Hyppää sisältöön

Kangasala tarjoaa kilpailukykyistä kasvualaa 

Kangasala tarjoaa kilpailukykyistä kasvualaa 

8.11.2023

Vuoden 2018 alussa kaupungiksi muuttuva Kangasala tarjoaa yrityksille elinvoimaisen ympäristön osana Suomen toiseksi voimakkaimmin kasvavaa kaupunkiseutua.

TEKSTI EEVA HIRVOLA-KOSTAMO | kuva TOMI AHO

Kangasalla syntyy vauhdilla uusia yritys- ja asuinalueita, joiden myötä paikkakunta sulautuu tulevaisuudessa Tampereen kanssa yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi. Tuo kehitys on jo nähtävissä 2017 toimintansa aloittaneella Kallion yritysalueella, jossa on enää muutama tontti vapaana. 

Kangasala on jo osittain rakentunut kiinni Tampereeseen. Kaupunkia rakennetaan yhdyskuntarakenteen ehdoilla, ottaen huomioon ihmisten luontainen liikkuminen ja yhteydet, Kangasalan elinkeinojohtaja Lasse Silván kertoo. 

Elinkeinoelämän tarpeisiin 

Pystyäkseen vastaamaan yritysten tilantarpeeseen Kangasala on hankkinut tonttimaata aktiivisesti jo vuosia. Yritystontit ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja. Kallion lisäksi yritysalueita on kehitteillä useita, muun muassa Lamminrahkassa, Tarasteenjärvellä ja Ruskossa. 

Kangasalle valtatien 12 pohjoispuolelle suunniteltu Lamminrahka on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä aluerakentamishankkeista. Kuntarajan ylittävä asuin- ja työpaikka-alue yhdistää Lamminrahkan ja sen pohjoispuolelle Tampereelle rakentuvan uuden Ojalan kaupunginosan. Alue tarjoaa yrityksille näkyvän sijainnin kymmenen kilometrin etäisyydellä kummankin kaupungin keskustoista. 

Silván kertoo uusien yritysalueiden hankinnan ja rakentamisen perustuvan aina konkreettiseen tarpeeseen. Tarasteenjärven alueen tulevaa käyttöä on suunniteltu yhteistyössä Tampereen kanssa. 

Alueelle tuotu Tammer-voiman jätteenpolttolaitos on luonut tarpeen infrastuktuurille ja logistiikalle, jotta saadaan polttolaitokselle materiaalia ja voidaan varastoida biopolttoainetta. 

Hervannan-Ruskon alueelle suunnitellaan monipuolista elinkeinoelämän aluetta, joka hyödyntää Tampereen teknillisen yliopiston vetovoimaa. 

Tavoitteena on useamman kymmenen vuoden aikana saada aikaan 550 hehtaarin kokoinen yritysalue. Koska on kyse isosta kokonaisuudesta, sitä toteutetaan osissa. 

Elinkeinoelämä vaatii hyvät logistiikka- ja liikenneyhteydet. Tulevaisuudessa rakennettavan kehätie 2:n myötä avautuu suora yhteys Kangasalta Lentolan liittymästä Sääksjärven kautta valtatielle 3 etelään ja myöhemmin myös Pirkkalan lentokentälle. 

Aktiivisen tonttitarjonnan lisäksi Kangasalan kunta palvelee elinkeinoelämää tekemällä tiiviisti yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa ja ottamalla yrittäjien tarpeet huomioon päätöksenteossa. 

Luontoa ja palveluita 

Kangasala sijaitsee vesistöjen keskellä suomalaisessa kulttuurimaisemassa. Asukkaille on tarjolla vihreitä omakotialueita koulujen läheisyydessä, monipuolisia ulkoilureittejä sekä aktiivista urheiluseuratoimintaa. Paikkakunnan erikoisuutena Silván mainitsee hevosharrastuksen kasvavan suosion. 

Kangasalan lukion viereen rakennetaan toisen asteen koulutusta tarjoava ammattiopisto Tredun yksikkö, joka mahdollistaa kaksoistutkinnon suorittamisen. 

Haku