Hyppää sisältöön

Innostava työ tekee asiantuntijan

Innostava työ tekee asiantuntijan

8.04.2022

Kun yrityksessä on hyvä henki, uudenkin työntekijän on helppo ilmaista mielipiteensä. Harjoittelu PwC:llä on avannut kauppatieteiden opiskelija Adina Lakkalalle uramahdollisuuksia moneen suuntaan.

Harjoittelujakso osoitti, ettei tilintarkastus ollutkaan yksinäistä puurtamista tai lukujen täsmäytystä. Työ PwC:llä tarjosi laajan näköalapaikan yritysmaailmaan.

TEKSTI | OUTI RANTALA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö PwC tuntui kauppatieteen opiskelijalle sopivalta harjoittelupaikalta, sillä Adina Lakkala toivoi työkokemusta ulkoisesta laskennasta.

– Aiemmin ajattelin, ettei tilintarkastus ole minun juttuni, mutta sain nopeasti huomata, millainen näköalapaikka erilaisiin ja erikokoisiin yrityksiin PwC on. Kollegat olivat alusta alkaen jatkuvasti tukena ja tiimityön merkitys korostui. 

Lakkala on saanut kollegoilta vinkkejä muun muassa lukuisten tiedostojen nopeaan käsittelemiseen ja taulukoimiseen, jotta lukujen vertailu sujuu ketterämmin. Kun harjoittelu vuosi sitten alkoi, hän pääsi heti mukaan ison asiakkaan tilintarkastukseen. 

– Vastuuta annettiin heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Alussa tarvitsin apua ja tukea monissa asioissa, mutta nyt kokemuksen myötä pystyn työskentelemään vaativammissakin projekteissa ja aiempaa itsenäisemmin. 

Laajempien asiakkuuksien rinnalla työhön kuuluu myös pienempien yritysten tilintarkastuksia, joihin voi kulua muutama päivä, mutta joista hahmottaa koko tilintarkastuksen prosessin kerralla.

– Erilaiset asiakkuudet ja projektit tuovat työhön vaihtelua. Kun saa työskennellä erilaisten toimijoiden kanssa, oppii paljon enemmän.

Aito mahdollisuus kehittyä

Hyvä ilmapiiri on yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi Lakkala viihtyy PwC:llä. Työyhteisö kannustaa jatkuvasti hyviin suorituksiin.

– Kun yrityksessä on hyvä henki, uudenkin työntekijän on helppo ilmaista mielipiteensä ja henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää myös yrityksen käytäntöjä. Esihenkilöt kannustavat antamaan palautetta säännöllisesti. Koen, että PwC:llä aidosti välitetään työntekijöiden hyvinvoinnista.

Lakkala pitää tärkeänä, että joustoa löytyy puolin ja toisin.

– Valmistuin vuosi sitten kauppatieteiden kandidaatiksi, ja opinnoissani on nyt maisterivaihe meneillään. Olen tietoisesti valinnut työskennellä ja opiskella samanaikaisesti. Tiedän, että PwC työnantajana tukee opiskelua ja kun alan tehdä gradua, joustoa varmasti löytyy. Vastaavasti tietenkin sitoudun myös itse joustamaan.

Hän ei vielä kutsu itseään huippuasiantuntijaksi, mutta tietää olevansa sillä tiellä.

– Olen oppinut valtavasti ja pystyn hyödyntämään oppeja myös opiskeluissani. Olen nähnyt, millaisia taulukoita yritysten controllerit tekevät ja olen saanut hyviä vinkkejä. Uskon, että työni on nyt paljon ammattimaisempaa kuin vielä pari vuotta sitten.

Lakkala on myös saanut tuntumaa, miten on paras kommunikoida, jos löytyy huomautettavaa. 

– Keskustelut on käyty hyvässä hengessä ja yhteistyössä on päästy eteenpäin.

Laajat uramahdollisuudet

Nuoren naisen elämään kuuluu tietenkin muutakin kuin työ.

– Olen luonteeltani positiivinen ja iloinen. Olen myös kunnianhimoinen, asetan tavoitteet korkealle niin opiskelussa kuin työssäkin. Perhe, ystävät ja urheilu ovat minulle tärkeitä ja toimivat hyvänä vastapainona työlle ja opiskelulle.

Työ globaalissa yrityksessä tarjoaa etenemismahdollisuuksia, joista Lakkala on kiinnostunut.

– Uramahdollisuuksia on moneen suuntaan ja kehittyä voi monenlaisten projektien parissa. Haluaisin jossain vaiheessa myös lähteä työskentelemään ulkomaille.

Haku