Hyppää sisältöön

Ilmastotavoitteiden mukaiset ratkaisut arkeen

Ilmastotavoitteiden mukaiset ratkaisut arkeen

12.09.2023

Aurinkopaneelit ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka tiedotus, hintojen laskeminen, yleinen helppous sekä normien muutos edistävät vastuullisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Impaktlyllä suunnitellaan yrityksille ja kuluttajille ilmastoratkaisuja, joilla muutoksesta ekologisempaan tulee helppoa, haluttavaa ja ymmärrettävää.

TEKSTI juha johansson / impaktly design | kuva impaktly design

Innovaatiot syntyvät usein erikoistuneen yksilön tai ryhmän toimesta, joita saammekin kiittää monesta elämäämme helpottavasta ratkaisusta. Erikoistumisen pohjalta syntyvällä innovoinnilla on kuitenkin varjopuolensa. Tämän prosessin seurauksena syntyneet ratkaisut eivät usein ota ihmisiä tai ympäristöä huomioon. 

Erikoistumisen lopputuloksena esimerkiksi teknologia oli aikoinaan vaikeakäyttöistä. Nyt siitä on tullut osa arkeamme holistisen ihmiskeskeisyyden ilosanoman lopputuloksena. Miksei sama lääke pure ilmastonmuutoksen ratkaisuihin? Vastuullisuuskonsultointiin erikoistuneella Impaktlyllä tavoitteena on luoda ilmastotavoitteista totta tarjoamalla käytännönläheisiä ratkaisuja vastuullisuuden toteuttamiseen yrityksissä.

Toisin kuin yksittäisen teknologian, vastuullisen elämäntavan anatomia on monisyisempää. Ilmastoystävällisen päätöksen tiellä ovat usein tottumukset, tiedon puute, talous, sosiaaliset paineet ja normit sekä vaikutusten näkymättömyys ja yleinen muutosvastarinta. Jos yksi tai kaksi tekijää ympäristössä ohjaavat ilmastoviisaaseen suuntaan ja loput näistä näyttävät tietä vanhojen tapojen ja tottumusten pariin, on selvää, että vanha tapa voittaa. 

Elämäntapamme muuttaminen ilmastotavoitteiden vaatimaan suuntaan edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät valinnan helppous, selkeät hyödyt, uudet normit, taloudelliset kannustimet sekä palkitseminen.

Muutosvastarinta voidaan taltuttaa oikeilla lääkkeillä

Muutos on hidasta ja hitauden edessä on helppo vaipua epätoivoon ilman selkeää kuvaa päämäärästä. Menestyksekästä muutosta kuitenkin tapahtuu hyvän ammattimaisen suunnittelun seurauksena. Liikkuminen sähköistyy, kotien energiankäytön päästöt laskevat ja kestävä rakentaminen yleistyy, lihan käyttö vähenee, biojätteet ja muovit eritellään, yhä useampi välttää lentämistä ja jättää välillä ostamatta tarpeettomat hankinnat. Myös muutosvastarintaan on olemassa lääkkeitä. Uusiutuvan energian hankkeiden laajentaminen ja positiivisten vaikutusten näyttäminen paikallisille yhteisöille on onnistuneesti vähentänyt vastustusta.

Esimerkit piirtävät kuvaa tulevaisuuden 1,5 asteen tavoitteen mukaisesta elämäntavasta. Oikeanlaisten kannustimien, tiedotuksen, teknologisten innovaatioiden ja yhteisöllisyyden avulla voidaan edistää kestävien ratkaisujen ja käytäntöjen laajamittaista käyttöönottoa. Toisaalta on selvää, että muutokset esimerkiksi suurten lakiuudistusten lisäksi tapahtuvat myös paikallisesti. Vauhtimme ei ole riittävä ja suunnitellessamme tulevaa tulee ilmastovaikutukset ja tavoitteita edistävien ratkaisujen käyttö varmistaa kaikilla elämämme osa-alueilla.

Ilmastonmuutos on ihmisen tekojen lopputulos. Vaikka onkin tärkeää muuttaa talouden peruspilareita ja luoda kansainvälisiä transformaatioita, on vähintään yhtä kriittistä luoda myös paikallisia kestäviä ratkaisuja, jotka toimivat arjessa ottamalla ihmiset ja heidän elinympäristönsä huomioon.

Haku