Hyppää sisältöön

Isännöintipalvelut ammattitaidolla

Isännöintipalvelut ammattitaidolla

4.03.2022

Asiamies Antti Kumpulainen kertoo, että auktorisointitentin on suorittanut jo yli 100 isännöitsijää. 

Järkevä tapa isännöinnin laadun varmistamiseen on valita auktorisoitu isännöitsijä tai ISA-auktorisoitu isännöintiyritys. 


TEKSTI | VILMA TIMONEN   KUVA | LASSE SIMPANEN

Vuonna 1987 perustettu Isännöinnin Auktorisointi ISA ry tekee työtä taloyhtiöiden isännöinnin eteen. Yhdistyksen taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry, ja sen tärkeimmät tehtävät ovat isännöitsijöiden ja isännöintiyritysten auktorisoinnit sekä niihin liittyvä valvontamenettely. 

– ISA on aikanaan perustettu, koska on haluttu lähteä laadukkailla järjestelmillä parantamaan isännöinnin laatua, sanoo asiamies Antti Kumpulainen.

ISA järjestää pätevyysvaatimukset täyttäville isännöitsijöille auktorisointitenttejä 8–10 kertaa vuodessa. Auktorisointiin pyrkivältä isännöitsijältä edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta päätoimisesta isännöinnistä viimeisten 10 vuoden aikana. Lisäksi vaaditaan vähintään isännöitsijän ammattitutkinto sekä kokemusta taloyhtiön projektien läpiviennistä ja johtamisesta. Tentti täytyy uusia kuuden vuoden välein, samoin isännöitsijän tulee ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan vähintään 21 tunnin vuosittaisella täydennyskoulutuksella.

– Tentti on vaativa ja mittaa hyvin isännöitsijän osaamista keskeisissä asioissa. Puolet kysymyksistä käsittelee asunto-osakeyhtiölakia ja puolet muita säädöksiä ja asetuksia, jotka vaikuttavat isännöintitehtävien toteuttamiseen. 

Tällä hetkellä auktorisoituja isännöitsijöitä on Suomessa yli 100, ja määrä kasvaa edelleen.

Ohjeiden noudattamista valvoo taloyhtiön hallitus

Isännöitsijöiden auktorisoinnin ohella ISA vastaa isännöintiyritysten auditoinnista yhdessä yhteistyökumppaninsa DNV:n kanssa.

– Kun isännöintiyritys haluaa hakea itselleen tunnustettua laatustatusta, se voi hakeutua ISAn kautta auditointiin. Auditointi on hieman pidempi projekti, jossa tarkastellaan yrityksen keskeiset prosessit ja toimintamallit. Auditoinnin hyväksymiselle on tiukat ja tarkat vaatimukset, Kumpulainen sanoo. 

Auditointi uusitaan kolmen vuoden välein. Auditoitujen yritysten on huolehdittava myös sisäisestä auditoinnista, jotta toiminnan laatu ja kehittäminen ovat jatkuvaa.

– Kaikki pohjaa siihen, että ISA-auktorisoidut yritykset samoin kuin auktorisoidut isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita. Taloyhtiöiden hallitukset voivat tarkastella, toteutuuko ohjeiden noudattaminen päivittäisissä asioissa. 

Jos poikkeamia ilmenee, ISAn auktorisointitoimikunta käsittelee valvontamenettelyn mukaiset kantelut ja antaa ratkaisut tapauskohtaisesti. 

ISA haluaa jatkossakin olla merkittävä tekijä isännöinnin kokonaislaadun parantamisessa ja uudistaa parhaillaan strategiaansa. Uudistuksen puitteissa muun muassa määritellään auktorisoinnit ja auditoinnit sekä valvontamenettely vastaamaan tämän päivän isännöintialan haasteisiin. 

– Isännöinnin eettiset ohjeet ovat hyvä ohjeistus. Jos niiden mukaan toimitaan, pystytään varmasti tuottamaan entistä parempaa ja laadukkaampaa isännöintiä. 

Haku