Hyppää sisältöön

Hyödyntämätön potentiaali kannattaa valjastaa käyttöön

Hyödyntämätön potentiaali kannattaa valjastaa käyttöön

22.10.2021

Kun data ja rajapinnat tukevat strategiaa ja ympäristö on otettu fiksusti haltuun, voi keskittyä täysillä olennaiseen.

Raaka-aineiden ja tavaroiden käytön ja siirron tehostaminen tai perinteisten verkkokauppojen ja digitaalisten palveluiden toteuttaminen eivät ole enää kasvun tae. Kasvu vaatii dataa ja automatisoituja prosesseja. 

Teksti ja kuva Osaango

API- ja datatalous ovat keskeisiä maailmanlaajuisen kasvun menestystekijöitä. Ne ovat disruptoivia liiketoimintamalleja, jotka edellyttävät liiketoiminnan ja teknologian laajaa ymmärtämistä sekä ketterää toimintaa verkostomaisissa ekosysteemeissä. 

Pitkään on jo tiedetty, että data on nykyajan öljy ja sitä eri tavoin yhdistelemällä luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvua. Esimerkiksi liiketoiminnassa ja omaisuuden hallinnassa syntyvää dataa voidaan hyödyntää kasvun vauhdittamiseen sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. 

– Potentiaalia on valtavasti ja siihen liittyvien hyötyjen sekä säästöjen tunnistamisessa API- ja datatalouden ymmärtäminen on avainasemassa, kertoo Marjukka Niinioja, konsultointi- ja koulutusyritys Osaangon perustaja ja yksi API-talous 101 -kirjan kirjoittajista.

Osaango on liiketoimintalähtöisen rajapintakehityksen ja tiedon tuotteistamisen, menetelmä- ja palvelukehityksen sekä järjestelmäympäristön kokonaisarkkitehtuurin ja jatkuvuuden hallinnan asiantuntijaorganisaatio.

Konsultointipalveluiden lisäksi Osaango kouluttaa markkinalle uusia osaajia sekä kehittää koulutusohjelmia yhdessä oppilaitosten, yritysten sekä julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Markkinointitutkimus- ja konsulttiyhtiö Market Data Forecast on listannut Osaangon yhdeksi avainpelureista – ainoana suomalaisena toimijana – suurimpien IT-talojen joukkoon globaalissa API-hallinnan markkinan vuosia 2020-2025 koskevassa ennusteessa. 

ÄLYKKÄIDEN teknologioiden hyödyntäminen kasvun tukena vaatii osaamista.

Kasvu vaatii kokonaisuuden hallintaa ja uutta osaamista

Osaangon Smart Technology Advisor Hanna Pikkusaari nostaa uudenlaisen osaamisen kasvun keskeiseksi moottoriksi. 

– Älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen kasvun tukena vaatii uutta osaamista sekä napakkaa otetta kokonaisuuden hallinnasta – prosesseista, palveluista sekä teknologian tarjoamista mahdollisuuksista, Pikkusaari tiivistää.

Niinioja summaa perään liiketoiminnan muuttumisen tekijöitä laajemmalla skaalalla. 

– Hannan mainitsema älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen edellyttää myös yritysten, julkisen sektorin ja opetussektorin saumatonta yhteistyötä ja päivittäisiä oivalluksia sekä tiedonvaihtoa. Sen sijaan, että mietitään, miten kouluun hakemisen prosessi digitoidaan, voitaisiin miettiä, miten käytössä olevaan dataan pohjautuen voidaan tehdä automaattisia päätelmiä, jotta kukin yksilö löytää sen itselleen parhaimman oppimispolun. Toisaalta esimerkiksi satelliittidatan ja ilmakuvien avulla voidaan tunnistaa ympäristöriskejä ja samalla luoda alan yrityksille tuotekehitysmahdollisuuksia, Niinioja pohdiskelee. 

Niinioja kertoo, että Osaangossa pidetään tärkeänä liiketoimintalähtöistä otetta. Hänen mielestään liike-elämän ja teknologian sopusointuinen yhteiselo luo liiketoiminnalle vankan pohjan ja lisää kasvun mahdollisuuksia. 

– Osaangon ylläpitämän avoimesti lisensoidun APIOps Cycles -menetelmän avulla voi kehittää nopeasti, ymmärrettävästi ja liiketoimintalähtöisesti tuotteistettuja ohjelmointirajapintoja. Tämä ja muut käyttämämme menetelmät avaavat uusia mahdollisuuksia kasvun ja kehityksen tielle.

Tulevaisuus selkeäksi

  • Osaango auttaa luomaan strategioita kannattavampaa tulevaisuutta varten.
  • Apua ja erityisosaamista saa erityisesti API- ja datatalouteen sekä älykkäisiin teknologioihin liittyen.
  • Ammattilaisen avulla on helpompaa päättää, mistä uutta kasvua lähdetään tavoittelemaan.

Haku