Hyppää sisältöön

Itämeri halutaan puhtaaksi alusten käymäläjätevesistä

Itämeri halutaan puhtaaksi alusten käymäläjätevesistä

22.04.2022

Baltic Sea Action Groupin projektijohtaja Elisa Mikkolainen liikkuu vapaa-ajallaan mielellään Itämeren rannikon lintumaisemissa.

Baltic Sea Action Groupin Ship Waste Action -aloite vähentää Itämeren jätevesikuormitusta ja rehevöitymistä.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | SANNI HIRVONEN

Itämerellä liikennöi jatkuvasti noin 1900 rahtialusta, jotka työllistävät 25 000 merenkulkijaa. Valtaosa rahtialuksilla syntyvistä talous- ja käymälävesistä sekä ruokajätteistä kipataan täysin laillisesti mereen. Tämä kiihdyttää merkittävästi Itämeren rehevöitymistä. 

– Meriliikenteen jätevesiongelma aiheutuu Itämerellä juuri rahtialuksista, sillä matkustaja-alusten jätevedet ja ruokajätteet on jo pitkään kerätty talteen ja purettu satamiin. Lähdimme viime syksynä selvittämään, miten voisimme säätiönä edistää rahtilaivojen käymäläjätevesien kierrätystä, Itämeren pelastamiseen keskittyvän BSAG:n meriliikennetoiminnan projektijohtaja Elisa Mikkolainen kertoo. 

BSAG:lla havaittiin, että Kymen Veden jätevedenpuhdistamo sijaitsi vain muutamien kilometrien päässä Suomen vilkkaimmin liikennöidystä yleissatamasta, HaminaKotkasta. 

Arvoketju syntyi nopeasti

Säätiö lähti kokoamaan verkostoa, joka pystyisi kehittämään Ship Waste Action -yhteistyömallin. BSAG kävi asian tiimoilta keskusteluja muun muassa HaminaKotkan, Kymen Veden, Gasumin, kuljetusliikkeiden sekä satamassa laivanselvitystyötä tekevien yritysten kanssa.

Nyt alueelle on syntynyt yritysten arvoketju, joka on kehittänyt Ship Waste Action -yhteistyömallin varsin pitkälle. Satamat tarjoavat rahtialuksille muiden palveluiden ohella käymäläjätevesien purku- ja kuljetuspalvelua. Jätevesien purku sisältyy alusten maksamaan tavanomaiseen jätemaksuun, joten siitä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. HaminaKotkassa jätevedet saadaan purettua aluksesta parissa tunnissa.

Kuljetusyritykset toimittavat käymäläjätevedet säiliöautoilla Kymen Veden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Eroteltu liete toimitetaan edelleen Gasumin biokaasulaitokselle Kouvolaan, jossa lietteestä valmistetaan maanparannusaineita sekä biokaasua.

Aloite innostaa globaalisti

HaminaKotkan pilotista on saatu hyvää oppia Ship Waste Action -toiminnan laajentamiseksi. Lisäksi Kymen Vesi on tutkinut rahtialusten jätevesinäytteitä. BSAG pystyy hyödyntämään esimerkiksi jätevesien ravinnepitoisuuksista saatavia tutkimustuloksia Itämeren suojelutyössä. 

– Jatkossa lähdemme rakentamaan Ship Waste Action -arvoketjuja muihin Suomen satamiin. Esimerkiksi Raumalle on jo käynnistymässä vastaavaa toimintaa.

BSAG:n Ship Waste Action -aloite on herättänyt suurta huomiota niin Itämeren alueella kuin Amerikkaa ja Aasiaa myöten.

– Käymäläjätevesien laskeminen meriin kielletään varmasti joskus lainsäädännöllä. Vapaaehtoisella yhteistyöllä voidaan kuitenkin edetä, samalla kun odotamme uusia säännöksiä. On ollut mukava yllätys, miten hyvin satamat ja varustamot ovat ottaneet aloitteen vastaan. Hyvä esimerkki innostaa muitakin toimimaan, Mikkolainen iloitsee.

Haku