Hyppää sisältöön

Inhimillinen ote on tie tuloksiin

Inhimillinen ote on tie tuloksiin

2.12.2021

Ryhmäcoachingin asiantuntija Sini Rantama uskoo, että muutos ei synny ilman syvällistä ymmärrystä ihmisyydestä. Ainut keino taas päästä ihmisyyteen käsiksi on keskinäinen luottamus. 

Työelämän muutokset kysyvät johtajuudelta yhä enemmän ihmisyyden ymmärtämistä sekä vuorovaikutustaitoja. Coaching auttaa organisaatioita kulkemaan kohti kukoistavaa johtajuutta.

Teksti Mari Korhonen  Kuva Joona Raevuori

BCI Business Coaching Institute on Suomen johtava coachingin kouluttamis- ja kehitysyksikkö, joka on auttanut organisaatioita kulkemaan kohti kunnioittavaa vuorovaikutusta ja kukoistavaa johtajuutta maamme kärkijoukoissa jo vuodesta 2006. Yrityksen missio on ollut alusta alkaen kirkas: kehittää inhimillistä, arvostavaa ja vahvuuksiin perustuvaa työelämää, jossa liiketoiminnan kasvun tukipilarina on syvä ymmärrys ihmisyydestä.

Coachingin pitkäkestoiset tulokset ovat puhuneet puolestaan, ja viime vuosina business coachingin rooli organisaatioissa ympäri maailman on kasvanut merkittävästi. Ihmisten ja organisaatioiden kehittämismenetelmän avulla on onnistuttu lisäämään muun muassa työhyvinvointia, muutoskyvykkyyttä, itsensä johtamista, tyytyväisyyttä, oppimista ja sitoutumista. Nämä kaikki luonnollisesti heijastuvat pitkäkestoisesti myös tulokseen.

– Coachingin avulla kyky olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa vahvistuu, mikä auttaa kohtaamaan ja ratkomaan haastavia tilanteita. Coachingin tulokset eivät ole hetkellisiä ja päälleliimattuja, sillä opitut coaching-taidot kulkevat ihmisen ja siten myös organisaation matkassa pysyvästi, ryhmäcoachingiin erikoistunut Sini Rantama BCI:ltä kertoo.

Milloin valita coaching?

  • Toiminnan tulokset jäävät vajaiksi puutteellisen vuorovaikutuksen takia. 
  • Työyhteisössä ei vallitse luottamuksen ilmapiiri.
  • Johtaminen on muuttunut kompleksisemmaksi, ja esihenkilön keinot alkavat olla vähissä. 
  • Työntekijöissä on suuri potentiaali, mutta sitä ei valjasteta täysin käyttöön.
  • Henkilöstön itseohjautuvuus ja päätöksentekokyky loistavat poissaolollaan. 
  • BCI.fi

Itsetuntemus on tie kunnioittaviin kohtaamisiin

Coaching-taitojen ytimessä on itsetuntemus. Kun tuntee omat toimintamallinsa ja niiden taustalla vaikuttavat tekijät, omaa toimintaa oppii reflektoimaan ja kehittämään monesta eri näkökulmasta. Kun kasvaa ihmisenä, kasvaa myös johtajana.

– Koulutuksemme auttavat tiedostamaan, miten omat tunteet, uskomukset ja tausta vaikuttavat toimintaan. Tästä tietoisuudesta käsin omaa johtamistyötä voi sopeuttaa eri tilanteisiin. Vuorovaikutukseen tulee tietynlaista helppoutta, kun on omassa itsessään enemmän läsnä. Lähestymistavat kohtaamisiin erilaisten ihmisten kanssa vahvistuvat ja haastavat tilanteet keventyvät, Rantama kuvailee.

BCI sanookin olevansa hyvän johtajuuden ja kunnioittavan vuorovaikutuksen sanansaattaja.

– Nykyisin puhutaan paljon itseohjautuvuudesta ja yhteisöohjautuvuudesta. Yksilöiden kehittämisen rinnalla panostetaan yhä enemmän koko työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Sellaisen työympäristön luomiseen, jossa kollegat tukevat valmentavalla otteella toisiaan jokapäiväisessä arjessa. Tie ei aina ole helpoin, mutta pitkäjänteisen työn tulokset sen arvoisia, Rantama sanoo.

BCI:n toimitusjohtaja Kaj Hellbom ja koulutuspäälliköt Kirsi Kannisto sekä Johanna Koskimies suunnittelevat yhdessä tulevaa vuotta. 

Tavoitteellista toimintaa

Coaching on aina tavoitteellista toimintaa, ja tavoitteiden asettajana on coachattava itse. Coachin rooli ei ole toimia neuvonantajana tai tiedontuottajana. Agenda ja substanssisisältö tulevat aina asiakkailta, coachin tehtävä on läsnäolon, aktiivisen kuuntelun ja avointen kysymysten avulla auttaa asiakasta selkiyttämään sitä, mikä on nykytilanne, mihin ollaan matkalla ja minkälaiset toimenpiteet auttavat viemään tavoitetta kohti.

Coachin tehtävä ei ole supistaa näkökulmia tuomalla valmiita ratkaisuja, vaan auttaa asiakasta laajentamaan ajatteluaan, jotta vastaukset löytyvät häneltä itseltään.

Keskeisenä osana prosessia on tehdä vahvuuksia näkyväksi.

– Coachingissa opitaan sanoittamaan sitä, mikä on hyvää. Vahvuudet toimivat pohjana rakennettaessa polkua kohti tavoitteita. Yksilön, ryhmän ja tiimin voimavarat kartoitetaan ja sen koko potentiaali valjastetaan. Tämä lisää työyhteisön merkityksellisyyden kokemusta.

Coachingin pitkäkestoinen anti yksilölle ja yhteisölle pohjautuu luottamukselliseen suhteeseen, jossa uskalletaan pureutua pintaa syvemmälle. Luottamuksen rakentamiseen käytetään paljon aikaa, sillä sen vaikutukset ovat kauaskantoiset. Ihmisen toiminnan kestävä muuttaminen edellyttää motivaatiotekijöiden ja muutokseen ohjaavien voimien ymmärtämistä myös tunteiden tasolta käsin. Tavoitellun toiminnan toteutumista estävät usein uskomukset, joista tietoiseksi tuleminen on muutoksen avain.

– Näihin syviin asioihin päästään kiinni vain luottamuksen tilasta käsin, Rantama painottaa.

Haku