Hyppää sisältöön

Johtamisen laatu näkyy tuloksessa

Johtamisen laatu näkyy tuloksessa

10.02.2022

Työelämän kehityshankkeen myötä Jyki Oy:ssä järjestetään esimiespalaveri kuukausittain. Palaverissa Matti Kultala, Vesa Lindström, Jan Merisalo, Otto Sirén, Sirpa Niemi, Paula Varpomaa ja Jari Partala. 

Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -nimisessä kehittämishankkeessa on tärkeässä roolissa esimiestyön kehittäminen. 

TEKSTI | LIISA JOENSUU  KUVA | EINO ANSIO

Henkilöstön hyvinvointi on lopulta kiinni melko yksinkertaisista asioista, kuten oikeudenmukaisesta kohtelusta, joustavista työajoista ja esimiehen antamasta tuesta. Työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttaa myös kokemus siitä, että heitä arvostetaan ja kuunnellaan aidosti. 

Johdon kannattaa hyödyntää henkilöstön ideoita ja kokeilla sen ehdottamia uusia tapoja toimia, ovathan he oman työnsä asiantuntijoita, joiden työpanos on yrityksen tuottavuuden kivijalka. 

– Johtamistapa vaikuttaa sekä työmotivaatioon että sitoutumiseen ja niiden kautta henkilöstön tuottavuuteen. Laadukas ja taitava johtaminen lisää selkeästi yrityksen kannattavuutta ja käyttökatetta. Tämä kävi ilmi Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Yritysten kannattavuudessa oli jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta johtuvista syistä kertoo Teknologiateollisuus ry:n projektipäällikkö Paula Varpomaa

Kyse on Euroopan Sosiaalirahaston osittain rahoittamasta yhteishankkeesta, jossa ovat mukana Teknologiateollisuus ry:n lisäksi Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylempien toimihenkilöiden YTN ry

Hankkeen alussa tehdyn analyysin pohjalta lähes kaikki yritykset nostivat merkittävimmäksi kehittämiskohteekseen esimiestyön kehittämisen. Hanke tukeekin esimiestoiminnan kehittämistä muun muassa webinaareilla ja työpajoilla. 

Tavoitteena on selkeyttää esimiestyötä, nostaa esiin sen kehittämistarpeita ja löytää yhtymäkohtia henkilöstön hyvinvointiin. Siihen toki tarvitaan kaikkien yhteistyötä ja jatkuvaa, ratkaisukeskeistä vuoropuhelua. 

– Tuemme yrityksiä erilaisin kehittämisohjelmin sekä jaamme tietoa ja työkaluja sujuvan arjen rakentamiseen. Palettiin kuuluvat myös esimerkiksi henkilöstöryhmien osallistaminen ja yritysten välinen vertaisoppiminen. 

Yhtenäinen tapa johtaa 

Perävaunuja ja päällirakenteita kumipyöräliikenteeseen valmistavan Jyki Group -konsernin tytäryhtiöistä Jyki Oy, Fokor Oy ja Pajakulma Oy ovat olleet mukana hankkeessa maaliskuusta asti. Hanke on tuonut työkaluja johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen. Konsernin HR-päällikkö Sirpa Niemi kertoo esimiesten ottaneen hankkeen innostuneesti vastaan, sitoutuneen siihen ja luoneen uusia käytäntöjä. 

– Loimme esimerkiksi käytännön kuukausittaisesta esimiespalaverista, jossa on sovittu teema ja jossa käsitellään esimiesten omat asialistat. 

Niemen mukaan esimiehet sopivat yhdessä, miten eri tilanteissa toimitaan, jotta toimintatavat ovat jatkossa samat. Hän näkee esimiesverkon voimavarana, joka antaa tukea työhön. 

– Johtajat ovat olleet mukana kehittämiskohteiden määrittämisessä. Kehitämme tällä hetkellä esimiestyötä ja viestintää sekä parannamme tehtäviin liittyvää tiedonsaantia. Luomme yhtenevät tavat sekä aikataulut esimiestoiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiselle. Kehittäminen ei päätty hankkeen loppuessa, vaan työ on jatkuvaa. 

Haku