Hyppää sisältöön

Innovaatiotyötä etäalustalla

Innovaatiotyötä etäalustalla

17.12.2021

Lead Developer Antonija Kasum kehittää Sarake Ideabox -alustaa, josta ilmestyy syksyn aikana uusi, aiempaa monipuolisempi versio.

Miten ideoita viedään eteenpäin ilman fyysisiä kohtaamisia? Sarake kehitti palvelun, jolla koko organisaation ideointikapasiteetti saadaan hyödynnettyä.


TEKSTI | ELISA SALAMA KUVA | OUTI NEUVONEN

Innovaatioita syntyy kulttuurissa, joka kannustaa ideointiin ja mahdollistaa virtuaaliset kohtaamiset.

– Innovointi ei ole pelkkää uusien ideoiden keksimistä. Se on pitkäjänteistä työtä, jonka tuloksena syntyy uusia tuotteita, teknologisia ratkaisuja, liiketoimintamalleja, tapoja toimia tai strategisia linjauksia, tiivistää Sarake Oy:n toimitusjohtaja Tanja Räikkönen

Yritys on kehittänyt Ideabox-palvelun avuksi innovaatioiden hallintaan ja kehitykseen.

Jokaisen ääni on tärkeä

Osallistava strategiatyö sekä ideoiden ja innovaatioiden hallinta yhdistää menestyviä yrityksiä. 

– Sarake pyrkii viemään tätä vielä pidemmälle. Tarkoitus on joukkoistaa strategiatyötä osana ideoiden ja innovaatioiden hallintaa. 

Joku avaa suunsa kokouksessa, toinen lähestyy sähköpostilla. Kolmas ei kerro ideaansa kenellekään. 

– On tärkeää, että kaikkien ääni kuuluu. Ihminen kertoo asiansa keskimäärin kaksi kertaa. Kolmatta ei tule, Räikkönen painottaa.

Sarakkeen kehittämä Ideabox-alusta kerää yhteen innovaatioiden aihiot organisaation kaikilta tasoilta. Kuka vain voi julkaista alustan kautta idean yhdessä kehiteltäväksi matalalla kynnyksellä.

– Ideaboxin avulla organisaatiosta tulevia signaaleja voidaan seurata aktiivisesti, kytkeä takaisin strategiatyöhön ja kehitystä ohjata hyödyntämällä innovaatiokampanjoita.

Organisaation monimuotoisuus lisää eri ajattelutapojen yhteentörmäystä, synnyttää uusia ideoita ja on osa uusiutumiskykyä. Yhdessä kehittäminen kokoaa yhteen organisaation diversiteetin ja mahdollistaa uudenlaisia ajattelutapoja.

– Sarakkeen kehittämä innovaatioprosessi auttaa systemaattisesti yhdistelemään ideoita ja valitsemaan niistä parhaat edelleen jalostettavaksi, Räikkönen valaisee. 

Kaikilla on mahdollisuus osallistua kehittämiseen. Toteutumaton idea ei ole huono idea, sillä se voi myöhemmin johtaa uusiin huippuinnovaatioihin.

– Valitsemassamme lähestymistavassa organisaatio kerää paljon ideoita, joista osa jää idean asteelle. 

Innovointi ei ole ainoastaan uusien ideoiden keksimistä.

Sarake Oy:n toimitusjohtaja Tanja Räikkönen

Aikaa ja avoimuutta ideoille

Ideabox tukee organisaatiokulttuurin muotoilua avoimeksi ja läpinäkyväksi. Alusta kannustaa osallistumaan sosiaalisesta mediasta tutuin tykkäyksin, reaktioin ja jaoin. Ideabox auttaa myös huomioimaan mahdollistajat, jotka kehittävät muiden ideoita eteenpäin ja auttavat koko yhteisöä.

– Innovointi kukoistaa, jos sille annetaan aikaa. Ideat eivät synny käskemällä, vaan jokainen tarvitsee myös joutilaita hetkiä. 

Sarake kannustaa yrityksiä innovoimaan myös oman kuplansa ulkopuolella. Miten luomme osaamisellamme jotain yhteiskunnallisesti tärkeää? Merkityksellisyyden kokemukset työssä motivoivat ja sitouttavat henkilöstöä eri tavalla kuin pelkät liiketoiminnalliset tavoitteet.

Haku