Hyppää sisältöön

Insinööriosaamista tarvitaan aina

Insinööriosaamista tarvitaan aina

2.03.2021

Työelämässä on kova tarve tekniikan alan osaajille, jotka haluavat luoda uusia innovaatioita, edistää kestävää kehitystä ja muutenkin kehittää työelämää.

Insinööreille riittää kiinnostavia töitä nyt ja tulevaisuudessa. Tekniikan alan osaajat voivat muuttaa maailmaa esimerkiksi kehittämällä kestävää kehitystä edistäviä innovaatioita. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Metropolia

Metropolian ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisaluepäällikkö Pekka Hautala tietää, että insinööriksi valmistuvia opiskelijoita odottavat hyvät työmarkkinat. Tällä hetkellä kovin kysyntä on ohjelmisto-, automaatio-, autosähkö- ja sähköautotekniikan osaajista, mutta työpaikkoja riittää myös muilla aloilla. 

– Vuonna 2017 tekemämme selvityksen mukaan kaksi kuukautta aiemmin valmistuneista opiskelijoistamme oli työttömänä ainoastaan viisi prosenttia. Muut olivat työllistyneet tai esimerkiksi jatkaneet opintoja. Työllistyminen on pysynyt viime vuosina pitkälti samalla, erittäin hyvällä tasolla, joskin korona on hieman hidastanut tutkintojen valmistumista. 

Hyvän työllisyystilanteen ohella tekniikan alat tarjoavat myös mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa pääsee kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja ja ratkomaan teknologisia haasteita. Yhä useammin insinöörin työtehtäviin linkittyy myös kestävä kehitys, kun yritykset kehittävät käyttämäänsä teknologiaa sekä tuotteita ja palveluita ympäristöystävällisemmiksi. 

Kestävän kehityksen näkökulma korostuu erityisesti Metropolian energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa, josta valmistuu muun muassa kiertotalouden ja hajautetun energiantuotannon asiantuntijoita. 

TYÖLLISTYMINEN on pysynyt viime vuosina pitkälti samalla, erittäin hyvällä tasolla.

Innovoimaan jo opiskeluaikana

Metropolia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotta koulutuksen sisällöt saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämän muuttuvia tarpeita. 

– Hyvä esimerkki yritysten tarpeiden kuuntelemisesta löytyy rakennusalalta. Yritykset tarvitsivat kipeästi osaajia työnjohtotehtäviin, joten rakennusmestarin tutkintokoulutus palautettiin ammattikorkeakouluun, Hautala kertoo.

Työelämälähtöisen opetuksen ohella opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan yrityksille tehtävissä TKI-hankkeissa, joita Metropoliassa on vuositasolla yli 100. Myös työharjoittelut, projektiopinnot ja opinnäytetyöt tarjoavat loistavan mahdollisuuden vankistaa opinnoista saatua osaamista. 

Hautala nostaa esiin myös Metropoliassa ainutlaatuisen opiskelijoiden Garage-toiminnan, jota on pilotoitu oppilaitoksen autotekniikan formulatiimissä. Nyt tarkoituksena on laajentaa Garage-toimintaa kaikkien muidenkin insinööritutkintojen yhteyteen. Luvassa on muun muassa robotiikkaan, tekoälyyn sekä kaupunkiviljelyyn erikoistuvat Garaget.

– Formula-Garagen tiimi koostuu noin kolmestakymmenestä auto-, sähkö- ja tietotekniikan opiskelijasta. He kehittävät lukuvuoden aikana formula-auton alusta lähtien ja kisaavat sillä muiden eurooppalaisten korkeakoulujen tiimejä vastaan. Voittajan ratkaisee auton suorituskyky ja tiimin insinööritiedon hallinta.

Metropoliassa voi suorittaa insinööritutkinnon ajoneuvotekniikan, bio- ja kemiantekniikan, energia- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, maanmittaustekniikan, rakennustekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, talotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden aloilla.

Tällä hetkellä Metropoliassa opiskelee yli 8 000 tekniikan opiskelijaa, ja kevään yhteyshaussa jaossa on opiskelupaikat noin 2 000 uudelle opiskelijalle. Tekniikan lähiopinnot pidetään pääosin Metropolian Vantaan Myyrmäen, Helsingin Myllypuron ja Espoon Karamalmin kampuksilla.

Haku