Hyppää sisältöön

Hyvien yhteyksien keskellä

Hyvien yhteyksien keskellä

5.05.2022

Kimmo Niemi ja Hannu Tylli esittelevät hyvien liikenneyhteyksien ääreen, Kauppakeskus Veturin naapuriin, sijoittuvia yritystontteja.

Kouvolan otollinen sijainti maantieteellisesti, hyvät liikenneyhteydet ja Suomen ensimmäinen kuivasatama tarjoavat kaupunkiin sijoittuville yrityksille erinomaiset toimintamahdollisuudet.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | MARJA SEPPÄLÄ

Kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi ja Kouvolan kaupungin tekninen johtaja Hannu Tylli rakentavat tiimeineen Kouvolan vahvaa kasvua. Tavoitteena on vankistaa kaupungin asemaa yhtenä Suomen yritystoiminnan keskuksista.

Kauppakamari toteutti taannoin  suomalaisille yrityksille suunnatun, alueiden kilpailukykyä käsittelevän tutkimuksen. Sen mukaan teollisuuden ja kaupan alan yritykset pitävät sijoittumisensa ja toimintaedellytystensä kannalta tärkeimpinä asioina hyviä liikenneyhteyksiä, työvoiman saatavuutta, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä, markkinoiden läheisyyttä sekä yritysmyönteistä kaavoitusta. Tyllin ja Niemen mukaan juuri nämä asiat ovat Kouvolan vahvuuksia. 

Yritysten sijoittumispäätöksissä erityisesti liikenneyhteyksien rooli korostuu. Kouvola on jo pitkään ollut yksi Suomen maantie- ja rautatieliikenteen solmukohdista; kaupunki yhdistää Etelä- ja Itä-Suomen logistisesti toisiinsa. Tylli painottaa, että myös sisäisen liikenneverkon kehittämiseen on panostettu, mikä osaltaan luo tehokkuutta alueelle sijoittuneiden yritysten toimintaan. 

– Kouvola kuuluu EU:n laajuiseen ja vahvasti kehittyvään TEN-T-ydinliikenneverkkoon. Tähän liittyen Kouvolan Teholan logistiikka- ja teollisuusalueelle rakennetaan Suomen ensimmäistä kuivasatamaa, joka parantaa rahtien kuljetusedellytyksiä kaikkiin ilmansuuntiin. Kuivasatama tulee tehostamaan muun muassa rautatie- ja maantiekuljetusten yhdistämistä sekä uusien ilmastoystävällisempien polttoaineiden hyödyntämistä. Kuivasatama tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Suomen satamien, kuten HaminaKotkan kanssa, Niemi sanoo.

Kattava tonttitarjonta

Pääkaupunkiseudun läheisyys, menestyvää yritystoimintaa tukeva toimintaympäristö ja pk-seutua edullisempi kustannustaso ovat tehneet 80 000 asukkaan Kouvolasta halutun kotipaikan monille yrityksille. Niemen ja Tyllin mukaan alueen vahvoja toimialoja ovat puunjalostusteollisuuden lisäksi bio- ja kiertotalous, logistiikka ja elintarvikeala. Kouvolalla on myös pitkät perinteet vahvana kaupan ja hallinnon keskuksena. Esimerkiksi Kuusaantien ja Valtatie 6:n solmukohtaan sijoittuvasta Neliapilan alueesta on rakentunut vahva kaupan alan keskus. Vahvoja teollisuusalueita ovat puolestaan Korjala, Tehola, Hyötyvirta sekä perinteikkäät Kuusankoski, Voikkaa ja Myllykoski.

– Kaupungissa on tarjolla runsaasti yritystontteja erilaisten yritysten tarpeisiin. Osa tonteista on kooltaan hyvinkin suuria, ja ne soveltuvat esimerkiksi runsaasti tilaa tarvitseville teollisuus-, kauppa- tai logistiikkayrityksille, Tylli toteaa.

Kauppakamarin tutkimuksen mukaan yritysten sijoittumispäätöksissä painavat myös ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. Kaupunki, joka pystyy tarjoamaan hyvät harrastusmahdollisuudet, kiinnostavia vaihtoehtoja asumiseen, kattavan palveluverkon ja mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen, vetää puoleensa asukkaita. Tämä parantaa luonnollisesti myös yritysten mahdollisuuksia onnistuneisiin rekrytointeihin.

– Kouvola on kooltaan sopusuhtainen ja olemukseltaan monimuotoinen kaupunki. Sopivan pieni, jotta välimatkat kaikkialle ovat lyhyet. Silti niin suuri, että erilaisia harrastemahdollisuuksia ja palvelutarjontaa on runsaasti tarjolla. Kaupungista pääsee halutessaan nopeasti erämaaluontoon ja oman asuinpaikan voi valita kaupungin keskustasta, vireästä taajamasta tai luonnon rauhasta, Niemi sanoo.

Tiivis yhteistyö vahvuutena

Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttavat myös alueen oppilaitokset, jotka paitsi kouluttavat uusia osaajia myös tarjoavat yrityksille TKI-palveluita sekä henkilöstön täydennyskoulutusta. Kouvolassa toimivat toisen asteen koulutusta tarjoava ammattiopisto Eduko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä LUT-yliopiston Kouvolan alueyksikkö.

Yritysten näkökulmasta Kouvolan vahvuuksiin kuuluu myös kaupungin ja Kouvola Innovationin tarjoama tiivis yhteistyö. Yrityksille tarjotaan aina niiden tarpeisiin räätälöity kokonaispalvelupaketti, johon voidaan sisällyttää esimerkiksi rahoitukseen, investointeihin, verkostoitumiseen sekä toimitiloihin, yritystonttien kaavoittamiseen, rakennuslupiin ja teknisen infran rakentamiseen liittyviä palveluja.

– Uuden yrityksen harkitessa sijoittumista Kouvolaan perustamme kaupungin ja kehittämisyhtiön ammattilaisista tiimin, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen tarpeisiin, Niemi kertoo.

Haku