Hyppää sisältöön

Innostava johtaja luo toivoa ja kannustaa tavoitteisiin

Innostava johtaja luo toivoa ja kannustaa tavoitteisiin

8.02.2022

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen kertoo, että erityisen tärkeää olisi kouluttaa nyt nuorta johtajapolvea.

Johtajuus on joutunut poikkeuksellisena aikana todelliseen happotestiin, sillä toimintatapojen muuttuessa myös esihenkilöt kohtaavat uusia haasteita.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ KUVA | KAUPPAKAMARI / MEERI UTTI

Vaikka työympäristö ja työskentelytavat ovat muuttuneet viime vuosina valtavasti, on ihminen pysynyt melko samanlaisena. Erityisesti etätyön yleistyminen on mullistanut työyhteisöjen tapaa toimia. Nykyään työssä korostuvat luottamus ja itseohjautuvuus. Johtajuudelle tämä asettaa uusia haasteita, sillä ilman ihmisen sitoutumista ei voida saavuttaa tavoitteita. Pirstaloituneessa maailmassa isoja kysymyksiä ovatkin, miten johtaja tekee tavoitteet näkyviksi ja auttaa löytämään organisaatiolle parhaan rytmin, jonka avulla tavoitteet saavutetaan.

Tämän vuoden alussa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana aloittaneen Pia Pakarisen mielestä nykyaikaisessa johtamisessa korostuu innostaminen, yhteisöllisyys ja toivon luominen. 

Pakarisella on pitkä kokemus yrityselämästä, yrittäjyydestä, järjestöistä ja kunnallispolitiikasta. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina, Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtajana sekä Helsingin yrittäjät ry:n toimitusjohtajana.

– Johtajan pitää vaikuttaa voimakkaasti innostavan työkulttuurin muotoutumiseen ja vakuuttaa työntekijät sen toimivuudesta. Johtaja on vastuussa myös siitä, että yrityksen arvoille ja tarinalle löytyy katetta, Pakarinen toteaa.

Herkkää esihenkilötyötä

Pakarisen mielestä etenkin nykyisenä poikkeusaikana johtajan on varmistettava, että organisaatiokulttuuri rakentuu kestäväksi ja yhteishenki auttaa ihmisiä näkemään  mahdollisuuksia, vaikka maailman tilanne ympärillä on epävarma.

– Etätyö haastoi ensin luottamuksen. Nyt kun on monin paikoin huomattu, että luotto pelaa, on tärkeää kannustaa työntekijöitä toimimaan itsenäisesti, pitää heidät motivoituneina ja puuttua tarvittaessa myös alisuorittamiseen.

Pakarisen johtama Helsingin seudun kauppakamari järjestää vuosittain yli 250 koulutusta. Johtamisen koulutus ja kehittäminen ovat vahvasti edustettuna kauppakamarin koulutustarjonnassa. Tällä hetkellä tarjonnassa korostuu erityisesti jatkuvan oppimisen merkitys.

– Erityisen tärkeää olisi kouluttaa nuorta johtajapolvea. Monet ovat saattaneet siirtyä esimerkiksi asiantuntijatehtävistä esihenkilöiksi. Heillä on mielessään paljon avoimia kysymyksiä siitä, miten kohdata uudet haasteet – mistä löytyy työkalut vahvuuksien hyödyntämiseen ja heikkouksien kehittämiseen. Tähän meiltä löytyy paljon mahdollisuuksia. Kauppakamarin jäsenet saavat kattavan koulutustarjonnan, ammattikirjat sekä verkostoitumis- ja neuvontapalvelut jäsenetuhintaan.

Pakarinen toteaa, että esihenkilötyö on nykyisin hyvin herkkää toimintaa. Omalla tekemisellä tai tekemättä jättämisellä viestitään työympäristöön hyvin paljon. 

– Nykyaikainen esihenkilö on myös hyvin paljon esillä, esimerkiksi aktiivinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa on luonnollinen osa vaikuttamista ja verkostojen luomista. Nämäkin ovat asioita, joihin kannattaa hakea sparrausapua. 

Haku