Hyppää sisältöön

Kaivoveden laatu kannattaa tarkastaa

Kaivoveden laatu kannattaa tarkastaa

27.05.2021

Pumppulohjan WatMan-vedensuodatin siivilöi vedestä kaikki haitalliset aineet pois. Jopa suolaisesta merivedestä saa suodattimen avulla juomakelpoista vettä.

Maaperän epäpuhtaudet ja erilaiset kemikaalit voivat saastuttaa rengas- ja porakaivojen veden. Kun mökillä käytetään talousvetenä kaivovettä, tulisi sen laatu tarkastuttaa vesianalyysillä säännöllisesti. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Patrik Pesonen

WatMan-vedensuodattimia myyvän Pumppulohja WatMan Oy:n toimitusjohtaja Stefan Stigellin mukaan mökkien ja kesäasuntojen kaivovesien huonoon laatuun on useita syitä. Yleisimmin kaivovettä vaivaavat vedenlaadun ongelmat aiheutuvat maa- ja kallioperästä. Tämän lisäksi teiden suolaus ja teollisuuslaitokset voivat omalta osaltaan saastuttaa pohjavettä. Kaivoon voi myös päästä humuspitoista valumavettä. 

Maaperässä oleva radon ja uraani ovat yleisesti ongelmana varsinkin itäisellä Uudellamaalla, eteläisessä Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa. Pirkanmaalla ja keskisellä Uudellamaalla kaivoveden ongelmana on puolestaan arseeni. 

– Suomen pientalouksien kaivovedestä yleisesti vain pieni osa on moitteetonta ja juomakelpoista vettä. Aistinvarainen tarkastelu ei takaa veden puhtautta, sillä pilaantuminen ei aina muuta veden ulkonäköä tai aiheuta veteen erikoisia makuja tai huomattavia hajuja, Stigell kertoo.

Luotettava tulos vesianalyysillä

Kaivoveden kunto on helppo testauttaa WatMan-vesianalyysipaketilla, jonka voi tilata pumppulohja.fi-verkkosivuston kautta. Analyysipaketti sisältää näytepullon, joka täytetään ohjeiden mukaisesti vedellä ja toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Huolellisesti toteutettu vesianalyysi kertoo veden laatutason luotettavasti. 

Jos vesinäyte sisältää haitallisia epäpuhtauksia, WatManin asiantuntija suosittelee veden puhdistamiseen soveltuvaa WatMan-vedensuodatuslaitteistoa. Samalla asiakas saa vedensuodatusjärjestelmästä tarjouksen. 

– Kaivon kunnostaminenkaan ei välttämättä paranna vedenlaatua. WatManin vesianalyysin perusteella valitulla, oikeanlaisella suodatusratkaisulla kaivovedestä saadaan aina puhdistettua, terveydelle vaaratonta juomavettä, Stigell kertoo.

KAIVOVEDESTÄ yleisesti vain pieni osa on juomakelpoista.

Epäpuhtaudet poistettavissa

Kattavasta WatMan-tuoteperheestä löytyvät sopivat suodatinvaihtoehdot kaikkien vesiongelmien nujertamiseen. WatManin suodattimilla voidaan poistaa vedestä muun muassa humus, bakteerit, fluori, rauta, radon ja mangaani. Samojen suodattimien avulla jopa merivedestä saadaan suodatettua juomakelpoista vettä, vieläpä energiatehokkaasti.

Stigellin mukaan nimenomaan rauta ja mangaani ovat merkittävimpiä porakaivoveden pilaajia. Peräti joka neljännessä yksityisomisteisessa porakaivossa mangaanipitoisuus on aivan liian korkea. Liian korkeasta mangaanipitoiosuudesta saattaa aiheutua terveyshaittoja. Mangaani tuo veteen myös epämiellyttävää makua ja hajua sekä aiheuttaa pyykin värjäytymistä ja saostumia saniteettikalusteisiin. 

– Haitallinen mangaani voidaan kuitenkin poistaa kohtuullisin kustannuksin kaikesta talousvedestä asentamalla massasuodatin kotitalouden vesipumpun ja painesäiliön jälkeen, Stigell lupaa.

Haku