Hyppää sisältöön

Investointi työntekijöiden terveyteen kannattaa

Investointi työntekijöiden terveyteen kannattaa

8.11.2023

Työkykyvakuutus sopii kaiken kokoisille yrityksille, kertoo LähiTapio-lan Työkykypalvelun liiketoimintajohtaja Sari Seppi-Laitinen.

Suomalaiset yritykset toivovat työterveyshuollolta parempaa saavutettavuutta ja budjetoitavuutta. LähiTapiola tarjoaa toiveiden pohjalta työterveyshuoltoa osana yrityksen vakuutusta.

TEKSTI LIISA JOENSUU | kuva ALEKSI PALMQVIST


Entistä harvemman suomalaisen työajat noudattavat perinteisiä virka-aikoja. Siksi työterveyshuollon tulisi tarjota palvelua ajasta riippumatta. Myös yhteydenoton ja saavutettavuuden pitäisi olla helppoa mistä tahansa. Muun muassa nämä tarpeet nousivat esiin LähiTapiolan teettämässä haastattelututkimuksessa, jossa kartoitettiin yritysten toiveita työterveyshuollosta. 

– Sairastumisia ja tapaturmia sattuu myös virka-ajan ulkopuolella. Halusimme luoda palvelumallin, jossa hoitajan tai lääkärin saa langan päähän tai chattiin kaikkina päivinä aamusta iltaan. Tältä pohjalta syntyi Työkykypalvelu, joka tuli markkinoille uudistettuna marraskuussa, kertoo LähiTapiolan Työkykypalvelun liiketoimintajohtaja Sari Seppi-Laitinen

Tähän asti yritykset ovat ostaneet työterveyshuollon pääosin sopimuksella, jossa työnantajaa laskutetaan toteutuneiden toimenpiteiden mukaan. Haastatteluissa selvisi asiakkaiden halu investoida työntekijöidensä terveyteen enemmänkin, mutta kulujen heikko ennakoitavuus koettiin esteeksi. Työkykyvakuutuksella voidaan lisätä myös palvelun budjetoitavuutta. 

– Vakuutus on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille; riittää, että yrityksellä on Y-tunnus. Vakuutus on räätälöitävissä ja se voi kattaa yleislääkärin lisäksi erikoislääkäritasoisen hoidon ja tutkimukset. Kiinteän vakuutusmaksun hintaan vaikuttavat muun muassa toimiala sekä yrityksen ikärakenne. 

Etäpalvelu kellon ympäri 

Palvelua voi laajentaa lisäksi myös erikoissairaanhoitoon. Kattavimmillaan hoitoon voivat sisältyä lisäksi esimerkiksi fysioterapia, psykoterapia ja tarvittavat lääkkeet. Vakuutus vähentää myös yritysten hallinnollista työtä, sillä hoitolaskuja ei kierrätetä työnantajan kautta. 

Hoitoketju alkaa etäpalvelusta eli TerveysHelpistä. Neuvoja tai hoitoa tarvitseva voi soittaa kello 7–23 välisenä aikana vaikka pyhäpäivänä. 

Vakuutus on räätälöitävissä kattamaan yleislääkärin lisäksi erikoissairaanhoidon.

– Kokemuksemme mukaan kolmelle neljästä yhteydenottajasta riittää etänä saatu apu. Jos asiak-kaan tulee lähteä vastaanotolle, hän saa ajan yhdelle hoitolaitoskumppaneistamme. Teemme yhteistyötä useiden eri terveystoimijoiden kanssa, joten hoitoon pääsee tarvittaessa joka puolella Suomea, kertoo Seppi-Laitinen. 

Toimintatapa ohjaa terveyspalveluja uuteen aikaan, digipalvelujen ja etälääkärien hyödyntämiseen. Nykymallilla vastaanotot ovat ruuhkautuneet helposti, koska pienetkin asiat hoidetaan kasvotusten kivijalkapalveluna. LähiTapiolan kokemuksen mukaan merkittävä osa terveyspalveluiden tarpeista voidaan jatkossa hoitaa etänä. 

Haku