Hyppää sisältöön

Kantavuusmittaus pitää tiet kunnossa

Kantavuusmittaus pitää tiet kunnossa

8.11.2021

West Coast Road Masters toteuttaa mittauspalveluita urakoitsijoille, yksityisteille sekä kaupungille ja kunnille koko maan alueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Vaikka tieosuus näyttäisi tasalaatuiselta, perustusten kantavuus voi muuttua lyhyelläkin matkalla. Kantavuusmittaus tarjoaa suunnittelun tueksi nopeutta ja säästöjä mahdollistavaa tietoa.

Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva West Coast Road Masters

Useat megatrendit kirittävät teiden perusparannuksia Suomessa. Tieliikenteessä näkyvimpien maantieurakoiden lisäksi tuulivoimahankkeisiin liittyy laajoja yksityisteiden ja metsäautoteiden perusparannuksia rakentamisvaiheen lähestyessä. Koko maan alueella, Suomessa, Ruotsissa ja Virossa teiden kantavuusmittauksia tekevän West Coast Road Mastersin toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio arvioi lisäksi, että yksityisteiden kunnostussuunnitelmien yleistyminen ennakoi korona-aikana yleistyneiden etätöiden jatkumista.

– Kyse on tavanomaisesti yksityisteistä, joiden perusparannussuunnitelmien määrä on kasvanut selvästi edeltävän vuoden aikana.

Vainiolla itsellään on poikkeuksellisen hyvä näköala sekä yksityisteihin että metsäautoteihin, sillä molempien tiehankkeiden tuet edellyttävät kantavuusmittausten tekemistä. Mittauksilla onkin keskeinen rooli hankkeiden onnistumisessa. West Coast Road Masters toteuttaa tuulivoimaloiden perustuskenttien kantavuusmittaukset levykuormituslaitteella. Yritys on mukana jo tuulipuistohankkeiden alkuvaiheessa, sillä ennen rakentamista tiestö pitää kunnostaa kestämään kuljetusten massat.

Mitattu tieto parantaa suunnittelua

Vainio näkee, että tuulipuistoteiden esimerkki voi osoittaa keinon säästää rahaa ja aikaa myös valtion ja kuntien tiehankkeissa. Niissä käytetään kantavuusmittauksia vaihtelevasti. Mittaus itsessään on nopea toteuttaa ja muodostaa vain pienen osan suunnittelukustannuksista.

– Mittauksella säästetään ajettavien materiaalien määriä, sillä ajettava murske kohdistetaan jo suunnitteluvaiheessa oikeisiin paikkoihin. Suunnittelun laatu paranee, kun päätökset perustuvat mitattuun tietoon.

JOS RAKENTEET pettävät alta, voi uusittu tie vaurioitua parin vuoden aikana.

Tierakenteen kunto selville

Pidemmällä aikavälillä seurattuna kantavuusmittaukset varmistavat tieinvestoinnin onnistumisen. Päällysteen uusiminen ei aina riitä. Tällöin on riskinä, että uusittu asfalttitie vaurioituu ainoastaan muutaman vuoden kuluessa, jos rakenteet pettävät alta.

– Kantavuusmittauksia tehdessä huomaa, miten pistemäistä ja vaihtelevaa kantavuus on. Kantavilla moreenimailla se voi olla hyvällä tasolla pitkät pätkät, mutta notkelmissa ja kosteikoissa kantavuus romahtaa.

Lisäksi tierakenteet väsyvät vuosikymmenten rasituksen aikana. Ilman kantavuusmittausta on vaikea arvioida johtuuko tien pinnan huono kunto päällysteen kulumisesta, vai onko ongelma kenties jossain syvemmällä.

Kantavuusmittauksia tehdään paljon myös muuhun käyttöön. West Coast Road Masters mittaa kantavuuksia myös muun muassa erikoiskuljetusten reittisuunnittelun tueksi. Yritys on kehittänyt tieverkon varmistamiseksi menetelmän siltarumpujen kunnon arviointiin. Erikoiskuljetusreittien mittaukset osoittavat osaltaan kantavuusmittausten joustavuuden.

– Mitattavat reitit voivat olla 300–400 kilomerin mittaisia, ja mittaus tehdään yhtä erikoiskuljetusta varten. Tähän verrattuna vuosikymmenien aikajänteelle perusparannettavien tieosuuksien kantavuuden selvittäminen on hyvin kustannustehokasta.

Haku