Hyppää sisältöön

Infrarakentamisen innovaatiot tehostavat työskentelyä

Infrarakentamisen innovaatiot tehostavat työskentelyä

5.05.2022

GRK Rail Oy:n toimitusjohtaja Timo Virmala on innoissaan allianssin tuomasta työskentelyn tehostumisesta ratojen kunnossapidossa.

Ympäristöä huomioivat toimintatavat näkyvät GRK:lla kiertotalouden innovaatioiden lisäksi työskentelymuotojen tehostumisena. Ratojen kunnossapidon allianssi tiivistää yhteydenpitoa eri osapuolten välillä. 

TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Väyläviraston, Finrail Oy:n ja GRK Rail Oy:n muodostama allianssi ottaa vastuun Uudenmaan alueen ratojen kunnossapidosta 1.4.2020 alkaen. Allianssin tavoitteena on huolehtia ratojen kunnosta niin, että liikennöinti sujuu ilman häiriöitä, kiteyttää GRK Rail Oy:n toimitusjohtaja Timo Virmala

Yhtiö on osa infrarakentamiseen erikostunutta GRK-konsernia, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa. GRK voitti kaksi allianssikilpailua, jotka Väylävirasto ja Finrail järjestivät Uudenmaan ratojen ja niiden turvalaitteiden kunnossapidosta. Budjetti viidelle vuodelle on noin 130 miljoonaa euroa. 

Virmalan mukaan allianssi mahdollistaa tiiviin yhteistyön tilaajan, liikenteen suunnittelun ja kunnossapitopalveluiden tuottajan kesken, mikä auttaa kunnossapitotöiden suunnittelua, resursointia, kohdentamista ja aikataulutusta.

GRK sijoittaa noin 10 henkilöä Helsingin Linnunlauluun. Työskentely tapahtuu yhdessä Väylän ja liikenteenohjauksesta vastaavan Finrailin edustajien kanssa.

– Monimutkaisen kokonaisuuden hallitseminen vaatii eri asiantuntijoiden yhteistyötä. Suurin osa töistä tehdään yöaikaan, jolloin radoilla liikkuu vain vähän junia.


Junaliikenne jatkaa kasvua

Virmala luottaa junaliikenteen lisääntymiseen ja sen merkityksen kasvuun niin tavaroiden kuin ihmisten kuljettamisessa. Se tietää töitä GRK:n kaltaisille, raiteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen erikostuneille yhtiöille. 

– Iso osa Suomen tavaraviennistä kuljetetaan junilla satamiin, ja junien suosio matkustusvälineenä on kasvanut jo usean vuoden ajan. Ympäristöystävällisyys parantaa raideliikenteen kilpailukykyä, Virmala iloitsee. 

GRK on vahvistanut nopeasti asemaansa radanrakentajana ja kunnossapitäjänä Suomessa. Konserni on mukana myös Länsimetro-hankkeessa yhteissummalla mitaten yhtenä suurimmista urakoitsijoista.


Kohti hiilineutraaliutta

Ympäristökuormituksen pienentämiseksi kiertotalous on nostettu GRK- konsernissa yhdeksi liiketoiminta-alueeksi. Yksikön toimintaa vahvistaa tulevaisuusjohtaja Riina Rantsi. Yhtiö katsoo rohkeasti tulevaisuuteen ja ottaa kiertotalouden mahdollisuudet käyttöön.

– Vaatimukset hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi tulevat lähitulevaisuudessa kiristymään huomattavasti. Haluamme valmistautua siihen ajoissa, Rantsi avaa. 

Rantsin mukaan hiilineutraaliuteen infrarakentamisessa voidaan päästä kehittämällä vähähiilisiä toimintoja ja materiaaleja sekä kompensoimalla päästöjä hiiltä sitovalla toiminnalla. 

Tätä edistääkseen GRK on perustanut koealueita, joissa testataan erilaisten orgaanisten materiaalien käyttöä maaperän ominaisuuksien parantamiseen. Ajatuksena on, että kitu- tai huonokasvuisen alueen hiilen sidontakykyä saadaan lisättyä kasvuolosuhteita parantamalla. Lisää hiiltä saadaan sidottua alueelle istutettaviin kasveihin. Materiaalien hyötykäyttö myös vähentää kaatopaikkasijoittamista ja sieltä syntyviä päästöjä. 

Muista hankkeista Rantsi nostaa esiin muun muassa Vantaan jätteenpolttolaitokselta syntyvän pohjakuonan käsittelyn. Espoon Ämmässuolle sijoitettu GRK:n laitteisto erottelee pohjakuonasta metallit, jotka saadaan näin takaisin kiertoon. Puhdistettu kiviaines käytetään maarakentamiseen.

RAKENNUSALAN EDELLÄKÄVIJÄ

  • GRK on suomalainen rakennusalan konserni, jossa työskentelee yli 500 eri alojen ammattilaista.
  • Emoyhtiö GRK Infra Oy:n lisäksi konserniin kuuluvat GRK Road Oy ja GRK Rail Oy, Viron GRK Infra AS sekä Ruotsin GRK Infra Ab.
  • Konserni tarjoaa väylä-, taito-, ympäristö- ja teollisuusrakentamisen palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Haku