Hyppää sisältöön

Jätehuolto kehittyy täsmädatan voimalla

Jätehuolto kehittyy täsmädatan voimalla

26.01.2023

Urbaser Oy:n asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen ja toimitusjohtaja Jukka Koivisto tietävät, että ajantasainen jätehuollon tilannekuva mahdollistaa nopeankin reagoinnin muutoksiin.

Organisaatioiden ympäristötavoitteita edistävä jätehuolto on keskeinen osa vastuullisuutta. Datan avulla säästetään sekä kustannuksia että ympäristöä.

TEKSTI JA KUVA  | URBASER  

Syntyvän jätteen ympäristövaikutukset muodostuvat monesta tekijästä – huomioon täytyy ottaa ainakin eri jätejakeiden kierrätysaste, jätelajikohtaiset CO2ekv-päästöt sekä kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät päästöt. Samalla hahmottuu kokonaisuuden hiilijalanjälki.

Jätehuolto on tärkeä perusedellytys organisaation ja yhteiskunnan muiden toimintojen sujumiselle. Se on melko huomaamaton silloin, kun prosessi toimii hyvin. Ympäristöhuollon asioissa tehokkuus kulkee usein käsi kädessä kestävän kehityksen kanssa, sillä esimerkiksi tyhjennysvälien optimointi varmistaa sujuvimman ja kustannustehokkaan jätteiden keräyksen samalla, kun se vähentää kuljetuksista syntyviä päästöjä. 

– Raportointi on käytännönläheinen työkalu jätehuollon seurantaan ja kehittämiseen. Eri jätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voidaan lisätä, ja tyhjennystiheyttä voidaan optimoida hyvinkin pitkälle, kun käytössä on ajantasaista ja helposti hyödynnettävää dataa, kertoo Urbaser Oy:n asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen

Ympäristövaikutukset ja kulut kuriin raportoinnilla

Urbaser on kehittänyt käyttäjäystävällisen Globes-raportointijärjestelmän, joka on markkinoiden ensimmäinen jätehuollon johtamiseen ja kehittämiseen suunniteltu raportointityökalu. 

Verkkopohjainen palvelu tarjoaa toteumatiedot jätemääristä sekä -kustannuksista. Raportteja voi hyödyntää jätehuollon kustannusten hallinnassa sekä viranomais-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnissa. Tunnuslukuraportoinnin avulla ympäristönhuolto kytketään myös suoraan osaksi liiketoimintaa.

– Halusimme rakentaa tavan, joka auttaa asiakkaitamme säästämään kustannuksissa sekä saavuttamaan ympäristötavoitteensa. Seurannan avulla löydämme organisaatiokohtaisesti parhaimmat ratkaisut, joiden käyttöön asiantuntijamme sitten opastavat, Urbaserin toimitusjohtaja Jukka Koivisto valaisee ja jatkaa:

– Ympäristövaikutusten minimoinnin lisäksi vastuullisuuteen kuuluu se, että palvelut ja järjestelmät ovat turvallisia, kehittyviä ja niitä on helppo käyttää. Dataa ja yhteisiä tavoitteita tarkastellaan asiakkaidemme kanssa säännöllisesti seurantakokouksissa.

Raportointijärjestelmän avulla tietoon perustuva jätehuollon johtaminen ja kehittäminen on tehokkaampaa sekä helpompaa.

Jätehuollon päästöjen mittaamisessa päästään tarkalle ja todenmukaiselle tasolle, kun huomioon otetaan esimerkiksi toimintaolosuhteet sekä käytettävät välineet. 

Globes-järjestelmässä päästölaskennan kertoimet on suhteutettu muun muassa Suomen sääoloihin ja Urbaserin keräysasioiden tyhjennysten ja kuljetusten ominaiskulutustietoihin. Tällä hetkellä Urbaserilla on käytössä 13 biokaasukäyttöistä jäteautoa ja useita monilokeroautoja. Näin kaluston ja reittioptimoinnin avulla pystytään tuottamaan ympäristöystävällistä ja tehokasta logistiikkaa. 

Jätejakeiden seuranta on erityisen ajankohtaista myös sen vuoksi, että viime kesänä uudistettu ympäristölainsäädäntö aiheuttaa muutoksia erilliskeräysvaatimuksiin. Jo voimaan tulleet muutokset koskevat biojätteen, lasin, paperi- ja kartonkipakkausjätteen, metallin sekä muovin keräystä. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää kiertotaloutta sekä kohentaa resurssitehokkuutta. 

– Erillislajittelulla on suoria vaikutuksia organisaation hiilijalanjälkeen. Erityisesti biojätteen kerääminen on tärkeää muistakin syistä, esimerkiksi energiaomavaraisuuden kannalta, Koivisto muistuttaa. 

Haku