Hyppää sisältöön

Joka viides on erilainen oppija

Joka viides on erilainen oppija

9.03.2023

Saana Alanko on esimerkki siitä, että haasteet voi kääntää vahvuuksiksi.

Erilaisten oppijoiden liitto auttaa erilaisia oppijoita ja työnantajia tunnistamaan työntekijöiden tarpeet ja tukemaan heitä omien vahvuuksien löytämisessä.

TEKSTI JA KUVA | JONATAN LAUSTI 

Monella ihmisellä on oppimisvaikeuksia tai haasteita hahmottamisessa. Työelämässä tuen tarve ilmenee esimerkiksi haasteina oppia ja omaksua uusia taitoja. Erilaisten oppijoiden liiton tavoitteena on lisätä tietoutta oppimisvaikeuksista työelämässä sekä työntekoa sujuvoittavista välineistä ja keinoista.

Vaikeudet oppia saattavat ilmetä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun työntekijää perehdytetään uuteen tehtävään. Monipuoliset perehdytysmateriaalit kuten teksti, video, kuva, ääni ja symbolit auttavat kaikkia työntekijöitä, mutta erityisesti erilaisia oppijoita. 

Esimerkiksi digitaalisaatio tuo työhön jatkuvaa uuden opiskelua, mikä voi luoda suuria haasteita työntekijälle, jolla on poikkeava hahmotuskyky. Onkin tärkeää tunnistaa työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja löytää keinoja auttaa jokaista heistä saavuttamaan haluttu lopputulos ilman, että työntekijä kuormittuu ja jää jälkeen.

Erilaisen oppijan vahvuudet tulevat esiin oikeanlaisella tuella, järjestelyillä ja työvälineillä. Suomessa jopa yksi viidestä on erilainen oppija.

Saana Alanko on yksi heistä, ja hänen tarinansa osoittaa, miten suuri merkitys on erilaisuuden tunnistamisella ja hyväksymisellä niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. 

Alanko muistaa vahvasti menneisyydessä koetut epäonnistumisen tunteet. Oppimisvaikeudet häiritsivät työskentelyä metalliteollisuuden parissa, jossa erilainen tapa hahmottaa asioita tuntui tyhmyyden tunteena. Tunne aiheutti tarvetta piilotella itseään ja omaa erilaisuuttaan, jolloin Alanko ei päässyt hyödyntämään todellista osaamistaan ja työ tuntui uuvuttavalta. 

Turvallinen ilmapiiri

Erilaisuudesta ääneen puhuminen ja avoimuus lisäävät ymmärrystä työpaikalla. Kun työympäristö on tekijälleen turvallinen ja salliva, työteho nousee ja henkilöstö voi paremmin. Salliva kulttuuri työpaikalla tukee niin erilaista kuin tyypillistä oppijaa. Kyse ei ole suuresta muutoksesta, vaan siitä, että ihminen saa mahdollisuuden olla oma itsensä oppijana ja työntekijänä.

– Jäin teollisuusalalta opintovapaalle suorittaakseni uuden ammattikoulututkinnon nuorisotyöpedagogina. Sain opettajan, joka keskittyi kannustamiseen, ja tämä herätti minussa halun opiskella enemmän. Ammattiopinnoissa iso osa oli työelämässä oppimista. Sitä reittiä pääsin hyviin paikkoihin, joissa kehuttiin tapaani toimia ja rohkaistuin hakemaan opiskelemaan ammattikorkeakouluun.

Nyt Alanko tunnistaa erilaisuutensa ja hyväksyy sen osana itseään. Hänen nykyisessä työpaikassaan elää avoin keskustelukulttuuri. Siellä henkilökohtaisten tarpeiden esiin nostaminen on helppoa ja asiat voi tehdä omalla tavallaan  omassa tahdissa.

Jokainen ihminen hyötyy siitä, että hänet kohdataan yksilönä. Erilaisuuden hyväksyminen ja avoin keskustelukulttuuri tukevat ihmistä opinnoissa sekä työelämässä. Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa työnantajille ja työntekijöille tietoa työtä sujuvoittavista välineistä ja keinoista sekä tukea oppimisvaikeuksien puheeksi ottamiseen työpaikalla. 

Jo pienillä muutoksilla ja asiantuntevalla ohjauksella on merkittävä apu työtehon kasvattamisessa sekä työuupumuksen ehkäisyssä.

Haku