Hyppää sisältöön

Ilmastojohtajaksi ilman tuhlausta

Ilmastojohtajaksi ilman tuhlausta

12.09.2023

Positive Impactin monialainen tiimi – Hanna Linkola, Outi Ugas, Satu Åhlström, Elina Levula ja Yusif Salam-zade – on jo vuosia pohtinut, miten ilmastojohtaminen olisi suomalaisille yrityksille tehokkaampaa.

Yritysten ilmastotyöhön tarvitaan kipeästi konkretiaa ja mitattavuutta, mutta se voidaan kokea vaikeaksi, eikä siihen aina löydy resursseja. Uusi, yksinkertainen SaaS-työkalu auttaa ilmastotyön tehostamisessa.

TEKSTI POSITIVE IMPACT | kuva ILONA SAVOLA

Kesällä 2023 EU-parlamentti hyväksyi yritysvastuulain laajennuksen. Laajennetun lain mukaan EU-alueella toimivien yritysten, joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa tai joissa työskentelee yli 250 henkilöä tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista sekä laatia siirtymäsuunnitelma, joka vastaa ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen. Siirtymäsuunnitelmaa tai tutummin ilmastotiekarttaa kysellään entistä enemmän myös asiakkaiden ja alihankintaketjun suunnalta, joten se on ajankohtainen kaikille pk-yrityksille. 

– Olemme huomanneet, että yrityksille on usein haastavaa viedä ilmastotavoitteet käytäntöön. Pulaa on niin ajasta, suunnitelmista kuin toimenpideideoista lähes joka toimialalla, kertoo Positive Impactin toimitusjohtaja Elina Levula

– Näihin tarpeisiin vastaamaan kehitimme CO2 Roadmapin, markkinoiden ensimmäisen ilmastojohtamisen SaaS-työkalun, jolla voi hiilijalanjälkilaskennan lisäksi rakentaa ilmastotiekartan, Levula jatkaa.

CO2 Roadmap tekee ilmastotoimista yrityksille ymmärrettävän, sujuvan ja helpommin hallittavan kokonaisuuden. Ilmastotiekartan rakentamisen tukena on tieteellisiin lähteisiin perustuva toimenpidepankki, josta käyttäjä voi valita sopivia toimenpiteitä. Näin ollen yritysten ei tarvitse itse keksiä mitä tehdä, vaan ainoastaan soveltaa toimenpiteet omaan toimintaan. 

Ilmastotiekartta auttaa pienentämään päästöjä

Hiilijalanjälkilaskennan toteuttaminen valmiin päästökerroinkirjaston ja oman ilmastotiekartan rakentaminen laadukkaan toimenpidepankin avulla vauhdittaa muutosta parempaan ja säästää resursseja konkreettisen muutoksen tekemiseen arjessa. Lisäksi yritykset saavat asiantuntijatukea oman ilmastotyönsä edistämiseen.

Suuri osa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä on kaikille sektoreille samanlaisia, kuten energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen. Lisäksi tarvitaan toimialakohtaisia toimenpiteitä, kuten tiettyjen kierrätettyjen raaka-aineiden lisäämistä tai koko arvoketjun uudelleenjärjestelyä. 

Parhaimmillaan päästöt voi jopa puolittaa muutamassa vuodessa, kun toimenpiteet ja resurssit kohdistetaan oikein. Laskemalla päästöt nähdään, missä suurin päästövähennyspotentiaali piilee. 

Toimenpiteiden yksinkertaisuus voi yllättää: jotkut toimenpiteet ovat nopeita ja helppoja, toiset taas vaativat aikaa ja investointeja. Tärkeintä on saada kokonaisuus haltuun ja edetä päästövähennysten tielle. Vaikka toimia olisikin jo tehty, hiilijalanjälkilaskennan tuloksia tarvitaan usein myös osoittamaan, että yritys on aidosti vastuullinen ja on minimoinut oman toimintansa haitalliset ympäristövaikutukset.

– CO2 Roadmapin tavoitteena on tehdä ilmastojohtamisesta yrityksille helpompaa, vaikuttavampaa ja kustannustehokasta. Kutsumme mukaan ensimmäisiä CO2 Roadmap -pilotoijia, jotka pääsevät myös vaikuttamaan ohjelmiston kehittämiseen ennen laajempaa lanseerausta. CO2 Roadmap on nopein polku menneisyyden raportoinnista tulevaisuuden muuttamiseen.

www.co2roadmap.com

Haku