Hyppää sisältöön

Kaaos hallintaan omaa toimintaa säätämällä

Kaaos hallintaan omaa toimintaa säätämällä

22.11.2022

Työyhteistövalmentaja Anu Ojanperä hyödyntää työssään oman elämänsä voimaannuttavia mutta myös haastavimpia kokemuksia.

Koulutus- ja työhyvinvointipalvelu Äärettömän työyhteisövalmentaja Anu Ojanperä näkee työssään hektisen arjen kuluttavuuden. Työelämän armottomuus aiheuttaa yksilöille usein riittämättömyyden ja voimattomuuden tunteita sekä fyysisiä että psyykkisiä kipuja. 

– Kun tunnollinen yksilö huomaa, että hän ei pysty täyttämään työyhteisön odotuksia, hän yrittää yhä kovemmin ja kovemmin. Lopulta noidankehä saattaa johtaa uupumiseen. Työohjaajan tehtävänä on herätellä, välillä reippaastikin, näkemään yhtälön mielettömyys.

Yksilöiden pahoinvointi näkyy työyhteisöissä usein työilmapiirin murentumisena, työtehon laskuna ja lisääntyvinä sairauspoissaoloina. Siksi ongelmia pyritään ratkomaan työpaikoilla. Toimenpiteet keskittyvät kuitenkin usein oireiden poistamiseen ja työhyvinvointia jäytävät ongelmat jäävät kytemään.

– Organisaation sisältä käsin perimmäistä ongelmaa on vaikea tavoittaa. Tarvitaan ulkopuolinen, joka
osaa esittää oikeat kysymykset ja auttaa työyhteisöä löytämään kipupisteet. Tämän jälkeen voidaan valita sopivat menetelmät ongelman ratkaisemiseksi, Ojanperä kertoo.

Kohtaamisia ja kuuntelua

Ojanperä on pohjakoulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hän on toiminut erityis- ja luokanopettajana sekä apulaisrehtorina yli 20 vuoden ajan. Sittemmin hän on kouluttautunut työnohjaajaksi, coachiksi sekä NLP-traineriksi ja hyödyntää nykyisessä työssään monipuolisesti näiden osaamisalueiden työmenetelmiä.

Pelkällä menetelmäosaamisella ei Ojanperän mukaan kuitenkaan ratkaista työyhteisöjen haasteita. Valmentajalta vaaditaan oikeanlaista persoonaa sekä kykyä ihmisen kohtaamiseen ja aitoon kuunteluun. Luottavaisen tunnelman ja avoimen ilmapiirin luominen on monesti olennaisin tekijä työyhteisöjen muutosprosessin onnistumiselle. Tällaisia piirteitä tulisi Ojanperän mukaan löytyä myös esihenkilö- ja johtotehtävissä toimivilta. Läsnäoleva johtaja pystyy luomaan sallivampaa työilmapiiriä. 

– Oma persoonani on ehdottomasti keskeinen työvälineeni. Kuten hyvän johtajankin, myös valmentajan tulee olla keskusteluissa henkisesti läsnä. Hänen on
osoitettava välittävänsä sekä olevansa aidosti kiinnostunut toisen keskustelukumppaninsa asioista. Näin ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi. Kun uskaltaa näyttää myös oman heikkoutensa, muutkin uskaltavat kertoa aidoista tuntemuksistaan. 

Itseä säästävä työtapa

Työelämä, ja nykyihmisen arki ylipäätään, on tulvillaan hälyä ja  monenmoista projektia. Ojanperä kuitenkin muistuttaa, että jokaisella meistä on mahdollisuus päivittää omaa ajatteluamme.

– Meitä ympäröiviin olosuhteisiin emme voi juurikaan vaikuttaa, mutta omalle tavallemme reagoida voimme tehdä paljonkin. Kun omaksuu itseä säästävän työtavan, pystyy suhtautumaan eteen tuleviin työtehtäviin sekä kiireeseen uudella tavalla. Silloin stressinhallinta ja mahdollisuudet palautumiseen paranevat, Ojanperä sanoo.

Haku