Hyppää sisältöön

Joustavaa aikuiskoulutusta

Joustavaa aikuiskoulutusta

19.08.2022

Sirkku Lähdesmäki kertoo, että Chydenius kehittää valmiuksia työelämän osaamistarpeisiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kokkolan yliopistokeskus tarjoaa valikoiman maisteri- ja tohtoritutkintoja sekä täydennyskoulutuksia aikuisopiskelijoille.

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS

Erityisesti ainutlaatuisesta luokanopettajakoulutuksestaan jo 30 vuoden ajan tunnettu Kokkolan yliopistokeskus Chydenius antaa uutta potkua uralleen hakevalle mahdollisuuden pätevöitymiseen elämäntilanteen mukaan joustavalla opiskelulla. Luokanopettajien lisäksi kasvatustieteiden yksikössä koulutetaan pätevöityneitä asiantuntijoita työelämän tarpeisiin varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan aloille. 

– Muuttuva maailma kaipaa kipeästi päteviä kasvatusalan ammattilaisia kehittämään monilukutaitoja ja luomaan turvallista perustaa lasten tulevaisuudelle, kasvatustieteiden tohtori ja yliopistonopettaja Sirkku Lähdesmäki painottaa. 

Tammikuussa alkavaan koulutukseen valitaan vuosittain 45 aikuisopiskelijaa eri kasvatusalan taustoista. 

– Opettajien pätevyys on paitsi edellytys laadukkaan koulutuksen ylläpitämiselle myös kasvatusalan ammattilaiselle mahdollisuus kehittyä uralla ja nostaa työstä sen vaatimustasoa vastaavaa korvausta.

Tiivistä yhteistyötä

Kokkolan intiimi yliopistokeskus toimii tiiviissä yhteistyössä ja opintokokonaisuuksia kehitetään monitieteisesti vastaamaan työelämän kasvaviin vaatimuksiin. 

– Yhteistyössä sosiaalitieteiden laitoksen kanssa olemme saaneet luotua koulutuksiimme menetelmiä muun muassa haastavasti käyttäytyvien lasten kohtaamiseen sekä ryhmänhallintataitojen kehittämiseen.

Saman koulutuskeskuksen sisällä toimivan informaatioteknologian yksikön käytänteitä puolestaan hyödynnetään onnistuneesti myös kasvatustieteilijöiden opinnoissa.

– Siirtymä monimuotoiseen opettamiseen edellyttää uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, jolloin tieteenalojen välisen yhteistyön merkitys korostuu. Kokkolan kasvatustieteiden laitoksella panostetaan eritysesti opiskelijoiden digipedagogisten taitojen kehittämiseen, jotka ovat työelämässä kuumaa valuttaa.

Sisäisen yhteistyön lisäksi Chydenius on verkostoitunut myös lähialueen toimijoiden kanssa.

Vertaistuesta voimavara

Yliopistokeskus Kokkolan merellisessä ympäristössä on tunnettu lämminhenkisestä yhteisöllisyydestään, josta ovat saaneet alkunsa lukuisat elämänmittaiset ihmissuhteet. Tiivistahtinen hybridiopiskelu innostavassa ilmapiirissä rohkaisee ilmiölähtöiseen oppimiseen ja yhdessä tekemisen kulttuuriin.

– Aikuisten tarpeisiin rakennettu opiskelu on intensiivistä pienryhmätyöskentelyä, jossa tentit on karsittu minimiin ja luennotkin ovat pääosin toiminnallisia. 

Pienessä yksikössä opiskelijat tulevat kohdatuiksi yksilöinä.

– Tämä heijastuu opiskelijoidemme hyvinvointiin ja sijoittumiseen työelämässä. Ohjauksellinen tuki ja yksilön mukaan joustava opintosuunnitelma näkyvät korkeana valmistumisprosenttina.

Päteväksi kasvattajaksi?

Kasvatusalan parissa työskentelystä haaveileva voi hakea urapolulleen uutta suuntaa syksyn yhteishaussa 31.8.-14.9.2022. Valintaperusteisiin pääsee tutustumaan Chydeniuksen verkkosivuilla.

Haku