Hyppää sisältöön

Hyvää asumista rakentamassa

Hyvää asumista rakentamassa

17.02.2022

Syksyllä Malmin Tullivuoreen valmistuvien kotien suunnitteluun tuotiin luonnonläheisyyttä suurten ikkunoiden ja pihojen avulla. 

Erityisesti pääkaupunki-seudulle suuntautuva muuttoliike on kasvattanut uusien asuntojen kysyntää. Yksi voimakkaasti kasvavista yrityksistä on VRP Rakennuspalvelut, joka hakee toimintaansa kasvua etelästä. 


TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON   KUVAT | PATRIK PESONEN

VRP Rakennuspalvelut on pitkän linjan rakennusalan yritys, joka aloitti toimintansa Keski-Suomessa 1980-luvulla. Yritys laajensi ensin Tampereen seudulle, ja kolme vuotta sitten se yhtiöitti Etelä-Suomen toiminnot omaksi liiketoimintayksikökseen. VRP Etelä-Suomen palveluksessa on tällä hetkellä kolmisenkymmentä henkeä. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti syksyllä Matti Koivunoro. Yrityksen arvot, joissa korostuu korkea laatu ja asiakaslähtöisyys, tekivät Koivunoroon vaikutuksen. 

– VRP on Etelä-Suomessa vielä suhteellisen pieni rakennusalan yritys, mikä mahdollistaa yksilöllisten ratkaisujen tekemisen. Meillä on mahdollisuus kuunnella asiakkaiden toiveita ja suunnitella niiden pohjalta hyviä asumisratkaisuja. 

Perinteisesti rakennusalalla on urakoitsijat valittu enemmän hinnan kuin laadun perusteella. Nykyisin on kuitenkin tullut myös urakkamuotoja, joissa kaikki osapuolet pyrkivät yhteisiin tavoitteisiin ja laatuasiat korostuvat. 

– Parhaita hankkeita ovat ne, joissa eri osapuolten tavoitteista puhutaan avoimesti, Koivunoro pohtii. 

Kaupunki laajenee 

VRP:llä oli vahva asema Keski-Suomessa. Laajentumista etelään puolsi kuitenkin se tosiasia, että muuttoliike suuntautuu tällä hetkellä voimakkaimmin etelän suuriin kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Esimerkiksi Helsingin seudun väkiluvun ennustetaan nousevan lähes kahteen miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. 

– Jokainen uusi ja vanha kaupunkilainen tarvitsee paikan missä asua, Koivunoro summaa uusien asuntojen tarpeen. 

Pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen nousu on puhuttanut niin kaupunkilaisia kuin päättäjiäkin. Tilastokeskuksen mukaan uusien asuntojen hinnat ovat olleet Helsingissä lähes 10 prosentin nousussa. Koivunoro uskoo, että kehitteillä olevien infrahankkeiden valmistuminen tasaa hinnannousua, kun kulkeminen uusille asuinalueille nopeutuu ja kaavoittaminen kiihtyy. 

Länsimetron kakkosvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2022. Tuolloin metro jatkaisi Matinkylästä Kivenlahteen asti. Lisäksi Koivunoro nostaa esille muutaman vuoden kuluttua valmistuvan pikaraitiotie Raide-Jokerin, joka yhdistää valmistuttuaan Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen. Koivunoro muistuttaa, että monissa Euroopan suurkaupungeissa esikaupunkialue ulottuu maantieteellisesti laajalle alueelle. 

– Esimerkiksi Kirkkonummi tai Hyvinkää ovat eurooppalaisesta näkökulmasta vielä hyvin lähellä Helsinkiä. Meillä on varaa miettiä asennoitumistamme työmatkaliikkumiseen. 

Laadun monet ulottuvuudet 

Korkea laatu toistuu Koivunoron puheessa usein. Mitä laatu sitten hänelle tarkoittaa? Tyytyväistä asiakasta, asukasta ja työntekijää, hän vastaa. Ammattirakennuttajalle rakentamisen korkea laatu tarkoittaa sitä, ettei rakennuksesta löydy suunnittelu- tai rakennusvirheitä. Koko elinkaaren aikainen huoltotarve vähenee, kun rakennus on alun perin rakennettu huolellisesti ja laadukkaasti. 

Asunnon ostajan näkökulmasta korkealla laadulla tarkoitetaan esimerkiksi rakentamisessa käytettyjä materiaaleja. VRP panostaa laadukkaisiin, kestäviin materiaaleihin ja kodinkoneisiin, jotka hankitaan pääosin kotimaisilta toimittajilta. Koivunoro ulottaa laatuajattelun myös asukkaiden toiveiden tarkkaan kuuntelemiseen. 

– Aina kun aloitamme uuden rakennushankkeen, toteutamme markkinatutkimuksen, jossa selvitetään mitä tekijöitä asukkaat arvostavat omalla asuinalueellaan. Tutkimustulosten perusteella osaamme ottaa ihmisten toiveita huomioon rakentaessamme uutta. 

Asukkaita kuunnellen 

Koivunoro kertoo esimerkin VRP:n toteuttamasta onnistuneesta markkinatutkimuksesta. Pihlajiston alueella asuu paljon ikäihmisiä, mutta alueen vanhoissa kerrostaloissa ei useinkaan ole hissiä. Moni haluaa pysyä tutulla asuinalueella, mutta etsii modernia asuntoa, joten asukkaita kuunnellen alueelle tullaan suunnittelemaan helppokulkuisia, esteettömiä asuntoja. Malmin Tullivuoressa puolestaan ihmiset arvostavat luonnon läheisyyttä, joten ensi kesänä valmistuviin rivitaloasuntoihin suunniteltiin tavanomaista isommat pihat ja asuntoihin paljon valoa. 

– Eri alueilla voi olla hyvinkin erilaiset vetovoimatekijät. Asukkaat ovat arvostaneet kullekin alueelle sopivia ratkaisuja, jotka selkeästi parantavat asumisviihtyvyyttä. Tätä meille tarkoittaa laatu. 

Pitkän linjan rakentaja 

  • VRP Rakennuspalvelujen juuret ovat Keski-Suomessa Vaajakoskella, toiminta on alkanut vuonna 1985. 
  • VRP laajeni Pirkanmaalle vuonna 2009 ja on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2016 lähtien. 
  • Yrityksellä on työntekijöitä tällä hetkellä noin 130, ja sen liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa. 

Idean asukkaiden toiveiden kartoittamiseen Koivunoro toi VRP:lle kuluttajateknologian puolelta. Kännyköitä ja tietokoneitakin markkinoidaan nykyisin teknisten ominaisuuksien lisäksi mielikuvilla. 

– Ei asuntojakaan pitäisi myydä pelkästään huoneluvulla, neliöillä tai hinnalla, vaan ideoilla siitä, mitä omassa kodissa voi tehdä. 

Mukana ilmastotalkoissa 

Asuminen ja rakentaminen aiheuttavat 40 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Rakennusten lämmitys puolestaan nielaisee neljänneksen maamme energiantarpeesta. Helsinki on asettanut omaksi ilmastotavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

– Kaikkien panosta tarvitaan, joten vastuullisuus ja hiilineutraalisuudesta puhuminen ovat tätä päivää myös rakennusalalla. Tutkimme koko ajan erilaisia mahdollisuuksia parantaa asuntojen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Markkinoille on tullut erilaisia biolämpöratkaisuja, ja esimerkiksi Pihlajistoon on suunniteltu aurinkoenergian hyödyntämistä, Koivunoro kertoo. 

Rakennusala on monessa mielessä hyvä talouden mittari, sillä muutokset rahoitusmarkkinoilla ja talouden suunta heijastuvat nopeasti juuri rakentamiseen. Vielä viime vuonna uusia rakennushankkeita käynnistettiin paljon ja rakentaminen jatkui kiivaana koko loppuvuoden. Uusien myönnettyjen rakennuslupien määrä on kuitenkin valtiovarainministeriön tilaston mukaan kääntynyt tänä vuonna lähes 20 prosentin laskuun. 

Koivunoro ymmärtää, että rakentamisen suhdanneluvut kiinnostavat, mutta itse hän ei kuitenkaan näe rakentamisen varsinkaan pääkaupunkiseudulla olevan vähenemässä. VRP:n strategiana on ollut kasvaa maltillisesti, 10-15 prosentin vuosikasvua tavoitellen. Parhaillaan yrityksellä on pääkaupunkiseudulla käynnissä kymmenkunta hanketta. Helsingin Koskelassa on käynnistymässä tänä vuonna yli sadan uuden asunnon rakentaminen. 

– Vaikka rakentamisen suhdanteet olisivatkin hiipumaan päin, meidän toiminnassamme ei näy hidastumisen merkkejä. Hyvälle rakentamiselle on aina kysyntää, Koivunoro päättää. 


Aidosti hyvässä työpaikassa viihdytään ja voidaan hyvin 

LAATUAJATTELU YLTÄÄ VRP: llä myös työntekijöihin. VRP haluaa olla rakennusalalla tunnettu hyvänä työpaikkana, jossa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin. Myös turvallisuus on tärkeässä asemassa ja VRP on sitoutunut rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020 -tavoitteeseen. 

Matti Koivunoro ei pelkää laittaa johtajana itseään peliin. Hän kannustaa omalla esimerkillään työntekijöitä huolehtimaan kunnostaan, jotta työssä jaksetaan paremmin. Koivunoron aktiivinen triathlonharrastus on työpaikalla niin hyvin tiedossa, että maanantaipalaverissa kysytään automaattisesti viikonlopun treeneistä. Jouluna Koivunoro antoi työntekijöille kuormituksen ja palautumisen varianssia käsittelevän kirjan joululahjaksi. 

Toimistusjohtaja Matti Koivunoron mielestä tärkeintä on, että töissä voidaan hyvin, sillä työntekijät tekevät työpaikan. 

– Ihmiset tekevät työpaikan. Fiiliksen pitää töissä olla hyvä ja työn motivoivaa. Urheilussa on tärkeää fyysisen harjoittelun rinnalla muistaa palautua ja huolehtia jaksamisesta. Samaa ajattelua pitäisi tuoda enemmän työelämään. Tupakkatauko on hyvä juttu, mutta ilman tupakkaa. 

Haku