Hyppää sisältöön

IT-palvelut – strategian keskeinen osatekijä

IT-palvelut – strategian keskeinen osatekijä

16.12.2022

IT-palvelut on Kelassa keskeisessä asemassa. Jukka Melasen mukaan toteutettavien ratkaisujen keskiössä on aina onnistunut asiakaskokemus.

Kela on suuri julkinen toimija, joka koskettaa jokaista kansalaista elinkaaren eri vaiheissa. IT-palveluilla on merkittävä rooli Kelan uuden strategian toteuttamisessa.

TEKSTI | TEEMU SIMOLA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Jokainen Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluva on elämänsä aikana tekemisissä Kelan kanssa. Kela on valtion laitos, jolla on suuret volyymit. Noin 8 500 ihmisen työnantaja maksaa etuuksina noin 16 miljardia euroa vuosittain. Kelan verkkopalveluihin tehdään noin 80 miljoonaa tunnistautumista joka vuosi. Siten myös hallinnoitavat tietomassat ovat suuria. 

– Palvelumuotoilun keinoin uudistettua Kelan strategiaa päivitettiin viime keväänä. Strategiaa on kehitetty suhteessa ennakointi-, toimintaympäristö-, innovaatio- ja asiakasymmärrystietoon. Pohjalla on kolmen määreen yhteen linkittynyt kokonaisuus. Nämä ovat luottamus, eli asiakaskokemuksen perustuminen luottamukseen, tieto, eli vaikuttaminen tiedon avulla sekä turva, eli turvan ja turvallisuuden tunteen saattaminen arkielämään, avaa Kelan IT-johtajana toimiva Jukka Melanen.

Yhdistävä linkki

IT-palvelut ovat Kelassa keskeisessä asemassa. IT-palveluissa työskentelee lähes 900 osaajaa. Tietotekniikan kantavina ajatuksina ja osana strategiaa ovat edistyksellisyys, toimintavarmuus ja turvallisuus. 

– Toteutettavien IT-ratkaisujen ja käytettävien ohjelmistojen tulee olla riittävän kehittyneitä, varmatoimisia ja kaikilta osin turvallisia, jotta voimme vastata niiden avulla sekä Kelan sisäisiin että ulkoisiin tarpeisiin. Viime kädessä keskiössä on aina onnistunut asiakaspalvelu ja -kokemus. Se määrittää myös IT-palvelujemme kehityssuunnan.

IT-palvelut ovat Kela-yhteisössä kaikkia osapuolia ja toimintoja yhteen sitova tekijä.

– Tarkastelemme jatkuvasti mahdollistavatko IT-palvelut parhaalla tavalla Kelan strategian onnistumista. Pystymmekö vastaamaan liiketoiminnan tarpeisiin, vai onko tarvetta toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin? Organisaatiokulttuurin ja henkilöstön kehittäminen sekä johtamisen kyvykkyys ja sen arviointi ovat myös IT-palvelujen näkökulmasta keskeisiä seikkoja. 

Luottamus ja luotettavuus toiminnan keskiössä

– Sisäisessä toimintakulttuurissamme oleellista ovat keskinäinen luottamus ja luotettavuuden kokemukset. Valmentavalla johtamisella, kuten myös jatkuvan kehittymisen ja oppimisen sekä myönteisen palveluasenteen käytännöillä voimme saavuttaa uudenlaista, uudistunutta yhteisöllisyyttä. Tarkastelemme asioita yli yksikkörajojen. Yksilötasolla tärkeää on myös oman työn merkityksen ymmärtäminen sekä epäonnistumisen pelkojen häivyttäminen. Uskallamme yrittää ja erehtyä avoimesti, eli haluamme ylläpitää ymmärtävää ja huolehtivaa ilmapiiriä. Sisäisen kulttuurimme hedelmät heijastuvat myönteisenä motivoitumisena myös ulkoiseen toimintaamme ja palvelevat siten strategiaamme kokonaisvaltaisesti. 

Kela on noteerattu muun muassa julkisen sektorin kiinnostavimmaksi työpaikaksi.

– IT-työmme yhteiskunnallinen funktio on merkittävä ja yhä enenevässä määrin yhteisömme ydintä. Pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia ja merkityksellisiä urapolkuja IT-ammattilaisille, toteaa Melanen. 

Haku