Hyppää sisältöön

Hyvää työelämää edistämässä

Hyvää työelämää edistämässä

15.06.2023

PAMin Arja Pohjola ja suomea PAMin kurssilla opiskeleva Akebe Leonard Akoh korostavat, että kaikille yhteiset työehdot tukevat kotoutumista.

Kaikkia työntekijöitä koskevat yhteiset pelisäännöt vakauttavat työmarkkinoita. PAM auttaa maahanmuuttajia juurtumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

TEKSTI helen partti | kuva anni hartikainen

Suomessa maahanmuuttajien työllistyminen on ottanut isoja harppauksia aiempaa parempaan suuntaan. Vuonna 2022 Suomessa syntyneiden työllisyysaste oli 75 prosenttia ja ulkomailla syntyneiden 71 prosenttia. Jotta erot kapenisivat entisestään, on työtä tehtävä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. 

Monet maahanmuuttajat ovat työskennelleet useassa maassa ennen Suomeen tuloaan ja pystyvät siten vertailemaan eri maiden työskentely- ja elinolosuhteita. Myönteisiä piirteitä löytyy täältä runsaasti. Suomen vahvuudet ovat turvallisuus, demokratia, palkkataso, julkiset palvelut sekä matalat hierarkiat työpaikalla. Tulokset käyvät ilmi vastikään julkaistusta Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushankkeesta, jonka toteutti E2 Tutkimus. PAM tuki tutkimusta.  

Palvelualojen ammattiliitto PAM pitää monin tavoin huolta siitä, että maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä olisi samat oikeudet kuin suomalaisilla työntekijöillä. Toiminnan tavoitteena on estää kaksien työmarkkinoiden synty. 

– Pohjan hyvälle elämälle muodostaa hyvä työelämä. Työehtojen tulee olla samat kaikille. Maahanmuuttajia on kohdeltava yhdenvertaisesti suomalaisten kanssa. Noudatetaan alojen työehtosopimuksia, eikä oteta käyttöön omia ehtoja maahanmuuttajille, toteaa PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola

PAMin jäsenistössä on tuhansia maahanmuuttajia, jotka työskentelevät lukuisilla palvelualoilla, muun muassa ravintola-, kauneudenhoito- ja kiinteistöpalvelualalla. Ongelmia syntyy, kun työnantajat eivät noudata työehtosopimuksiin pohjautuvia määräyksiä, vaan soveltavat työntekijöihin omia työaika- ja palkkauskäytäntöjä. Väärinkäytöksiin syyllistyy työnantajia kansalaisuuteen katsomatta. 

– Järjestäytynyt työnantajakenttä eli se, että työnantaja kuuluu työnantajaliittoon, suojaa työntekijöitä hyväksikäytöltä, Pohjola korostaa.  

PAMin tehtävänä on antaa kattavaa työsuhdeneuvontaa, parantaa työehtoja ja auttaa maahanmuuttajia ymmärtämään ja ajamaan omia oikeuksiaan. Suomalaista systeemiä tuntematon voi kohdata helposti alipalkkausta tai joutua koulutustaan vastaamattomaan työhön. Uralla eteneminen on usein kiven takana, vaikka kaikilla pitäisi lähtömaahan katsomatta olla samat etenemismahdollisuudet. PAM kehittää parhaillaan liiton toimintaa ja edunvalvontaa, jotta palvelut vastaisivat palvelualoilla työskentelevien maahanmuuttajien tarpeisiin ja vahvistaisivat heidän mahdollisuuksiaan menestyä. Kamerunista kotoisin oleva Akebe Leonard Akoh on noussut Suomessa siivilleen. Se on vaatinut sinnikkyyttä.

Paljon paineita pärjätä

30-vuotias Akoh muistaa tarkalleen vuoden 2015 helmikuun kolmannen päivän. Silloin hän muutti keskisestä Afrikasta Suomeen opiskelemaan tietotekniikkaa. Hän tunsi Suomen maineen hyvänä koulutusmaana. Jo opiskelujen alkuvaiheessa hän aloitti työskentelyn siivoojana. Työnantaja, kiinteistöhuoltopalveluja tarjoava ISS, on pysynyt samana tähän päivään asti. Viime vuonna Akohin työtoverit valitsivat hänet alueelliseksi työsuojeluvaltuutetuksi. 

– Täytyy olla proaktiivinen ja ottaa selvää asioista. Hankin joka päivä lisää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja järjestelmästä, Akoh kertoo englanniksi.

Täytyy olla proaktiivinen ja ottaa itse selvää asioista.

Akoh opiskelee suomea, mutta kielitaito ei vielä riitä vaikeaselkoisten asetusten, määräysten ja lakien lukemiseen suomeksi. Onneksi laadukasta tietoa löytyy paljon englanniksi. Akoh kartuttaa tietämystään systemaattisesti, ja kenties siksi hänen puoleensa käännytään hanakasti. Hän on myös jatkanut opintojaan. 

– Saan joka päivä puheluita ja yhteydenottoja muilta maahanmuuttajilta. Heillä on valtavasti kysyttävää, ja autan mielelläni. Minusta on hauskaa ratkaista ihmisten ongelmia, Akoh sanoo ja nauraa iloisesti.

Maahanmuuttajille suunnatusta arjen neuvonnasta on huutava pula. Yksi tärkeimmistä neuvoista, jonka Akoh maahanmuuttajille antaa, on huolehtia omasta jaksamisestaan. 

– Moni maahanmuuttaja tekee yhtä aikaa kolmea, neljää työtä. Painetta tulee entisestä kotimaasta, perheestä, opinnoista ja työstä. Jos et pidä huolta henkisestä jaksamisesta, olet muutaman vuoden päästä ihan loppu, hän toteaa.

Omiin kysymyksiinsä Helsinkiin asettunut Akoh sai apua PAMista, jonka riveihin hän liittyi pian Suomeen tulonsa jälkeen. Se on auttanut häntä kotiutumaan. 

Haku