Hyppää sisältöön

Innostavaa draivia ja radikaalia yhteistyötä

Innostavaa draivia ja radikaalia yhteistyötä

14.04.2023

Millaista innovaatioyhteistyötä Otaniemi-Keilaniemi-alueella tehdään? Miksi poikkitieteellinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö on niin tärkeää? Kuinka alueen hyvinvointikulttuuria rakennetaan? 

TEKSTI maria paldanius | kuva aalto-yliopisto


Monet organisaatiot ovat valinneet asemapaikakseen Espoon ja Otaniemen. Sieltä löytyy muun muassa Euroopan johtaviin tutkimuslaitoksiin lukeutuvan VTT:n Suomen suurin toimipiste. VTT on Suomen valtion omistama visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. VTT vastaa globaaleihin tieteen ja teknologian haasteisiin. Lopputuloksena on kestävää kasvua, uusia työpaikkoja, hyvinvointia – ja tärkeimpänä: toivoa paremmasta maailmasta.

Aalto-yliopiston kampus on Otaniemen sydän ja selkäranka. Kyseessä on ainutlaatuisen yhteistyön ja innovatiivisen tutkimuksen keskittymä, joka tarjoaa kattavat puitteet niin opiskeluun, asumiseen kuin vapaa-ajanviettoon. Siinä missä perinteisesti yliopistojen kampukset on jaettu eri rakennuksiin korkeakoulujen mukaan, on Aalto-yliopiston kampuksen tilat sijoiteltu tutkimuksen painotuksen mukaan monialaista yhteistyötä tukien. Laitosten läheisyys mahdollistaa uusien, toiminnallisten ratkaisujen testaamisen ja luovien tilojen yhteiskäytön matalalla kynnyksellä. Kampukselta löytyvät Aalto-yliopiston korkeakoulut: Insinööritieteiden korkeakoulu, kauppakorkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötieteiden korkeakoulu sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

Tulevaisuudessa Otaniemen alueen yritykset, startupit, teknologiapuistot ja yliopiston kampus pyritään kytkemään entistä tiiviimmin yhteen tukemaan uuden tiedon ja innovaatioiden syntyä. 

Otaniemi on siis kansainvälisestikin merkittävä innovaatioekosysteemi, jossa kohtaavat niin ideat ja innovaatiot, tutkimus- ja kehitystoiminta, kestävä ajattelu kuin lopputuotteiden kaupallistaminen – koko matka ideoista vaikuttavuuteen. Mutta miten alueella toimivat tahot itse kuvailevat Otaniemen ja sen ympäristön
tuomia hyötyjä?


Otaniemi on erittäin kansainvälinen ja monipuolinen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä, jossa luodaan innovaatioita ja ratkaisuja tulevaisuuteen. Täältä löytyy työpaikkoja ja hyvinvointia eri alojen osaajille. Panostamme psykologiseen turvallisuuteen ja rakennamme toimintakulttuuria, joka kannustaa yhteistyöhön ja jättää tilaa luovuudelle. 

Kirsi Nuotto, henkilöstöjohtaja, VTT

TEKSTI MARIA PALDANIUS | KUVA VTT

Aallossa puhutaan operatiivisesta ympäristöjalanjäljestä ja kestävyysvaikuttavuudesta. Aalto-yliopiston tuottama kestävyysvaikuttavuus syntyy siitä, kun tutkimus, opetus ja innovaatiot siirtyvät yhteiskunnan toimijoiden hyödynnettäviksi. Tavoitteena on mahdollisimman suuri kestävyysvaikutus mahdollisimman pienellä ympäristöjalanjäljellä.

Janne Laine, Innovaatioista vastaava vararehtori, Aalto-yliopisto

TEKSTI MARIA PALDANIUS | KUVA MIKKO RASKINEN

Otaniemen ja koko Espoon innovaatio-yhteisössä parasta on sen yllättävyys ja luova kekseliäisyys, mikä syntyy syvästä osaamisesta, erilaisten toimijoiden radikaalista yhteistyöstä, keskinäisestä luottamuksesta sekä yhteisestä tahdosta ratkaista isojakin globaaleja ongelmia. Otaniemen draivi on innostava ja henki kansainvälisesti uniikki.

Mervi Heinaro, Elinvoimajohtaja, Espoo

TEKSTI MARIA PALDANIUS | KUVA ESPOON KAUPUNKI

Nesteelle vastuullisuus, innovaatiot ja yhteistyö ovat hyvin tärkeitä. Sijaintimme Otaniemessä monien yhteistyökumppaneiden ja tulevaisuuden osaajien lähellä on meille luonteva valinta.

Minna Aila, Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste

TEKSTI MARIA PALDANIUS | KUVA NESTE

Maahanmuuttajataustaiset huippuosaajat nousevat Suomessa johtoasemiin eri toimialoilla aina julkisista palveluista liike-elämään asti. On tärkeää, että yhteiskunta sopeutuu maahanmuuton uuteen aaltoon. Monimuotoisuus, inkluusio ja tasa-arvo johtavissa asemissa vahvistaa Suomen asemaa myös kansainvälisesti.

Himadri Majumdar, toimitusjohtaja, SemiQon

TEKSTI MARIA PALDANIUS | KUVA JOONA RAEVUORI

Poikkitieteellinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö on välttämätöntä aikamme kompleksisten ongelmien luovaan ratkaisemiseen. Aalto-yliopiston keskittymisen ja laajennuksen myötä Otaniemen kampusalue on kiistatta Suomen tärkeimpiä kestävän innovaatiotoiminnan
keskittymiä.

Tea Auramo, Strategi, Fluff Stuff

TEKSTI MARIA PALDANIUS | KUVA HENRI SALLINEN

Otaniemi-Keilaniemi alueen innovointi perustuu radikaaliin poikkitieteelliseen yhteistyöhön. Alueella on 25 tutkimuskeskusta, 400 tutkimus- ja kehittämisyksikköä, 5 000 tutkijaa sekä 16 000 ICT- ja tietointensiivisten alojen osaajaa. Aalto-yliopisto ja VTT muodostavat ytimen, joka kokoaa niin yritykset, tutkijat, opiskelijat kuin kansalaiset luomaan innovaatioita parempaan elämään. 

Erja Turunen, Liiketoiminta-alueen johtaja, VTT

TEKSTI MARIA PALDANIUS | KUVA VTT

Haku