Hyppää sisältöön

Ilmastoystävällisiä teknologiaratkaisuja

Ilmastoystävällisiä teknologiaratkaisuja

28.01.2022

Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään ekologisia teknologiahankkeita. Hankekokonaisuuksissa tutkitaan muun muassa aurinkoenergian ympärivuotista varastointia, pienikokoisten yhteisöjen omavaraista energiantuotantoa sekä kuljetusten energia- ja kustannustehokkuutta.

Centria-ammattikorkeakoulu on vahva teknologiainnovaatioiden kehittäjä. Käynnissä on parikymmentä ympäristökysymyksiin keskittyvää hankekokonaisuutta.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | CENTRIA

Centriassa on tällä hetkellä käynnissä lukuisia vähähiilisyyteen ja ympäristökysymyksiin keskittyviä hankekokonaisuuksia. Hyviä esimerkkejä näistä hankkeista sekä Centrian ekologisesta innovatiivisuudesta ovat EVAKOT-, LECo- ja Vaste-hankkeet. EVAKOT-hanke tutkii aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja energiavarastojen hyödyntämistä kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Tavoitteena on tuottaa aurinkoenergian varastoinnissa ja käytön optimoinnissa tarvittavaa uutta osaamista. Samalla luodaan julkisten ja yksityisten toimijoiden tarpeita palveleva aurinkoenergian varastoinnin tutkimus- ja oppimisympäristö Keski-Pohjanmaalle.

– Hankeidea tuli paikalliselta yrittäjältä, joka halusi kehittää aurinkolämmitysjärjestelmiä ja -komponentteja sekä energian maavarastointia. Hankkeen esikuvana on 52 rakennuksesta koostuva kanadalainen Drake Landing Solar Community, jonka vuotuisesta lämmitystarpeesta 90 prosenttia toteutetaan aurinkoenergialla. Hyödynnämme alan uusinta teknologiaa, jotta maavarastoinnin kustannuksia voidaan laskea ja tehokkuutta parantaa, Centrian TKI-asiantuntija Pekka Erkkilä kertoo. 

Hankekonsortiossa ovat Centrian lisäksi mukana geologian tutkimuskeskus, Heliostorage, Kokkolan Energia sekä lähdevesivalmistaja Finn Spring, jonka tontille Toholammin Sykäräisiin rakennettiin hankkeen pilottikohde.

– Toteutimme halkaisijaltaan 20-metrisen, sylinterinmuotoisen maavaraston, johon varastoidaan aurinkokeräimiltä saatavaa lämpöä ja Finn Springin prosessin hukkalämpöä. Testaamme pilotissa uusia teknologioita, kuten kehittyneitä aurinkokeräimiä ja digiohjattuja venttiiliratkaisuja. Prosessin tehokkuus perustuu muun muassa veden lämpötilan mukaiseen osastointiin. Projektissa tutkitaan myös, miten maavarastointia voi hyödyntää suuremmassa mittakaavassa kaukolämpöverkoissa.

Omavaraista energiahuoltoa

Centrian koordinoima kansainvälinen LECo-hanke kehittää uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja harvaanasuttujen alueiden pienikokoisten yhteisöjen omavaraiseen energiahuoltoon. Centrian TKI-koordinaattorina toimivan Heidi Kanala-Salmisen mukaan hanke pyrkii myös lisäämään tietoisuutta paikallisen energiaomavaraisuuden mahdollisuuksista, taloudellisista hyödyistä ja energiatehokkuudesta. 

LEColla on pienistä osuuskunnista ja kunnista muodostuvat pilottikohteet Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Irlannissa. Nämä toimivat esimerkkikohteina uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, maatalouden sivutuotteista saatavan energian sekä metsäbiomassojen hyödyntämisessä. Hankkeen tavoitteena on edistää paikallisten energiayhteisöjen toimintaa ja edesauttaa uusien yhteisöjen muodostumista.

– Kymmenestä pilottikohteesta saamiemme tietojen pohjalta olemme toteuttaneet oppaita, rahoitusselvityksiä ja liiketoimintasuunnitelmia, joita paikalliset energiayhteisöt voivat jatkossa vapaasti hyödyntää. Yksi piloteistamme on Lohtajan Energiaosuuskunta, jonka omistama ja ylläpitämä hakelämpölaitos tuottaa lämpöä lähialueen kiinteistöille korvaten noin 80 000 litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa, Kanala-Salminen kertoo.Paketit tehokkaammin ja  päästöttömämmin perille

Centrian Vaste-hankkeen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä sekä pakettien kuljetuskustannuksia.

Centrian TKI-asiantuntijana toimiva Leena Toivanen kertoo, että Vaste-hankkeessa on luotu digitaalinen palvelualusta, joka yhdistää kuljetusyritykset sekä kuljetuspalveluja tarvitsevat yritykset ja yksityishenkilöt. Hankkeessa on pureuduttu erityisesti pakettikuljetusten tehostamiseen. 

– Vaste-alustaa voivat hyödyntää kaikki Keski-Pohjanmaan alueen kuljetusyritykset ja pakettiliikenteen asiakkaat. Paketit noudetaan älykkäistä automaateista tai suoraan asiakkaalta. Alusta välittää tiedon toimitettavasta paketista palveluntarjoajille. Paketin toimittaa se kuljettaja, jonka reitin varrella paketin noutopiste ja määränpää sijaitsevat.

Alustan ansiosta turha ajaminen vähenee, joten liikenteen päästöt ja pakettien kuljetuskustannukset laskevat. Lisäksi säästyy aikaa. Toivanen arvioi, että alustan avulla Keski-Pohjanmaan pakettikuljetusten kustannukset laskevat jopa 60 prosenttia. Vuosittain voidaan säästää 71 000 polttoainelitraa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 200 tonnilla. Jos hankkeelle saadaan jatkorahoitus, alustaa pyritään ottamaan käyttöön laajemmalla alueella. 

Haku