Hyppää sisältöön

Hybridilämmitys on ilmastoteko

Hybridilämmitys on ilmastoteko

26.01.2021

Jopa öljylämmitys voi olla ilmastoteko, kunhan öljylämmitysjärjestelmä liitetään osaksi ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää ja polttoaineena käytetään uusiutuvaa polttoöljyä.

Öljylämmityksen ja ilma-vesilämpöpumpun yhdistelmä on päästöiltään ja hinnaltaan parempi kuin lämpöpumpun ja sähkölämmityksen yhdistelmä, kun käytetään uusiutuvaa lämmitysöljyä.

TEKSTI | JUKKA NORTIA   KUVA | LEY

Uusiutuvan lämmityspolttoöljyn hiilidioksidipäästöt ovat samalla tavalla nolla kuin uusiutuvan liikennepolttoaineen. Siksi sen käytöstä öljykattiloissa voi jopa puhua aitona ilmastotekona.

Ilma-vesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmityspolttoöljyn hybridikäytössä lämpöpumppu tuottaa 70 prosenttia lämmöstä ja öljykattila 30 prosenttia. Se on edullisempi ja vähemmän hiilidioksidia tuottava kuin vastaava lämpöpumpun ja sähkökattilan yhdistelmä.

Ero konkretisoituu, kun vertaa kahta lämmitystapaa Kiinteistöliiton indeksitalossa. Laskelmissa sähkön hiilidioksidipäästömäärä on Fingridin vuonna 2019 ilmoittama 91 grammaa kilowattitunnilta.

Indeksitalon lämmitykseen tarvittavan energian tarve on 450 000 kilowattituntia vuodessa. Ilma-vesilämpöpumpun ja sähkölämmityksen yhdistelmällä hiilidioksidia syntyy 21 840 kiloa vuodessa, mutta lämpöpumpulla ja uusiutuvalla lämmityspolttoöljyllä vain 9555 kiloa vuodessa. Myös rahaa säästyy. Sähkö ja lämpöpumppu -hybridin käyttö maksaa 36 000 euroa vuodessa, kun uusiutuva polttoöljy ja lämpöpumppu 28 300 euroa.

Uusimista kannattaa harkita

Kiinteistönomistajan ei välttämättä kannata vaihtaa toimivaa öljylämmitysjärjestelmää sähkölämmitykseen, vaan tuoda sen rinnalle energiatehokas ilma-vesilämpöpumppu.

– Ilma-vesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmityspolttoöljyn hybridiratkaisu on oivallinen vaihtoehto kunnille, joilla on paljon öljylämmitteisiä kiinteistöjä. Niiden muuttaminen pelkälle sähkölämmitykselle tai lämpöpumpun ja sähkön yhdistelmälle olisi kallista, eikä muutoksella saavuteta samanlaista hyötyä kuin lämpöpumpun ja uusiutuvan polttoöljyn käytöllä, kertoo Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula.

HYBRIDIRATKAISU on oivallinen vaihtoehto öljylämmitteisiin kiinteistöihin.

Uusiutuva HVO-polttoöljy on kotimaista, sillä se valmistetaan Nesteen Kilpilahden jalostamolla. Se sopii sellaisenaan nykyisiin öljykattiloihin. Poltin on hyvä huollattaa ennen HVO-polttoöljyn käyttöönottoa, koska se palaa puhtaammin ja kirkkaammalla liekillä kuin fossiilinen polttoöljy.

Näin edullinen ja ekologinen lämmitystapa ei ole saanut Hannulan mukaan jalansijaa, koska sen etuja ei ole aiemmin tuotu julkisuuteen. Toinen syy on ollut se, ettei uusiutuvaa lämmitysöljyä ole ollut laajasti saatavilla.

Hannulan mukaan sähkölämmitykseen siirtymistä tukevat kannusteet antavat virheellisen kuvan eri lämmitysmuotojen päästöistä. Hannula huomauttaa, että esimerkiksi kovilla pakkasilla sähkön päästöt ovat uusiutuvaa öljyä korkeammat. Hän myös lisää, että öljylämmityksen teknologia on monikäyttöinen ja vähäpäästöinen ratkaisu ympäristöystävällisempään lämmitykseen siirryttäessä. Siirtyminen uusiutuvaan polttoöljyyn voidaan toteuttaa polttimen vuosihuollon yhteydessä.

– On hämmästyttävää, että jopa hallitus ajaa vain yhtä ratkaisua lämmityksen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, kun meillä on parempi kotimaista tuotantoa oleva vaihtoehto. Kiinteistönomistajia pitäisi kannustaa suosimaan fossiilivapaan uusituvan polttoöljyn käyttöä lämmityksessä eikä kalliiseen lämmitystapamuutokseen.

Haku