Hyppää sisältöön

Hyödyntämätöntä potentiaalia pintaa syvemmällä

Hyödyntämätöntä potentiaalia pintaa syvemmällä

20.04.2021

Älykkään teknologian hyödyntämisen ja liiketoiminnan kasvun voi ottaa rennosti, jos data, rajapinnat sekä teknologiset ratkaisut tukevat strategiaa ja ympäristöä.

Digitaalisten palveluiden toteuttaminen tai tavaroiden ja raaka-aineiden käytön tehostaminen eivät takaa enää kasvua. Kasvuun tarvitaan muun muassa dataa ja automatisoituja prosesseja.

Teksti Osaango  Kuva Hanna Pikkusaari

API- ja datatalous ovat disruptoivia liiketoimintamalleja, jotka edellyttävät liiketoiminnan ja teknologian laajaa ja monipuolista ymmärtämistä sekä ketterää toimintaa verkostomaisissa ekosysteemeissä. Datan, rajapintojen ja teknologisten ratkaisuiden tulisi tukea yrityksen strategiaa ja toimintaympäristöä.

Esimerkiksi liiketoiminnassa ja kiinteistöjen hallinnassa syntyvää dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti yrityksen kasvun vauhdittamiseen sekä erilaisten sijoittamista tai rakentamista koskevien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Hyödyntämätöntä potentiaalia on valtavasti ja siihen liittyvien hyötyjen sekä säästöjen tunnistamisessa API- sekä datatalouden ymmärtäminen ovat avainasemassa.

Yhteistyötä ja oivalluksia

Liikkeenjohdon konsulttiyritys Osaangon perustaja, API ja datastrategisti Marjukka Niinioja pohtii työssään kasvuun ja liiketoiminnan muuttumiseen liittyviä tekijöitä.

– Älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen kasvun tukena vaatii uudenlaista otetta prosesseista, palveluista, asiakastarpeista ja teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. Se edellyttää yritysten, julkisen sektorin ja opetussektorin saumatonta yhteistyötä ja päivittäisiä oivalluksia sekä tiedonvaihtoa. Sen sijaan, että mietitään, miten kouluun hakemisen prosessi digitoidaan, voitaisiin miettiä, miten käytössä olevaan dataan pohjautuen voidaan tehdä automaattisia päätelmiä, jotta kukin yksilö löytää sen itselleen parhaimman oppimispolun. Toisaalta esimerkiksi satelliittidatan ja ilmakuvien avulla voidaan tunnistaa ympäristöriskejä ja samalla luoda alan yrityksille tuotekehitysmahdollisuuksia, Niinioja summaa.

LIIKE-ELÄMÄN JA TEKNOLOGIAN yhteiselo luo vankan pohjan liiketoiminnalle.

Kasvun mahdollisuuksia

Yrityksen ydintoimintaan kuuluu olennaisesti liiketoiminnan ja teknologian yhteen tuominen.  

– Osaangossa pidämme tärkeänä liiketoimintalähtöistä otetta ja mielestämme liike-elämän ja teknologian sopusointuinen yhteiselo luo liiketoiminnalle vankan pohjan sekä lisää kasvun mahdollisuuksia, Niinioja korostaa.

– Osaangon ylläpitämän, avoimesti lisensoidun APIOps Cycles -menetelmän avulla voi kehittää nopeasti, ymmärrettävästi ja liiketoimintalähtöisesti tuotteistettuja ohjelmointirajapintoja. Tämä ja muut käyttämämme menetelmät avaavat uusia mahdollisuuksia kasvun ja kehityksen tielle, Niinioja tiivistää.

Haku