Hyppää sisältöön

Investointi työturvallisuuteen maksaa itsensä takaisin

Investointi työturvallisuuteen maksaa itsensä takaisin

10.05.2022

10Pron Turva App kehitettiin siksi, että jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä työnsä turvallisesti ja palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin, kertoo toimitusjohtaja Pasi Ollikainen.

Rakennusliike Laptin tapaturmataajuus putosi viidesosaan, kun se otti työturvallisuuteen liittyvien havaintojen teossa käyttöönsä 10Pro Turva App -puhelinsovelluksen.

TEKSTI | JUKKA NORTIO   KUVA | MIKKO KUPARINEN

Työturvallisuus korostuu rakennustyömailla, onhan siellä riskitekijöitä enemmän kuin muilla työpaikoilla keskimäärin. Työntekijöiden terveydestä huolehtiminen työpaikalla on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, mutta se vaikuttaa myös olennaisesti työilmapiiriin ja tuottavuuteen. Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä turvallisesti töitä ja palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Työmaan turvallisuuspuutteiden havainnointi, puutteiden ilmoittaminen ja niiden korjaaminen on helpoin keino parantaa työturvallisuutta. Kun jokainen kompastumisen aiheuttava sähköjohdon pätkä tai puuttuva suojakaide dokumentoidaan, raportoidaan ja tilanne korjataan, muodostuu tästä toimintatavasta osa työmaan arkea.

Turvallisuushavaintoja on tehty perinteisesti niin, että työntekijät ovat kertoneet havainnoistaan työnjohdolle. He ovat kirjanneet havainnot vihkoon ja luvanneet puuttua asiaan. Parhaimmassa tapauksessa näin on käynytkin.

Asioiden korjaaminen saattaa jäädä kiireessä työnjohdolla pinkan pohjimmaiseksi. Työntekijät turhautuvat, jos he eivät saa palautetta siitä, miten heidän tekemiinsä turvallisuushavaintoihin on reagoitu.

Jokainen turvallisuuspuute kirjataan ja korjataan

Tilanne korjataan, kun työmaalla otetaan käyttöön helppokäyttöinen 10Pro Turva App -käynnykkäsovellus. Sen avulla jokainen työmaalla työskentelevä voi ottaa kuvan havaitsemastaan puutteesta, mainita havaintopaikan, kirjoittaa muutaman sanan siitä mikä on vialla ja tallentaa havainnon palveluun.

Työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö näkee tiedon havainnosta puhelimessaan. Tieto välittyy reaaliaikaisesti työmaalla käytössä oleviin infotauluihin, jotka koostavat turvallisuuteen liittyvän työmaakohtaisen informaation henkilöstölle nähtäväksi, olipa kyse sitten TR-mittauksista, työturvatarkastuksista tai turvallisuushavainnoista. 

– Olemme rakentaneet 10Pron turvallisuusratkaisumme vastaamaan kolmeen työturvallisuuden tasoon. Ensimmäisellä tasolla on työnjohdon 10Pro-palvelu. Se vastaa rakennustyömaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Toinen taso on työntekijöiden turvallisuushavaintojen tekoon tarkoitettu helppokäyttöinen 10Pro Turva App -sovellus. Kolmas taso on infotaulut, joilla kerrotaan työmaalla turvallisuushavainnoista ja siitä, miten niitä korjataan, 10Pro Solutionsin toimitusjohtaja Pasi Ollikainen kertoo.

Kun työntekijät saavat aiempaa paremmin tietoa siitä, miten heidän tekemänsä turvallisuushavainnot on korjattu, nousee heidän motivaationsa tehdä uusia havaintoja. 

– Asiakasdatasta voimme havaita muun muassa sen, että kolmen vuoden aikana turvallisuushavaintojen määrä on kymmenkertaistunut, Ollikainen sanoo.

Sovellusta käyttää päivittäin noin 2 000 työntekijää, ja sen kautta tehtiin viime vuonna merkittävät 50 000 turvallisuushavaintoa.

Turvahavainnot nousuun, tapaturmat laskuun

Rakennusliike Laptin työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilasen mukaan helppokäyttöisyys on edesauttanut sovelluksen käyttöönottoa. Turvallisuushavaintojen tarkoituksena on edistää työmaan tai muun työympäristön turvallisuutta.

Jokainen korjattu havainto poistaa riskitekijöitä työmaalta. Havainnot voivat olla myös positiivisia, joiden kautta saadaan hyviä käytäntöjä jaettu yrityksen sisällä.

– Ei ole olemassa väärää turvallisuushavaintoa, vaan jokaisen työntekijän havainnot ovat meille tärkeitä, Moilanen korostaa.

Turvallisuudesta puhuttaessa vääriä havaintoja ei ole olemassa.

Rakennusliike Laptin turvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen

Hän on ollut alusta saakka mukana kehittämässä sovellusta ja tuonut palveluun vahvaa rakennusteollisuuden turvallisuuskokemusta.

Laptilla sovellus on liki 500 työntekijän päivittäisessä käytössä, ja sitä suositellaan yrityksen työmailla myös kaikkien aliurakoitsijoiden työntekijöiden käyttöön.

– Havaintojen määrä on meillä kymmenkertaistunut vajaassa neljässä vuodessa. Parasta on kuitenkin se, että samanaikaisesti tapaturmataajuutemme on pudonnut noin 35:stä alle seitsemään. Investointi 10Pro Turva App -sovellukseen on maksanut itsensä moninkertaisesti takaisin, Moilanen kertoo.

Haku