Hyppää sisältöön

Hyvässä työyhteisössä erilaisuus hyväksytään

Hyvässä työyhteisössä erilaisuus hyväksytään

18.05.2021

Kelan työoikeudesta vastaava juristi Leena Yliluoma kehittää uusia työn tekemisen malleja, joiden avulla halutaan edistää etenkin hyvinvointia.

Kelalla henkilöstökokemuksella on tärkeä strateginen rooli. Sen eteen ollaan valmiita työskentelemään päivittäin. Työn sujuvuus ja työntekijöiden työhyvinvointi vaikuttavat olennaisesti asiakaskokemukseen.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Juha Harju

Kelan arvoja ovat pitkään olleet ihmisten arvostaminen, osaaminen sekä yhteistyö- ja uudistumiskyky. Viime vuonna toteutetun strategiauudistuksen myötä nämä arvot nousivat entistäkin vahvemmin myös Kelan henkilöstöjohtamiseen. Kelan työoikeudesta vastaavan juristin Leena Yliluoman mukaan henkilöstökokemus on nyt ensimmäistä kertaa yksi organisaation osastrategioista.

– Haluamme olla edelläkävijä henkilöstökokemuksen kehittämisessä. Hyödynnämme johtamisesta sekä työelämästä saatuja tutkimustietoja ja pyrimme luomaan uudenlaisia työn tekemisen malleja. Tavoitteemme on helpottaa työn ja muun elämän yhdistämistä sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Henkilöstöbarometrimme tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä. Koronavuonnakin työhyvinvointi kehittyi hyvään suuntaan. Noin 90 prosenttia työntekijöistämme tuntee työn imua, kokee tekevänsä tärkeää ja merkityksellistä työtä ja pitää Kelaa hyvänä työpaikkana, Yliluoma kertoo.

Elämäntilanne huomioon

Kelalla on koronan myötä lisätty merkittävästi etätyöskentelyä. Monille työntekijöille työn tekeminen monipaikkaisesti on kuitenkin ollut tuttu käytäntö jo pidempään. Kelassa etätyömahdollisuuksia on kehitetty jo vuosia, ja monipaikkaisen työnteon käytänteitä uudistetaan.

– Henkilöstöjohtamisemme perustuu ennen kaikkea luottamukseen ja yhteistyöhön, joiden avulla saamme niin lähi- kuin etätyönkin toimimaan. Luottamuksellista ilmapiiriä ja yhdessä toimimista olemme parantaneet edistämällä työelämätaitoja ja kehittämällä johtamistamme. Seuraamme uudistumista kehityskeskusteluissa ja tuemme henkilöstöämme kehittymisessä. Panostamme myös vuorovaikutustaitoihin, yhteistyöhön, itseohjautuvuuteen ja valmentavaan esihenkilötyöhön.

Yliluoman mukaan Kelan periaatteisiin kuuluu myös työntekijöiden erilaisuuden arvostaminen. Työyhteisöviestinnällä ja koulutuksilla lisätään ymmärrystä työyhteisön monimuotoisuudesta ja tuetaan työntekijöiden mahdollisuutta olla työssä omia itsejään.

Kelan henkilöstöjohtamiseen kuuluu se, että työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet huomioidaan. Työtä voi tehdä esimerkiksi etänä, ja työaikaan ja vapaisiin voidaan soveltaa erilaisia joustoja. Niihin ovat oikeutettuja tasapuolisesti kaikki yli 8 000 Kelan työntekijää.

– Yhteistyössä Väestöliiton kanssa olemme kehittäneet perheystävällisyyttä vuodesta 2016 lähtien. Viimeksi olemme olleet mukana Tasa-arvo ja isät -hankkeessa, jossa edistimme vanhemmuuden
tasa-arvoisuutta. Juuri nyt kokeilemme vuorovanhemmuuden tukemiseen uutta työaikajoustoa. Väestöliitto palkitsi meidät juuri pitkäaikaisesta työn ja muun elämän yhteensovittamisen hyväksi tehdystä työstä Perheystävällinen työpaikka -tunnuksella.

Haku