Hyppää sisältöön

Innovaatioita yhteistyöllä

Innovaatioita yhteistyöllä

28.04.2023

HealthTurku -klusteri on merkittävä lääketieteen ja terveysalan keskittymä. Timo Vähämurto (vas.), Tero Piispanen, Päivi Rautava ja Janne Lahtiranta. 

HealthTurku –klusterissa syntyy yhteistyöllä terveys- ja hyvinvointialan innovaatioita, joilla on lupaavat mahdollisuudet menestyä kansainvälisillä markkinoilla.

TEKSTI mari kokkonen | kuva vesa-matti väärä

Yli sata yritystä, neljä korkeakoulua, yliopistosairaala Tyks ja Turun kaupungin määrätietoinen satsaus. Ne ovat HealthTurku– klusterin menestyksen taustatekijät. Meriteollisuuskaupunki Turku tunnetaan maailmalla laivoistaan. Yliopistokaupunki Turun profiilia nostaa Health Campus Turku terveysalan osaamisella ja vahvaksi rakennetulla yhteistyöllä. 

Turun kaupunki on rakentanut Turun tiedepuiston aluetta pitkäjänteisesti ja luonut sinne tieteelle ja liike-elämälle suotuisat olosuhteet. Vahvasti säädellyllä alalla erikoisasiantuntijoiden yhteistyö on välttämätöntä, ja yhteistyö luo myös kustannustehokkuutta. 

– Pitkälle erikoistuneet yritykset voivat toimia minimaalisella ydintiimillään ja ostaa palveluita toisiltaan tarpeen mukaan, sanoo Turku Science Park Oy:n kansainvälistämispalveluiden johtaja Tero Piispanen

Yhteistyötä on myös tiedon jakaminen. 

– Jos asianmukaiset tutkimusluvat ovat kunnossa, kliininen tietopalveluyksikkömme löytää potilaskertomusaineistosta nopeasti tiedon tietyntyyppisistä potilaista niin lääkekehityksen kuin tutkimuksenkin vaatimiin tarpeisiin, kertovat tutkimusylilääkäri Päivi Rautava Turun yliopistollisesta sairaalasta ja kehittämisjohtaja Timo Vähämurto

–Esimerkiksi StellarQ on kehittänyt MS-taudin arviointiin ja hoidon tehokkuuden seurantaan elektronisen työkalun, jota pilotoitiin aluksi Tyksin neurologien kanssa. Nyt järjestelmä kerää ja analysoi niin sanottua real world data -tietoa potilaiden sairauksien oireista ja hoidosta ja jalostaa sitä tietokantaan, josta sekä potilaat että hoitohenkilökunta pystyvät seuraamaan taudin etenemistä. Järjestelmän avulla potilaan hoitosuunnitelmaa pystytään muokkaamaan parhaiden hoitotulosten saamiseksi, Piispanen kertoo. 

Teknologiaa ammattilaisille 

Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hanke, eli YSI-hanke, kehittää terveysteknologiaa sairaalalähtöisesti. 6AIKA-rahoitteinen YSI on yksi Health Campus Turun kärjistä ja siinä kehitystyön ytimessä on sairaalan päivittäinen työ. Siksikin yhteistyö yliopistosairaalan henkilökunnan kanssa on tärkeää. 

– Turun tehtävänä on ollut etsiä yliopistosairaalan päivittäisestä työstä alkuja liiketoiminnalle. Puolessatoista vuodessa löytyi 118 tarvetta, joista 46 liittyi suoraan liiketoimintaan, Turku Science Park Oy:n terveysteknologian erityisasiantuntija Janne Lahtiranta kertoo. 

Osa tarpeista on varsin yksinkertaisia parannuksia laitteisiin, osa taas vaatii toteutuakseen mittavaa tutkimusta. Vaativimpien kehitystarpeiden joukossa on muun muassa verisuonistossa navigoiminen. 

– Esimerkiksi verisuonten varjoainetutkimuksessa käytettävä kuva on tällä hetkellä kaksiulotteinen, mutta tarve on reaaliaikaiselle ja kolmiulotteiselle kuvalle: erityisesti syvyyssuunnassa navigointi on haastavaa nykyisillä ratkaisuilla, toteaa Lahtiranta. 

Yksinkertaisemmasta laidasta puolestaan ovat tarpeet, jotka liittyvät sydänleikkauksen jälkeen tehtävän hengitysharjoittelun välineiden kehitykseen. 

Tarpeet ratkaisevat HealthTurku -klusterin yritykset. YSI-hanke on nimenomaisesti halunnut pysäyttää oman prosessinsa kehitystarpeiden toteamiseen. 

– Tämä on toiminut meillä. Toteamme perustellun kehitystarpeen, ja terveyskampuksen yritykset tuovat tuotekehitykseen omat innovaationsa omalla tavallaan. Tahdomme rohkaista yrityksiä ideoimaan ratkaisuja ennakkoluulottomasti, kertoo Lahtiranta. 

Turkulaista on myös luopuminen jäykästä testialusta-ajattelusta ja tuotekehityksen laajentaminen sinne, missä käyttö tapahtuu: aitoihin käyttöympäristöihin eli sairaaloihin ja arkeen. Tämä tuo välittömyyttä ja ketteryyttä tuotekehitykseen. 

Terveysteknologia-alan työpaikkoja Turussa:

Haku