Hyppää sisältöön

Ilmastokriisi on jokaisen lapsen oikeuksien kriisi

Ilmastokriisi on jokaisen lapsen oikeuksien kriisi

11.03.2022

Somaliassa ilmastokriisi näkyy pitkittyneenä kuivuutena, joka on jättänyt miljoonat ihmiset vaille riittävää ravintoa.

Ilmastonmuutoksen seuraukset kohdistuvat köyhimpien maiden lapsiin. Heidän oikeuksiensa turvaamiseksi on toimittava nyt.


TEKSTI | MAISA LAMPINEN   KUVA | PELASTAKAA LAPSET RY

Ilmaston lämpenemisen myötä globaalin etelän asukkaat kohtaavat enemmän äärimmäisiä sääilmiöitä ja tuhoja, nälkäkriisejä ja aliravitsemusta sekä konflikteja ja turvattomuutta. Pelastakaa Lapset ry:n mukaan ilmastokriisille altistuneista suuri osa on lapsia.

Sään ääri-ilmiöt vaikuttavat lasten terveyteen, kasvuun ja selviytymiseen. Tällä hetkellä ilmastonmuutoksesta johtuva kuivuus tuhoaa sadot ja tappaa elinkeinon harjoittamiseen tarvittavat kotieläimet Itä-Afrikassa. Somaliassa lasten koulunkäynti keskeytyy, kun lapsiavioliitot ja lasten työnteko lisääntyvät ilmastokriisin vaikuttaessa perheiden toimeentuloon. Osattomuus herkistää myös radikalisoitumiselle, sillä ääriliikkeet voivat olla ainoa tulevaisuuden näkymiä tarjoava lähde. Ilmastokriisi on kriisi lasten suojelun kannalta, toteaa Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien ohjelmapäällikkö Tupuna Mäntysaari.

– Ilmastokriisi on ennen kaikkea lasten oikeuksien kriisi. Korkeimpien tulotasojen maat aiheuttavat 86 prosenttia kumulatiivisista CO2-päästöistä, mutta taakan ilmastonmuutoksen seurauksista kantavat matala- ja keskituloisten maiden lapset. Lapset perivät ongelman, jonka syntyyn he eivät ole olleet osallisia.

Toimimalla luodaan toivoa

Mikäli taloudellisia ja sosiaalisia tukipalveluita ei ole saatavilla, lapset altistuvat pitkäkestoisille haitoille ja pahimmillaan kuolemalle. Onneksi ongelmiin voidaan puuttua, ja keinot lasten tulevaisuuden huomioiviin ilmastotoimiin ovat jo tiedossa. 

Helmikuussa 100 vuotta täyttänyt Pelastakaa Lapset ry edistää lasten oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa toimiva järjestö kokosi listan suosituksista, joita noudattamalla voidaan parantaa lasten elämää.

Autetaan yhdessä

  1. Rahoitus – rahoitusta hädässä olevien auttamiseen ja köyhyyden ennaltaehkäisyyn on lisättävä.
  2. Ääni lapsille – tavoitteena on antaa ääni ja osallistaa lapsia luomalla mahdollisuuksia osallistua ilmastopolitiikan toteuttamiseen. 
  3. Koulutus – turvataan lapsille laadukas koulutus. Koulut toimivat yhteisön tukipilarina tarjoten suojaa ja tukemalla hyvinvointia.
  4. Sosiaaliturva – tuetaan sellaisia palveluita ja rakenteita jotka auttavat kriisistä kärsiviä ihmisiä.

Haku