Hyppää sisältöön

Hyvästit hiilelle vuoteen 2022 mennessä

Hyvästit hiilelle vuoteen 2022 mennessä

10.02.2022

Mittava 140 miljoonan euron investointi uuteen jätteenpolttolaitokseen vie Vantaan Energiaa kohti kivihiilettömyyttä. Se on jatkoa energiayhtiön pitkäjänteiselle työlle kestävyyden eteen.

Vantaan Energia harppaa kohti kivihiilettömyyttä laajentamalla jätevoimalaansa. Hanke mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo vuonna 2022. Laajennus tulee käyttämään polttoaineenaan noin 200 000 tonnia kaupan ja teollisuuden kierrätyskelvotonta jätettä.

TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN KUVA | VANTAAN ENERGIA

Jätevoimala valmistui Itä-Vantaalle vuonna 2014. Sen kahdessa kattilassa poltetaan nyt kotitalouksien sekajätettä noin 375 000 tonnin edestä vuodessa. Voimala tuottaa sähköä ja lämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen lajittelemasta sekajätteestä.

Laajennustyöt käynnistyivät maaliskuussa, ja hankkeen on määrä valmistua syksyllä 2022. Silloin saadaan hyötykäyttöön myös kauppojen, yritysten ja teollisuuden jätteiden kierrätysprosessissa syntyvä rejekti. 

– Koko vantaalainen energiantuotanto uudistuu, kun siirrymme käyttämään pääasiassa kotimaisia energianlähteitä. Nämä ovat myös asiakkaille tuntuvia arjen ilmastotekoja, toteaa Vantaan Energian tuotantojohtaja Kalle Patomeri.

Kolmannen kattilan myötä lämpöä kyetään tuottamaan enemmän kiertotalouspolttoaineella.

– Jätevoimalan laajennus on ympäristön ja kansantalouden kannalta merkittävä investointi. Samalla turvaamme edullisen ja ympäristöystävällisen lämmityksen Vantaalla myös tulevaisuudessa.

Kyseessä on 140 miljoonan euron investointi. Se on jatkoa Vantaan Energian pitkäjänteiselle työlle kivihiilestä luopumiseksi ja uusiutuvien ja hiilineutraalien energianlähteiden kasvattamiseksi.

Voimalan tehokkaassa jätekaasujen puhdistusprosessissa epäpuhtaudet sidotaan kalkilla ja aktiivihiilellä. Laajennuksesta tulee Patomeren mukaan entistäkin parempi.

– Meillä on maailman paras tekniikka, jonka ansiosta voimala on Suomen puhtain.


Jätteenpoltolle yhä tilausta

Jätemäärien ennustaminen ei ole Patomeren mukaan helppoa. Kierrätyksen ansiosta poltettavan jätteen määrä tulee lopulta vähenemään, mutta yhä se on ollut kasvussa.

– Toistaiseksi poltettavaa riittää niin paljon kuin pystymme ottamaan vastaan. Jätteenpoltolle on tilausta vielä vuosikymmeniksi.

Patomeri ei näe jätteenpolttoa kierrätyksen vastakohtana vaan järkevänä tapana hyödyntää energiantuotannossa ne materiaalit, joita ei kyetä tällä hetkellä käyttämään uudelleen muulla tavalla. 

– Olemme kiertotalouden mahdollistaja, Patomeri toteaa.

Jätevoimalan laajennus hyödyttää myös Helsinkiä, jonka energiayhtiö Helenin verkkoon tullaan ohjaamaan neljännes tuotetusta lämmöstä. Lämmön ostolla Helen vähentää päästöjään noin 60 000 tonnilla vuodessa.

Näin Helsinki saa lisää hiilineutraalia kaukolämpöä ja etenee omassa ilmastotavoitteessaan. Koko Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa vuoteen 2029 mennessä. 


Hinnat eivät nouse

Jätevoimalan laajennus merkitsee kivihiilen käytön loppumista taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tavoitteena on tuottaa energiaa kestävästi ja kohtuuhintaisesti.

Investointi ei merkitse asiakkaille kustannusvaikutuksia. Kun raaka-ainetta saadaan läheltä, kustannukset pienenevät. 

– Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että investointi uusiutuviin tuotantomuotoihin sekä luopuminen fossiilisista polttoainesta vakauttaa hintoja ja tekee vantaalaisesta lämmöstä edullisempaa, Patomeri toteaa. 

Viimeisen kuuden vuoden aikana lämmön kustannukset ovat Vantaalla laskeneet tasaisesti. Asiakkaiden ohella myös ympäristö kiittää, sillä kivihiilestä luopuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä neljänneksellä.


Osana kiertotaloutta

Vantaan Energian laitoksissa tuotetaan sähköä ja lämpöä samanaikaisesti. Yhteistuotannolla säästetään noin kolmannes energiatarpeesta. Samassa suhteessa vähenevät päästöt. 

Patomeri kiittelee voimaloiden hyötysuhdetta. Esimerkiksi jätevoimalan polttoaineen sisältämästä energiasta yli 95 prosenttia saadaan talteen. Noin 60 prosenttia energiasta muutetaan kaukolämmöksi ja 40 prosenttia sähköksi.

Jätevoimalan ohella energiaa tuotetaan Martinlaakson voimalaitoksessa. Vuonna 2018 valmistuneessa biovoimalassa käytetään polttoaineena pääasiassa kestävää biomassaa eli puuhaketta, kuten metsätähde- ja rankahaketta, kierrätyspuuta, sahanpurua, vaneriteollisuuden hukkapaloja ja hieman turvetta, josta aiotaan luopua lähivuosina.

– Tuotamme itse kaiken toimittamamme kaukolämmön ja myymme sitä myös naapurikaupungeille.

Patomeri katsoo, että jäte- ja biokapasiteetin lisääminen ovat varteenotettavia vaihtoehtoja hiilivoiman korvaajiksi. Kun kivihiilestä luovutaan, fossiilisten polttoaineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt vähenevät dramaattisesti. 

Jätteen ja kierrätyspuun hyödyntämisen rinnalle suunnitellaan tulevaisuudessa muun muassa teollisuuden jätevirtojen kierrätystä.


Uudet lämmönlähteet valtaavat energia-alaa

Tuotantojohtaja Kalle Patomeren mukaan koko Vantaan energiantuotanto uudistuu kotimaisten energianlähteiden käytön myötä.

Vantaan Energia on panostanut vahvasti uusiutuvien energiamuotojen testaamiseen. Tulevaisuus on geotermisessä lämmössä, tuulessa ja vesivoimassa.

Vantaan Energia ryhtyy poraamaan jo kuluvana vuonna peräti kolmen kilometrin syvyistä reikää Martinlaaksoon. Tarkoituksena on testata geotermisen lämmön hyödyntämistä. Mikäli hanke osoittautuu kannattavaksi, Vantaalle kaavaillaan geotermisen lämmöntuotantolaitoksen perustamista.

Myös maalämpöä hyödyntäviä lämpöpumppuja on tarkoitus ottaa käyttöön. Maalämpö on maaperän pintakerroksiin varastoitunutta aurinkoenergiaa, kun taas geoterminen lämpö on maapallon sisälle sen syntyessä varastoitunutta lämpöä.

– Viiden vuoden päästä merkittävimmät energianlähteemme tulevat olemaan kierrätykseen kelpaamaton jäte, biomassa, geoterminen lämpö ja vesi, Patomeri visioi.


Tuulivoima kasvaa vahvasti

Vantaan Energia on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Tuulivoima Oy:ssä. Tätä kautta yhtiö on merkittävä tuulisähkön tuottaja.

Tuulivoima kasvaa Suomessa kovaa kyytiä, ja Vantaan Energia investoi siihen vahvasti vuosittain. Energia-alan siirtymä fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin on ollut nopea erityisesti tuulivoiman lisääntymisen myötä. Tuulivoiman kannattavuuden vahvistumisesta kertoo, että kahta viime vuonna käynnistettyä tuulipuistohanketta viedään eteenpäin ilman valtion tukea.


Päästöt ovat puolittuneet 

Vantaan Energian päästöt puolittuivat 2010-luvulla. Samalla kun yhtiö on korvannut hiiltä ja kaasua energiantuotannossa jätteellä ja biomassalla, sen hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet vauhdilla.

Ennen jätevoimalan käynnistymistä vuonna 2014 päästöt olivat noin 900 000 tonnia vuodessa, 2018 enää 650 000 tonnia. Viime vuonna Vantaan Energia vähensi päästöjä 210 000 tonnia, pääasiassa biovoimalan käyttöönoton ansiosta. 

Tällä hetkellä Vantaan Energian vuosipäästöt ovat siis noin 440 000 tonnia. Seuraava iso leikkaus on luvassa jätevoimalan laajennuksen valmistuessa 2022.

Oomi Energia aloitti toimintansa

  • Vantaan Energia on mukana uudessa valtakunnallisessa sähkönmyyntiyhtiössä Oomi Energiassa, joka aloitti toimintansa 1.4.2020.
  • Yhtiö on ensimmäisestä päivästään alkaen Suomen kolmanneksi suurin sähkönmyyjä. Sillä on aloittaessaan noin 420 000 asiakasta.
  • Tarjoomaan kuuluvat sähkön myynti, aurinkopaneeliratkaisut sekä ratkaisut sähköautojen lataamiseen.
  • Vantaan Energian sähkönmyynnin asiakkaat siirtyvät automaattisesti uuden yhtiön asiakkaiksi. Myyntisopimukset jatkuvat voimassaolevina uudessa yhtiössä.

Haku