Hyppää sisältöön

Johdon korkeaa osaamistasoa arvostetaan

Johdon korkeaa osaamistasoa arvostetaan

10.01.2022

Kaupungin johtamisessa tarvitaan kykyä hahmottaa vaativia kokonaisuuksia ja päätösten vaikutusta pitkällä tähtäimellä. 

Kasvavan kaupungin menestyksellinen johtaminen vaatii panostamista osaamiseen. Espoo tarjoaa ylemmälle johdolle mahdollisuuden johtamisen lisäkoulutukseen Aalto EE:n Executive Master of Business Administration -ohjelmassa. 


TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON   KUVA | PATRIK PESONEN

Kaupungistuminen, digitalisaatio, lisääntyvä maahanmuutto, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuspaineet. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä luettelee Espoon lähivuosien haasteita. 

Espoo on yksi Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkeja, jonka väkiluku nousee noin 5000 uudella asukkaalla joka vuosi. 

– Palvelujen tarve lisääntyy, sillä suhteessa eniten kasvaa yli 75-vuotiaiden osuus sekä maahanmuuttajien, nuorten ja lasten määrä. 

Kaupunkia vuodesta 2011 saakka johtanut Mäkelä myöntää, että positiivisesta kasvusta huolimatta Espoon taloustilanne on tiukka. Hän korostaa, että palvelujen laatua, mutta myös niiden tuottavuutta on parannettava. 

Taloustilanteesta ja haasteista huolimatta Espoo on päättänyt säilyttää tavoitteensa mukaisesti asemansa Euroopan kestävimpänä kaupunkina, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Tavoitteet on kirjattu Espoon kaupungin strategiaan, joka syntyi vuonna 2017 ja ohjaa kaupungin johtamista nykyisen valtuustokauden loppuun, vuoteen 2021 asti. Espoon strategia on puettu tarinamuotoon. Se kertoo lyhyesti kaupungin historian ja nykytilan sekä maalaa kuvan tulevaisuuden kaupungista. Koko paketti mahtuu muutamaan liuskaan. 

Mäkelä otti Espoon strategiatyöhön mallia yritysmaailmasta, missä suoraviivainen, mieleen jäävä ja helposti jalkautettava strategia tekee toiminnasta tavoitteellista. 

Tavoitteet luodaan yhdessä

Mäkelä kuvailee, että aiemmin kaupunkien strategiat olivat tiiliskiven kokoisia, vaikeaselkoisia ja haastavia viedä käytäntöön. Hän toteaakin, että jos strategiaa ei tunneta tarpeeksi hyvin, se ei myöskään toimi kaupungin johtamista ohjaavana työkaluna. 

– Erään tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaiskuntien työntekijöistä ei tunne oman kuntansa tavoitteita. Halusin Espoossa kääntää tämän luvun päälaelleen ja sanoisin, että tässä myös onnistuttiin, Mäkelä toteaa. 

Avoimessa yhteiskunnassa vanhentuneet johtamisen mallit eivät enää toimi.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Espoon strategiatyössä hyödynnettiin kaikki mahdolliset kanavat. Asukasiltojen ja nettikyselyiden kautta kerättiin asukkaiden toiveita. Nettikyselyt tuottivatkin lähes 25 000 kommenttia kuntalaisilta. Mielipiteitä kysyttiin kaikilta ikäryhmiltä eläkeläisistä päiväkoti-ikäisiin, ja yhteensä parisen kymmentä tuhatta kaupunkilaista sai äänensä kuuluviin. 

– Avoimessa tietoyhteiskunnassa vanhat johtamisen mallit eivät enää toimi. Meidän on jatkuvasti kehitettävä ja uudistettava myös johtamista. Ennen päätöksiä voitiin tehdä sanelemalla, mutta tänä päivänä tavoitteet pitää asettaa yhdessä mahdollisimman laajalla pohjalla, Mäkelä kuvaa. 

Strategiasta käytäntöön

Espoo-tarina on hieno ja sen maalaama kuva kaupungin tulevaisuudesta houkutteleva. Mutta kuinka kaupungin johto voi varmistua siitä, että Espoo-tarina myös toteutuu käytännössä? 

Kaupunginjohtaja Mäkelä lähti varmistamaan strategian toimeenpanoa panostamalla vahvasti johtamiseen. Espoossa päätettiin tarjota 75 kaupungin esimies- ja johtotehtävissä työskentelevälle mahdollisuus suorittaa Executive Master of Business Administration -tutkinto Aalto EE:ssä. Koulutusohjelman sisältö on räätälöity kaupungin tarpeisiin. Vastaavanlaisen koulutuksen ovat käyneet läpi myös Helsingin kaupungin ylimmät johtohenkilöt. 

– Tavoitteena on ollut vahvistaa Espoo-tarinan toimeenpanokykyämme. Kaupungin kaltaisen organisaation johtamisessa tarvitaan monenlaisia taitoja, innovatiivisuutta ja kykyä hahmottaa vaativia ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Päätöksillä on kaupunkikontekstissa todella pitkät seuraukset. 

Kaksivuotisen EMBA-koulutuksen ensimmäiset 25 osallistujaa valmistuivat viime vuoden lopussa, heidän joukossaan myös kaupunginjohtaja Mäkelä itse. Seuraava ryhmä valmistuu tämän vuoden aikana. Koulutus maksaa 28 000 euroa osallistujaa kohden, mutta kaupunginjohtaja Mäkelä pitää satsausta tärkeänä.

–  Espoossa arvostetaan osaamista. Meillä asuu koulutettuja ihmisiä ja valtuuston jäsenet ovat myös korkeasti koulutettuja. Myös kaupungin johtamisessa on oltava parasta mahdollista osaamista, Mäkelä korostaa.

Yritysmaailmasta oppia

Aalto EE:n EMBA-ohjelmassa painotetaan erityisesti strategista johtamista ja johtamista globaalissa toimintaympäristössä. Teemoja opiskellaan laajasti, itsensä tuntemisesta omien johtajaominaisuuksien kartoittamisesta muiden innostamiseen ja verkostoitumiseen asti. 

Espoon kaupungin Hanna Saaristo ja Ari Erkinharju ja Jukka Mäkelä korostavat osaavan johdon merkitystä kaupungin kehittämisessä.

Espoon kaupungin EMBA-ohjelmaan kuuluvat harjoitustyöt on räätälöity palvelemaan mahdollisimman hyvin kaupungin käytännön johtamistilanteita. Tutkimustöiden aiheina ovat olleet esimerkiksi kaupunki palveluna, tulevaisuuden kunta, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kansainvälinen toiminta tulevaisuuden kaupungissa. 

Aalto EE:n EMBA on pääsääntöisesti kaupallinen koulutus, mutta Mäkelän mukaan ohjelman opit istuvat hyvin myös kaupunkijohtamiseen.  

– Julkinen puoli voi oppia paljon yksityisen sektorin ongelmanratkaisukyvystä, päämäärätietoisuudesta ja tavoitteiden rohkeasta asettamisesta. 

Yhteistyön erilaisia muotoja

Espoon kaupungin hankintajohtaja Ari Erkinharju valmistui EMBA-ohjelmasta viime vuoden lopulla. Hän vastaa työssään kaupungin hankinnoista. 

Erkinharjulla on käsissään merkittävä kokonaisuus, sillä Espoo hankkii vuosittain yli miljardilla eurolla tuotteita ja palveluita markkinoilta. Espoon kaupunki myös valittiin vuoden 2020 hankintaorganisaatioksi. 

– Hankintajohtajan tehtävä vaatii monialaista yhteistyötä eri kaupungin toimialojen ja hankintakeskuksen välillä, Erkinharju sanoo. 

EMBA-opinnot tukivat Erkinharjun mukaan henkilökohtaista kasvua johtajana hyvin, ja antoivat inspiraatiota laaja-alaiseen itsensä kehittämiseen. Hän lisää, että opiskelu antoi myös paljon käytännön työkaluja esimerkiksi hankintojen tietojohtamiseen. 

– Espoossa on otettu käyttöön uusi hankintojen toiminnanohjausjärjestelmä. Erityisesti muutoksen johtamisessa sekä uuden järjestelmän kehittämisessä ja läpiviemisessä on apua siitä, että osaa johtaa isoja kokonaisuuksia. Koulutus antoi ihan selkeästi rakenteen pohtia omaa työtä. 

Yhteinen kieli

Henkilöstökehittämisen päällikkö Hanna Saaristolla EMBA-opinnot ovat parhaillaan käynnissä. Opintojen suorittaminen töiden ohella on ollut tasapainoilua ajankäytöllisesti, mutta yhteistyö kollegojen kanssa on ollut hedelmällistä ja palkitsevaa. Saaristo kiitteleekin EMBA-ohjelman vahvaa tieteellistä tasoa.

– Monet esimiehet ja työntekijät kokevat työnsä kaupunkilaisten arjen parantamiseksi hyvin merkityksellisenä. Samalla moneen kuntapalveluun liittyy suuri vastuu. On hienoa, että valmennus ankkuroituu tutkimukseen ja tieteeseen sekä käytännön sovelluksiin. 

Opinnot suoritetaan ryhmässä, jossa kaikki opiskelijat ovat kaupungin johtotehtävissä. Se antaa mahdollisuuden verkostoitua ja syventyä toisten työhön uudella tavalla. 

– Koen, että opintojen kautta olemme saaneet yhteisen kielen, jolla voimme kehittää johtamista. Tämä on ollut yksi tärkeimmistä havainnoista opintojen aikana. 

Kaupungin tarina on sen strategia

  • Espoon kaupungin yhteiset tavoitteet vuosille 2017-2021 on puettu tarinan muotoon. 
  • Kaupungin tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti.
  • Strategiaan kuuluu kaupungin johtamisen kehittäminen Aalto EE:n EMBA-ohjelmassa.
  • Tutkinnon suorittaa 75 Espoon korkeimpaan johtoon kuuluvaa henkilöä.

Haku