Hyppää sisältöön

Itämeren rannoilta isoon maailmaan

Itämeren rannoilta isoon maailmaan

14.12.2023

Säätiön tukemat hankkeet ja kohteet edustavat kaikkia kulttuurin eri aloja aina kirjallisuudesta elokuvaan ja designista teatteriin.

Suomi ja Viro ovat maantieteellisiä naapureita sekä sukulaisia kulttuurin ja kielen kautta. Maiden kulttuurialojen erilaisuus kuitenkin tarjoaa mahdollisuuksia ainutlaatuiselle yhteistyölle.

TEKSTI content house | kuva kristina Õllek ja pia liski

Suomi ja Viro ovat keskenään paljon enemmän kuin vain maantieteellisiä naapureita. Maiden keskinäinen läheisyys näkyy myös kielessä ja kulttuurissa, jotka ovat sekä tärkeä osa kansallista identiteettiä että kivijalka yhteiselle arvomaailmalle. Kieli- ja kulttuuritausta, historialliset yhteydet sekä pääkaupunkien lyhyt etäisyys toisistaan muodostavat Suomen ja Viron kulttuuriyhteistyölle ainutlaatuiset edellytykset.

Maiden kulttuuriyhteistyön edistämisessä otettiin tärkeä askel vuoden 2017 alussa, kun Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö perustettiin.

– Jo seitsemän vuotta toiminut säätiö tukee maittemme välisiä yhteisiä kulttuuri- ja taidehankkeita, molemminpuolista kielitaitoa sekä kulttuuriin liittyvää taloudellista toimintaa, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Gunnar Okk

Säätiön tavoitteita edistetään yksityishenkilöille ja yhteisöille myönnettävien apurahojen ja stipendien muodossa, joita jaetaan kerran vuodessa. Mahdollisuudesta hakea apurahaa ilmoitetaan aina vuoden alussa, Suomessa Helsingin Sanomien ja Hufvudstadsbladetin kautta ja Virossa Postimees-lehdessä ja Sirp-kulttuurilehdessä.

– On tärkeää, että apurahalla tuettavilla hankkeilla on todellista vaikutusta kulttuurikenttään. Odotamme, että tuetun hankkeen päätyttyä saamme siitä tietoa, joka kertoo, miten hanke onnistui ja millaiseen lopputulokseen se päättyi. 

Tähtäimessä kansainvälisyys

Taloudellisen tuen tarjoamisen ohella säätiön tavoitteena on myös edistää sellaista Suomen ja Viron välistä kulttuuriyhteistyötä, jonka yhteydet ja vaikutukset ulottuisivat molempien maiden ulkopuolelle. Säätiö esimerkiksi kannustaa Suomen ja Viron kulttuuritoimijoita kartuttamaan keskinäisiä verkostojaan sekä tekemään aktiivista yhteistyötä kulttuuriareenoilla ympäri maailman. 

– Yhteistyöproduktioissa oman osaamisen taso kehittyy ja kansainväliset verkostot laajenevat, kun yhteistyökumppanit jakavat toisilleen niin omaa erikoisosaamistaan kuin verkostojaankin, Okk kiteyttää.

Naapurista voi ottaa mallia

Maantieteellisestä ja kulttuurillisesta läheisyydestään huolimatta Suomi ja Viro ovat myös hyvin erilaisia maita, jos vertaillaan säätiökenttiä. Suomessa on pitkät perinteet siinä, miten paljon erilaiset säätiöt – niin suuret kuin pienetkin – ovat tukeneet kulttuuria ja tiedettä. Virossa säätiöitä on puolestaan vähemmän ja niiden historia on lyhyempi. 

Kulttuuria arvostetaan Virossa jopa näkyvämmin kuin Suomessa.

Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Jaana Vasama nostaa esille erään tärkeän piirteen, josta Suomessa voitaisiin ottaa mallia: 

– Kulttuuria arvostetaan Virossa enemmän kuin Suomessa. Virossa kulttuuri on melko tasa-arvoisessa asemassa urheiluun verrattaessa. Suomessa sen sijaan urheilu saa kaikissa medioissa todella paljon enemmän näkyvyyttä kuin kulttuuri.

Säätiössä uskotaan, että suomalaisten ja virolaisten kulttuuriyhteistyöstä hyötyvät kaikki. 

– Jokaisella meistä on mahdollisuus olla mukana tukemassa Suomen ja Viron välillä tehtävää kulttuuriyhteistyötä, kannustaa Okk tapaamisen lopuksi.

Haku