Hyppää sisältöön

Jokaisella nuorella on oikeus tulla aidosti kohdatuksi

Jokaisella nuorella on oikeus tulla aidosti kohdatuksi

16.12.2022

Vamoksen valmentaja Lotta Torppa ja johtaja Terhi Laine pitävät tärkeänä, että nuori tulee kuulluksi. Valmennus auttaa nuorta ottamaan askelia kohti unelmiaan.

Suomessa joka 10. nuori on vaarassa syrjäytyä. Koronapandemia-aika lisäsi entisestään polarisaatiota, ja siksi työ nuorten tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on entistä tärkeämmässä roolissa.

TEKSTI | MAISA LAMPINEN   KUVA | TOMMI PAASIAHO

Yhteiskuntamme on suorituskeskeinen ja nuorilta odotetaan jo varhaisessa vaiheessa päätöksiä tulevaisuudesta. Nuoruus on tässä ja nyt, mutta yhteiskunnallinen ilmapiiri painostaa elämään tulevaisuutta varten. Yhä useampi kokee myös yksinäisyyttä ja haasteita mielenterveydessä. 

Diakonissalaitoksella on pitkä kokemus haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukemisesta. Säätiö on tehnyt jo 155 vuotta työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Nuorten hyvinvoinnin lisääminen on yksi toiminnan painopisteistä ja valtakunnallisesti toimivan Vamos-palvelun avulla vaikeaan asemaan joutuneet nuoret saavat yksilöllistä tukea ympäri Suomen.

Valmennuksen avulla kouluun ja työelämään

Vamos auttaa 16–29-vuotiaita koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria löytämään oman polkunsa. 14 vuoden aikana on tavoitettu noin 15 000 toiminnan kohderyhmään kuuluvaa yksilöä, joiden elämää ovat mutkistaneet esimerkiksi mielenterveyden pulmat, opintojen katkeaminen, työttömyys, päihteet, asunnottomuus tai haasteet lähipiirissä.

Toimintamalli perustuu intensiiviseen ryhmä- ja yksilövalmennukseen sekä nuoren tarvitsemien palveluiden kokoamiseen hänelle nimetyn työntekijän johdolla:

– Nuori asettaa itse tavoitteet, jotka voivat ulottua vuoden, kuukauden tai vain seuraavan päivän päähän. Valmennus vahvistaa uskoa tulevaisuuteen ja auttaa nuorta ottamaan askelia kohti unelmiaan, kertoo Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden johtaja Terhi Laine.

Työ Vamoksella on rinnalla kulkevaa, ja yksilövalmennuksessa voidaan pureutua konkreettisella tasolla elämän haasteisiin. Mielen hyvinvointiin, jaksamiseen sekä arjen ja talouden hallintaan liittyvät asiat ovat asiakastyössä paljon pinnalla. Valmennus voidaan nuoren niin halutessa aloittaa kotoa, josta käsin ryhdytään rakentamaan parempaa arkea. Tämä työ sisältää esimerkiksi apua lomakkeiden täyttämisessä sosiaalietuuksia haettaessa ja sen varmistamista, että laskut tulevat maksettua. Joskus viedään vain roskat tai puretaan sosiaalista ahdistusta menemällä yhdessä julkisille paikoille. Usein nuorille on tärkeintä, että he tulevat kohdatuksi ja kuulluksi juuri sellaisina kuin he ovat – kiireettömästi.

Itla on tutkinut Vamoksen tekemän työn vaikuttavuutta. Tutkimus osoittaa, että valmennus on toimiva keino saada nuoret työ- ja koulutuspoluille: Vamos-nuoret sekä siirtyvät useammin opiskelemaan että jäävät harvemmin kokonaan työelämän ulkopuolelle tai pitkäaikaistyöttömiksi. Myös toimeentulotukea saavien nuorten määrä laskee. 

11 paikkakunnalla ympäri Suomea olevissa yksiköissä tavoitteena on rakentaa työntekijän ja asiakkaan välille valmennussuhde, jonka vaikutukset parhaimmassa tapauksessa yleistyvät koko yhteiskuntaan. Joka toinen Vamoksen palveluiden piiriin tuleva nuori siirtyy työ- ja koulutuspolulle, mikä tarkoittaa yhteiskunnalle noin 10 miljoonan euron hyötyä vuodessa.

Hyvä johtaminen tuo turvaa

Vamos-palveluiden piiristä työelämään siirtyvät nuoret kaipaavat työnantajilta joustavuutta ja ymmärrystä vaihteleviin elämäntilanteisiin. Toiveissa on luottamukselle perustuva ilmapiiri, jossa on tilaa myös epäonnistumiselle. Diakonissalaitoksessa läpileikkaavana toimintaperiaatteena on valmentava johtajuus, jossa johdon ja esihenkilön tehtävänä on mahdollistaa työntekijöiden onnistuminen. Työntekijöille on tärkeää kokea olevansa turvallisessa ympäristössä, jossa oppimiselle on sijaa eikä virheitä pelätä.

Vamoksella nuorten parissa työskentelevä Lotta Torppa kiteyttää:

– Työssäni olen tekemisissä vaikeiden asioiden kanssa. Vaikka työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus kantavat pitkälle, työnohjaus, esihenkilön tuki ja koulutus ovat tärkeitä työkaluja työssä pärjäämisen ja viihtymisen kannalta. 

Lisää nuorten hyvinvoinnin tukemisesta www.hdl.fi/hetkinen/ tai QR-koodin takaa:

Haku