Hyppää sisältöön

Hyvä johtaja osaa toimia luottamuksen rakentajana

Hyvä johtaja osaa toimia luottamuksen rakentajana

23.08.2021

All Those Perspectivesin perustaja Barbro Teir kirjoitti eksistentiaalista johtamisvalmennusta käsittelevän Mikä on tarkoitus? -teoksen.

Kun työelämän globaalin rakennemuutoksen myötä työajan ja -paikan merkitys alkaa vähetä, johtajan kyky motivoida ja rakentaa luottamusta työntekijöihin korostuu. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Sanni Hirvonen

Etätyöskentely lisää työntekijän vapautta ja hävittää monilla aloilla työajan merkityksen. Työntekijöiden suoriutumista aletaan arvioida yhä enemmän työstä syntyneen laadullisen ja määrällisen tuotoksen perusteella, kertoo All Those Perspectives Oy Ab:n perustaja ja johtamiskouluttaja Barbro Teir.

Useimmille työntekijöille muutos on mieleinen, mutta monet johtajat kaipaavat menneeseen. Johtaako tämä yhteentörmäyksiin työpaikoilla? Ei välttämättä. Perinteisestä kontrolloivasta johtamisesta voidaan luopua, kun työntekijän ja työnantajan välillä vallitsee luottamus.

– Luottamuksen rakentamisessa eksistentiaalinen johtamisfilosofia voi auttaa. Se näkee ihmisen kokonaisuutena, jonka toimintaan ja valintoihin vaikuttavat monet asiat. Työn ja vapaa-ajan tapahtumat eivät voi olla vaikuttamatta toisiinsa. Esimiehen täytyy oppia tuntemaan alaisensa kokonaisvaltaisesti. Se on lähtökohta ja edellytys luottamussuhteen syntymiselle, Teir sanoo.

Kuuntelemisen merkitys

Teir järjestää esimiehille ja johtajille eksistentiaaliseen näkemykseen perustuvia yksilö- ja ryhmävalmennuksia. Tavoitteena on syventää valmennettavien työskentelymotivaatiota, parantaa työssäjaksamista ja lisätä heidän kykyään ymmärtää ja johtaa erilaisia ihmisiä. 

–  Aina esimiehet eivät välttämättä osaa aidosti kuunnella ja kysyä. Valmennuksessa kehitetään juuri näitä taitoja. Mitkä ovat työntekijän kannalta tärkeitä arvoja työssä? Miksi hän toimii tietyllä tavalla? Kun esimies ymmärtää työntekijöiden tunteet ja yksilölliset motiivit, hänen on helpompi löytää tavat motivoida ja rakentaa luottamusta.

Teir aloittaa valmennukset kartoittamalla toimintatapoja Narrative Big Five -analyysin avulla. Kartoitus antaa kuvan ihmisen persoonallisuudesta ja tavoista toimia erilaisissa työtehtävissä.

– Tavoitteena on selvittää, minkälaisiin työtehtäviin henkilön persoonallisuus parhaiten soveltuu. Tiedon avulla johtamista voi säätää toimivammaksi. Tulokset ovat lähtökohta koko valmennusprosessille. 

Kirja avaa valmennusta 

Teiriltä valmistui viime vuonna eksistentiaalista johtamisvalmennusta käsittelevä Mikä on tarkoitus? -teos. Kirjassa hän avaa fiktiivisten henkilöhahmojen ja kaunokirjallisen kerronnan avulla valmennuksen holistista luonnetta, ajatusmaailmaa ja mahdollisuuksia. Teos sisältyy valmennuspaketteihin ja sen voi ostaa Adlibris-verkkokirjakaupasta.

– Kirjassa esiintyvä valmentaja ja hänen asiakkaansa ovat kuvitteellisia, mutta eksistentiaalista maailmankatsomusta ja metodeja käsitellään todenmukaisesti.

Teir on valmistunut Helsingin yliopistosta sosiologiksi ja tehnyt 35-vuotisen työuran media-alalla muun muassa toimituspäällikkönä, päätoimittajana, toimitusjohtajana ja toiminut jäsenenä useiden yritysten hallituksissa. Hän on valmistunut sertifioiduksi eksistentiaaliseksi valmentajaksi tukholmalaisesta Existentiellt Forumista. 

perspectives.fi

Haku