Hyppää sisältöön

Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia

Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia

16.02.2021

Contour Designin Key Account Manager Joonas Ruuskanen korostaa etätyön ergonomian merkitystä. Verotuksen tulonhankintavähennyksiin voi sisällyttää kohtuullisen määrän hankintoja kotityöpisteelle.

Jatkuva etätyö on tuottanut monelle etätyöläiselle kolotuksia ja kivistyksiä, koska työpisteen ergonomiassa voi usein olla perusteellisia puutteita.

Teksti Jukka Nortio  Kuva Petra Kotro

Moni toimistotyöläinen on tehnyt pian vuoden töitä etänä. Etätyö ei ole heikentänyt työtehoa vaan jopa päinvastoin: ahkerat ja tunnolliset työntekijät tekevät kotona vähintään sen mitä ennen toimistolla.

Samalla kun työteho on pysynyt ennallaan, on etätyö tuottanut monille ergonomiaongelmia ja heikosta ergonomiasta johtuvia vaivoja. Päätä kivistää, niskat ja hartiat ovat jumissa ja käsiä jäytää jännetuppitulehdukset. Syy on selvä: kotoisen työpisteen työasennot ja työvälineet ovat harvoin samalla tasolla kuin työpaikalla.

Työnantajan vastuu

Työterveyslaitos ja työpaikkojen työterveyshuolto pitävät kiitettävästi yllä työpisteiden ergonomiaa. Työterveyshuollosta tulee fysioterapeutteja neuvomaan työasennoissa ja sopivien työvälineiden hankinnassa sekä käytössä. Työpisteiden säännölliset ergonomiatarkastukset ovat työntekijöiden terveydestä huolehtivissa yrityksissä osa työterveyshuoltoa. Työnantajan velvollisuus on lain mukaan ennalta ehkäistä työperäisten sairauksien syntyä.

–  Mikäli työnantajat eivät paranna etätyöntekijöiden työpisteiden ergonomiaa, voi edessä olla ikäviä yllätyksiä kun ajat normalisoituvat. Osa työntekijöistä voi heikon ergonomian vuoksi olla huonossa kunnossa etätyön seurauksena. Tästä  syntyy merkittäviä kuluja yrityksille, Contour Designin Key Account Manager Joonas Ruuskanen sanoo.

Rannetuet, rullahiiret, ergonomiset näppäimistöt, asianmukaiset näytöt ja muut ergonomiaa parantavat työvälineet auttavat parantamaan ergonomiaa. Niitä asianmukaisesti käyttävä ja siksi hyvinvoiva työntekijä on tuottava, eikä hänelle kerry kivistyksistä ja kolotuksista johtuvia sairaspoissaolopäiviä.

HYVÄ ERGONOMIA etätyöpisteellä ennaltaehkäisee sairaspoissaoloja.

Vaatimattomuus pois

Suomalainen työntekijä on Ruuskasen mukaan usein vaatimaton pyytämään kohennusta työpisteensä ergonomiaan. Työnantajalle ei puolestaan tule mieleen kotityöpisteiden asianmukainen kalustaminen.

– Onneksi meillä on valveutuneita työnantajia, jotka huomioivat etätyössä työntekijöidensä työolot ja investoivat heidän työpisteidensä ergonomiaan myös kotioloissa.

Jos työnantaja ei halua investoida etätyöpisteeseen, kannattaa jokaisen etätyöläisen parantaa työpisteensä ergonomiaa oman terveytensä vuoksi. Tähän kannustaa verotus, jossa tulonhankintavähennykseen voi sisällyttää kohtuullisen määrän kotityöpisteeseen tehtyjen hankintojen kuluja.

– Kotityöpisteen ergonomiaa kannattaa lähteä kohentamaan vertaamalla sen oheislaitteita ja kalustusta työpaikan työpisteeseen. Jokainen oivaltaa, ettei työpisteeseen ole hankittu turhia apuvälineitä. Sen kalustus on vähimmäistaso, johon kotona kannattaa pyrkiä, Ruuskanen valaisee.

Contour Designin tuoreella RollerMouse mobilella etätyöläinen voi parantaa merkittävästi ergonomiaansa. Sen muotoilu auttaa ehkäisemään vääriä työasentoja sekä lievittämään kehon jännityksiä ja kipuja.

Haku