Hyppää sisältöön

Johtamista ihminen edellä

Johtamista ihminen edellä

16.12.2022

Compass Groupin ihmisistä ja kulttuurista vastaava johtaja Tomi Salo sekä toimitusjohtaja Hannu Rahnasto näkevät avoimen ja luottamuksellisen työkulttuurin olevan avainasemassa.

Maailman johtava ruoka- ja monipalveluyhtiö vastaa alan murrokseen valmentavalla johtamiskulttuurilla, jossa ihmisten inhimillinen kohtaaminen yhdistyy palveluiden rohkeaan uudistamiseen.

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | ALEKSI LAUSTI


Vuosikymmeniä vakiintuneena pysynyt ruokapalveluala on kokenut radikaalin muutoksen viime vuosien aikana, kun poikkeusolosuhteet kahden vuoden ajan rajoittivat ravintoloiden palvelutoimintaa ja lopulta yhdessä inflaation kanssa johtivat historialliseen muutokseen erityisesti arkiruokailun asiakaskäyttäytymisessä ja lounasravintoloiden kustannusrakenteessa. Maailman johtavaan ruoka- ja monipalvelukonserniin kuuluva Compass Group Suomi vastaa muuttuneen ajan tarpeisiin uudistamalla palveluita ja organisaatiokulttuuria valmentavalla johtamisotteella ihmiset edellä. 

– Maailman muutoksen lisäksi meillä on muutosajurina vuoden 2020 alussa toteutunut yrityskauppa. Hybridityön, inflaation ja oman integraatiotyömme seurauksena emme pitäneet edes mahdollisena, että toimintaa olisi jatkettu kuin ennen. Poikkeusolosuhteet olivat kovaa aikaa ravintola-alalle ja sen henkilöstölle, joten ihan ensimmäiseksi lähdimme myrskyn laannuttua selvittämään nykytilaa työyhteisömme näkökulmasta, toimitusjohtaja Hannu Rahnasto kertoo.

Matka muutokseen käynnistyi määrittelemällä ensin uuden, yhteisen vision sekä tärkeimmät uudistamisen teemat. Koko vuosi 2022 on ollut ihmisten saattamista samaan laivaan ja kohti yhteistä suuntaa. 

– Parhaiten tämä konkretisoitui syksyllä Meidän Compass Tour -kiertueella, jossa tavoitteenamme oli kohdata kaikki työntekijät ja kysyä mihin yrityksen tulisi työnantajana keskittyä, mikä ihmisille on kaikista tärkeintä. Kuuden paikkakunnan ja seitsemän tapahtuman voimalla kuulimme lähes 2000 ruuan ja palvelun ammattilaisemme tarpeita, toiveita ja arvostuksia toimintamme kehittämisen lähtökohdaksi, kertoo ihmisistä ja kulttuurista vastaava johtaja Tomi Salo.

Tosiasioiden kohtaamisesta muutosvoimaa arkeen

Rahnasto kertoo, että oppi jo omassa kotikasvatuksessaan, että vaikeiden olosuhteiden muuttaminen edellyttää kriisien hyväksymistä ja hankalien asioiden kohtaamista. Samaa metodia hän noudattaa johtajuudessaan.

– Työelämässä on yhä edelleen paljon kiillottelua, näyttelemistä, ohipuhumista ja asioiden tai tunteiden piilottelua, mikä estää tosiasioiden kohtaamisen ja relevanttien muutosten toteuttamisen. Teemme töitä avoimen, luottamuksellisen ja rehellisen kulttuurin rakentamiseksi, jotta jokainen uskaltaisi tuoda omia näkemyksiään aidosti esiin hyvän työelämän edistämiseksi. Vain kohtaamalla sen missä nyt olemme, löydämme oikeat keinot kulkea kohti sitä missä haluamme olla, Rahnasto sanoo.

Compass Group Suomi rakentaa avointa ja osallistavaa yrityskulttuuria valmentavalla johtamisotteella, jossa inhimillistä ihmisyyttä pidetään arvossaan. 

– Johtaminen ja organisaatiokulttuuri ovat isoja teemoja, joita kuitenkin pyrimme lähestymään käytännönläheisesti arjen tekojen kautta. Kaikki lähtee lopulta siitä, miten ihmisiä jokapäiväisessä arjessa kohdataan. Olemme vielä matkan alussa, mutta kehitämme viestinnän keinoja niin, että onnistumme luomaan yhteisöllisyyttä ja ylläpitämään yhteyttä myös kaukojohtamisessa, Salo kertoo.

Tavoitteena tavallinen tiistai

Compass Group Suomi haluaa luoda inhimillisen johtamiskulttuurin keinoin työympäristön, jossa ihmiset voivat elää hyvää arkea työnkuvasta
ja elämäntilanteesta riippumatta.

– Työelämään liittyvissä keskusteluissa kuljetaan usein äärilaidasta toiseen. Joko kaikki on pielessä tai tavoitellaan ihmeitä ja suurta merkityksellisyyttä. Meidän tarkoituksenamme on luoda puitteet inhimilliselle ja realistiselle työelämälle. Innostavalla, osallistavalla ja yhteisökeskeisellä tekemisellä tavoittelemme tavallista tiistaita, jossa on ihan hyvä olla. Se on jo iso tavoite itsessään, Rahnasto juttelee. 

Ihmiskeskeinen ja empaattinen lähestymistapa huomioi yksilön myös työelämän ulkopuolella.

– Elämä tapahtuu kaiken aikaa, eikä työ ole elämässä aina se ykkösjuttu. Työn merkitys vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Samalla työyhteisöt muuttuvat yhä monimuotoisemmiksi, ja yksilön tarpeiden ymmärtäminen kysyy entistä enemmän myös kulttuurien ymmärrystä ja erilaisuuden arvostamista. Uudistamalla kulttuuriamme haluamme vastata yksilön ja koko työelämän muuttuneisiin tarpeisiin etunenässä, Salo kertoo. 

Compass Groupilla nähdään, että inhimillistä johtamiskulttuuria kehittämällä luodaan edellytykset paremmalle henkilöstökokemukselle, joka heijastuu suoraan asiakaskokemukseen.

— Visionamme on olla intohimoisin ruoan- ja palveluntarjoaja, joka uudistaa alaa rohkeasti ja toimii vastuunoton ja vastuullisuuden suunnannäyttäjänä. Paikka, jossa töitä tehdään suurella ammattiylpeydellä. Johtamisen tehtävänä on mahdollistaa tämä, kiteyttävät Salo ja Rahnasto.

Haku