Hyppää sisältöön

Innovaatiotoiminta luo ikäystävällisiä asuinympäristöjä

Innovaatiotoiminta luo ikäystävällisiä asuinympäristöjä

21.09.2021

Ikääntyvien tarpeisiin liittyvän liiketoiminnan, senioritalouden, arvioidaan kasvavan lähivuosien aikana.

Hämeen ammattikorkeakoulun johtama OSIRIS Interreg BSR -hanke edistää osallistavaa, avointa ja kestävää innovaatiotoimintaa ikääntyvien tarpeisiin.

TEKSTI | MARINA WECK  KUVA | SHUTTERSTOCK

Suomen väestö vanhenee vauhdilla. Tämä megatrendi vaikuttaa positiivisesti senioritalouteen, ja sen arvioidaankin kasvavan merkittävästi lähivuosina. Senioritalous käsittää ikääntyneiden aikuisten tarpeisiin liittyvää liiketoimintaa monilla sektoreilla, kuten terveys ja ravitsemus, vapaa-aika ja hyvinvointi, asuminen sekä koulutus ja työllisyys. Senioritalous luo mahdollisuuksia sekä kuluttajamarkkinoille että julkiselle sektorille. Sen kehitys vaatii innovaatioympäristöä, joka parantaa toimijoiden valmiuksia uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja markkinoille viemisessä digitalisaatiota hyödyntäen.

Kehitystä edistävä hanke

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön johtamassa OSIRIS Interreg BSR -hankkeessa, jonka yhtenä päätavoitteena on edistää senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella rakentamalla innovaatioekosysteemejä, joissa yhdistetään suomalaisia ja kansainvälisiä innovaatiotoimijoita – yrityksiä, rahoittajia, tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, alueellisia päättäjiä sekä käyttäjiä. Avoimilla ekosysteemeillä halutaan tehostaa yhteistyötä ja vauhdittaa innovaatioita ikäihmisten tarpeita tunnistavien eli ikäystävällisten älykkäiden asuinympäristöjen kehittämisessä.

Hankkeen aikana HAMKin toiminta-alueella on kartoitettu kaikki innovaatiotoimijat, joiden intresseissä on lähteä mukaan kehittämään älykkäitä, pitkään kotona asumista mahdollistavia asuinympäristöjä. Toteutetuissa asiantuntijatyöpajoissa on pohdittu avointa innovaatioekosysteemiä Kanta-Hämeessä, jossa tiedonhallinnan käytännöt toimivat hyvin. Tavoitteena on, että Kanta-Hämeeseen syntyy avoin innovaatioekosysteemi ja organisaatiot osallistuvat vuoden 2021 loppuun kestävän OSIRIS-hankkeen kehitystyöhön sekä hyödyntävät kehitettyjen kansainvälisten innovaatioverkostojen yhteistyön tuloksia.

Virtuaalialusta tuo yhteen

Avoimia ekosysteemejä on rakennettu Suomen lisäksi myös Latviassa, Liettuassa, Virossa ja Venäjällä. Kuutta Smart Silver Lab -ekosysteemiä yhdistää SilverHub-virtuaalialusta, joka tukee ylikansallista yhteistyötä ja jonka avulla toimijat löytävät toistensa lisäksi paitsi uudet innovaatioideat, myös rahoittajat. Alusta tarjoaa innovaatiotoimijoille työkalut, jotka tukevat heitä kehittämään, rahoittamaan, levittämään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joiden avulla ikääntyneet voivat jatkaa itsenäistä ja aktiivista elämää. Alustan verkkotoiminnot on suunniteltu yhteistyötä, tiedon jakamista ja oppimista varten.

Kantahämäläiset kolmannen sektorin eläkeläisjärjestöt ovat vahvasti mukana kaikissa hankkeen työvaiheissa, erityisesti senioreiden tarpeita huomioivien palveluiden ja tuotteiden ideointityöpajoissa. Niissä on syntynyt kymmeniä tuote- ja palveluideoita. Seniorit ovat toivoneen muun muassa monen sukupolven yhteisasumisratkaisuja älyteknologia-, robotti- ja automaatioratkaisuja hyödyntäen.

SILVERHUB.EU/
HTTPS://WWW.OSIRIS-SMARTSILVERECONOMY.EU

Haku