Hyppää sisältöön

Hyvinvoiva luusto kestää arjen tuomat kolhut

Hyvinvoiva luusto kestää arjen tuomat kolhut

11.11.2021

Hyvinvoiva luusto kestää arjen tuomat kolhut

Teksti Maria Paldanius  Kuvat Joona Raevuori + Shutterstock

Luuston kunnosta huolehtiminen on ajankohtaista kaikille iästä riippumatta. Omilla elämäntavoilla luunmurtumariskin voi jopa puolittaa, mikä voi vastata hyvien lääkehoitojen tehoa.

Elämäntavoilla voi vaikuttaa positiivisesti luuston kuntoon. Jos luuston tilannetta epäilee, on hyvä käydä tarkistuttamassa asia ammattilaisen luona osteoporoosiklinikalla.  

Kun ranne tai nilkka murtuu esimerkiksi kaatumisen tai matalalta tasolta putoamisen seurauksena, puhutaan matala- tai pienienergiaisesta murtumasta. Tällaisia murtumia tapahtuu Suomessa kymmeniä tuhansia vuosittain, ja ne hoidetaan useimmiten tehokkaasti ja nopeasti. Myös murtumien syyt yleensä selvitetään. Se, mikä usein jää kuitenkin tekemättä, on luuston terveyden tarkempi kartoittaminen. 

– Jopa kolmella neljästä, joilla ranne murtuu kaatumisen yhteydessä, luuntiheys on jollain muulla kuin ihanteellisella tasolla. Siksi luuston terveys olisi tärkeää selvittää. Murtuma lisää uusien murtumien riskiä. Murtuma seuraa murtumaa, ja useat murtumat voivat vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja elämänlaatuun dramaattisesti, sanoo Mehiläisen Osteoporoosiklinikan yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall.

Luuston haurastuminen on osasyynä jopa 30 000 – 40 000 vuosittaiseen luunmurtumaan Suomessa. Usein murtuma on siis jo itsessään merkki siitä, että luut ovat hauraammat kuin niiden soisi olevan. Eikä kyse ole vain ikäihmisten ongelmasta. Luumassan kertymisen ja kehittymisen kannalta lapsuus ja nuoruus ovat tärkeintä aikaa. Luumassa on huipussaan noin 20 vuoden iässä, minkä jälkeen se säilyy melko muuttumattomana noin 40 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen luumassa alkaa pienentyä. 

– Kun huolehtii luustostaan nuorena, säästyy vanhuuden murtumilta. Jos epäilee, että luuston kunto ei ole hyvä, asia kannattaa tarkistuttaa ehdottomasti ammattilaisen luona. Osteoporoosiklinikalla lääkäri käy potilaan kanssa läpi kaikki keinot, joilla luuston kuntoon voidaan vaikuttaa. Omilla elämäntavoilla luunmurtumariskin voi jopa puolittaa, mikä voi vastata hyvien lääkehoitojen tehoja. Muutos ei tokikaan tapahdu hetkessä.

KOSKAAN EI OLE liian myöhäistä pitää luustostaan huolta.

Mehiläisen Osteoporoosiklinikan yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall muistuttaa monipuolisen ruokavalion tärkeydestä. 

Ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää on syyn selvitys 

Osteoporoosiklinikan tavoitteena on tavoittaa erityisesti ne ihmiset, jotka ovat saaneet ensimmäisen tai ensimmäiset murtumansa. Lääketieteessä puhutaan sekundääripreventiosta, eli sairauden ehkäisemisestä. Kaikki alkaa siitä, että selvitetään murtuman syy ja luuston kunto. Usein – vaikkakaan ei aina – taustalla on osteoporoosi, eli luukato. Se on luuston sairaus, joka on diagnosoitu sadoilla tuhansilla suomalaisilla. Suomessa tapahtuu noin 30 000 osteoporoottiseksi luokiteltua murtumaa vuosittain.

– Näissäkin tapauksissa luuston kuntoa selvitetään silloinkin, kun henkilöllä on ollut useita peräkkäisiä murtumia. Olisi tärkeää, että ensimmäisen murtuman saaneet saataisiin kiinni ajoissa. Se olisi paljon tehokkaampaa kuin murtumien korjaaminen. Osteoporoosin kehittymistä voidaan ehkäistä ja hidastaa, kun riskitekijät tunnistetaan ja elämäntavat tarkistetaan. 

Primaaria, eli ensisijaista osteoporoosia, ilmenee kaikilla ikäryhmillä ja molemmilla sukupuolilla. Erityisiä riskiryhmiä ovat menopaussin ohittaneet naiset sekä erityisen hoikat naiset, joiden suvussa on ollut lannemurtumia. Sekundaarisesta osteoporoosista puhutaan silloin, kun luiden tiheyden heikentymisen taustalla on jokin sairaus tai lääkitys, kuten pitkäaikainen kortisonihoito, sukuhormonituotannon loppuminen tai imeytymishäiriö, kuten keliakia. 

– Jokainen voi vaikuttaa luustonsa kuntoon monipuolisella ruokavaliolla, luustoa sopivasti kuormittavalla liikunnalla ja tupakoimattomuudella, mikä vaikuttaa suotuisasti myös muuhun terveyteen. Luusto on uusiutuvaa kudosta, joka uusiutuu koko elämän ajan. Koskaan ei ole liian myöhäistä pitää luustosta huolta.

Apu saman katon alta

Rohkaiseva on myös tieto siitä, että osteoporoosin syihin, diagnoosiin ja hoitoon on löydetty tieteellisesti luotettavia ratkaisuja. Osteoporoosiklinikan tarjoama, täydellinen osteoporoositutkimus kattaa yksilöllisen ohjauksen, kivuttoman ja nopean DXA-mittauksen sekä Suomen Osteoporoosiliiton laatusuositusten mukaisen erikoislääkärin lausunnon. DXA-laitteella tehtävä mittaus on ainoa suoraan diagnostinen tutkimusmenetelmä luuston mineraalitiheyden mittaamiseen sekä luun haurastumisen asteen arviointiin. 

Luuntiheysmittaukset tehdään ajanvarauksella ja tutkimus edellyttää lääkärin antamaa tutkimus- ja hoitomääräystä. Klinikka on käytännössä oveton ja seinätön.

– Konseptimme on enemmän verkosto- ja osaamiskeskus kuin fyysinen paikka. Luuntiheysmittauksia tehdään kahdessa paikassa, Matinkylässä ja Ympyrätalossa. Verkostomme koostuu useiden erikoisalojen ammattilaisista. Tämä on tärkeää, koska osteoporoosi on sairaus, joka putoaa useiden eri erikoisalojen väliin: se kuuluu niin ortopedeille, gynekologeille, ravintoterapeuteille kuin endokrinologeillekin. Tuskin yksikään asiantuntija hallitsee osteoporoosin koko kirjoa. 

Kyseessä on maanlaajuisesti ainutlaatuinen konsepti. Siinä missä monissa muissa paikoissa toteutetaan vain luuntiheysmittaus röntgenkuvauksella, Osteoporoosiklinikka ottaa kantaa hoidon tarpeeseen. Asiaan perehtyneet röntgenhoitajat tekevät osteoporoosityötä ja haastattelevat luuntiheysmittaukseen tulevat henkilöt. Osteoporoosiin perehtynyt lääkäri lausuu mittaustuloksen ja ottaa kantaa siihen, onko aihetta jatkotoimenpiteisiin. Yleis- ja erikoislääkärit hoitavat potilaita ja katsovat luuntiheysmittauksen tulokset. 

Osteoporoosiklinikka täydentyy fysioterapeuteilla ja sairaanhoitajilla, jotka opastavat asiakkaita yksilöllisten tarpeiden mukaan, määräävät tarvittavat lääkitykset ja opastavat ravintoterapeutin juttusille tarpeen vaatiessa.

– Monella on se kokemus, että kun osteoporoosin takia hakeutuu tutkimuksiin, potilas on kuin pallo flipperissä – jos ylipäätään pääsee avun piirin. Meillä kaikki lähtee potilaan tarpeesta, ja tarjolla on koko Mehiläisen terveyspalveluiden verkosto. Yksityisen puolen lääkäri voi tarjota tutkimuksia myös julkiselle puolelle, ja konsultoimme myös erikoislääkäreitä tarpeen mukaan. 

Luuston kuntoon voi vaikuttaa elintavoilla 
  • Luuston kuntoa voi tukea ja vahvistaa monipuolisella ruokavaliolla, liikunnalla ja tupakoimattomuudella.
  • Kalsium- ja D-vitamiinivalmisteet vahvistavat luuston kuntoa laadukkaan ja hyvän ruokavalion lisäksi. 
  • Jos oman luustonsa kuntoa epäilee, on tilanne hyvä tarkistuttaa ammattilaisen luona osteoporoosiklinikalla. 
  • Klinikalla lääkäri tutkii luuston kunnon ja käy asiakkaan kanssa läpi tilanteen sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Terveyttä edistämässä 

Suomalaisten luusto on kehittynyt parempaan suuntaan, ja ihmiset ovat keskimäärin terveempiä kuin vielä parikymmentä vuotta sitten. Rosenvallin mukaan suotuisa kehitys on pitkälti elämäntapojen, eli ruokavalion ja liikuntatottumusten kohentumisen ansiota. Monipuolinen, kalsium- ja D-vitamiinipitoinen ruokavalio sekä luustoa kuormittava, säännöllinen liikunta ovat edellytyksiä luuston hyvinvoinnille.

– Murtumia on Suomessa yhtä paljon kuin ennenkin, eikä määrä ole kasvanut niin paljon kuin väestön vanhenemisen myötä ennustettiin. Toisaalta meillä on koko ajan enemmän ikäihmisiä, mikä tarkoittaa, että myös osteoporoosi tulee yleistymään. 

Rosenvallilla on yksi muistutus kaikille, joita oman luuston kunto pohdituttaa tai jotka ovat kokeneet ensimmäisen murtumansa.

– Osteoporoosin omahoito on parasta mahdollista ennaltaehkäisyä. Omahoito ei tarkoita sitä, että pitäisi luopua kaikesta hauskasta ja elää vain niin, että pyrkisi kaikin keinoin välttelemään tapaturmia. Tällä tavoin elämä tuntuisi aika pitkältä ja kurjalta. Elämä on hauskempaa, kun on aktiivinen, liikkuu ja syö hyvin. Osteoporoosiklinikan tavoitteena on tarjota parempi elämänlaatu.

Haku