Hyppää sisältöön

Jämäkkä muutoksenhallinta on digitalisaation elinehto

Jämäkkä muutoksenhallinta on digitalisaation elinehto

17.02.2022

Telia Inmics-Nebulan Business Digitalisation -ryhmän johtaja Jukka Ahtikari muistuttaa, että IT-infra kannattaa rakentaa yrityksen liiketoimintaan sopivaksi.

Tarve digipalveluiden ja työtä helpottavien apuvälineiden kehittämiseen lisääntyy toimintaympäristöjen muutosvauhdin kasvaessa. Jotta kehitys pysyy hanskassa, tarvitaan tiekartta tukemaan muutosten hallintaa.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | OUTI NEUVONEN

Viimeisen vuosikymmenen aikana pilvipalvelut ja palvelinratkaisut ovat kehittyneet harppauksin. Digitaalisaation myötä organisaatiot ovat saaneet käyttöönsä kehittyneempiä ja helppokäyttöisempiä digiratkaisuja kustannustehokkaasti. 

Telia Inmics-Nebulan Business Digitalisation -ryhmän johtaja Jukka Ahtikarin mukaan teknologioiden kehitys on tuonut yritystoiminnan kehittämiseen hienoja mahdollisuuksia, mutta myös sudenkuoppia.

– Kun luodaan vauhdilla esimerkiksi uusia sovelluksia, kokonaiskuva helposti hämärtyy ja sen hallinnasta tulee haastavaa. Palvelujohtamista haastaa myös se, että yrityksen portfolio voi rakentua sekä perinteisistä, hitaammin kehittyvistä että moderneista, nopealla syklillä muuttuvista palveluista.

Ahtikarin mukaan IT-infran haasteet juontavat aikaan, jolloin yrityksen liiketoimintaa ja IT-infraa kehitettiin enemmän erillään kuin yhteistyössä. IT-ratkaisuja rakennettiin teknologisen kehityksen tahdissa tukemaan organisaation eri osa-alueita. Kehitystyö oli siiloutunutta ja pirstaloitunutta, eikä organisaatioille kehittynyt yhtenäistä tapaa pilvi- ja kapasiteettipalveluiden kehittämiseen. Sovelluksia hankittiin itsenäisesti eri toimittajilta, eikä järjestelmien välillä tunnistettu aina riippuvuuksia.

– Seurauksena voi syntyä tilanteita, joissa IT-infran toimivuuteen ei voida enää täysin luottaa. Kokonaisuuden hallinta vaikeutuu, resurssien käyttäminen muuttuu tehottomaksi, ketterä kehittämistyö kangistuu, kustannukset kasvavat ja palvelujen laatu kärsii. 

Ahtikari painottaa, että kun IT-infran osat eivät toimi yhteen eikä organisaatiossa aina puhuta samaa kieltä, ei yrityksen sisäisiä ja ulkoisia palvelukokonaisuuksia pystytä orkestroimaan.

Liiketoiminta määrää tahdin

Ahtikari näkee, että yritykset ovat yhä kasvavassa määrin oivaltaneet yhtenäisen IT-infran merkityksen. Yritysten tietohallinnot eivät kehitä IT-ratkaisuja enää yksinään vaan suunnitteluun osallistetaan yrityksen kaikki toiminnot. Digiratkaisuissa on alettu siirtyä siiloutuneista, toimintokohtaisista järjestelmistä koko organisaation läpäiseviin, kokonaisvaltaisempiin ratkaisuihin. 

IT-infran kehittämisen fokus on liukunut teknologiakeskeisyydestä liiketoimintalähtöisyyteen. Liiketoiminta määrää tahdin ja tavoitteet, tietohallinto huolehtii teknologian toimivuudesta ja uusien ratkaisujen sulauttamisesta olemassa olevaan pilvi-, kapasiteetti- ja järjestelmäympäristöön.

– Jotta voidaan pelata samaa peliä, tarvitaan yhteisen pelikentän lisäksi yhteinen pelikirja. Se näyttää suunnan ja keinot tavoitteiden saavuttamiseen. Kaikkia asioita ei tarvitse miettiä valmiiksi, mutta yhteinen suunnitelma pitää olla. 

Oleellisen tärkeää on sopia selkeät vastuualueet ja ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua organisaatiorajojen yli. Kun on käytössä selkeä muutoksenhallinnan tiekartta, IT-infraa voidaan käyttää johdonmukaisemmin organisaatioiden työkaluna. 

– Näin toiminnasta muodostuu hallitumpaa, kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa. Myös uusien digipalveluiden kehittämisessä voidaan edetä ketterämmin ja optimoidummin, Ahtikari vakuuttaa.

Liiketoiminta määrää tahdin ja tavoitteet, tietohallinto huolehtii teknologiasta.

Pitkäikäinen kapasiteetti- ja pilviympäristö Telian tuella

Telia Inmics-Nebula tarjoaa avaimet liiketoimintalähtöisen ja hallitun IT-infran rakentamiseen. 

Ahtikari suosittelee lähtemään liikkeelle tilannekartoituksella ja luomalla polku, jonka avulla infraa saadaan muutettua hallittavammaksi ja liiketoiminnan tarpeita vastaavaksi – parhaimmillaan jo ennakoiden. 

– Tilannekuvan avulla parannamme IT-ympäristöjen hallintaa rakentamalla yhtenäisen, ketterää palveluiden kehittämistä tukevan pilvi- ja konesaliympäristön. Teemme arjesta helpompaa monipuolisilla ja muovattavilla palveluilla, jotka mahdollistavat tehokkaammat toimintamallit. Voimme konsultoinnin rinnalla ottaa hoitaaksemme IT-infraan liittyviä liittyviä jatkuvia palveluita osittain tai kokonaan – asiakkaan haluamalla tavalla.

Haku