Hyppää sisältöön

Hybridi on kova sana asumisessa

Hybridi on kova sana asumisessa

29.03.2022

100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun, uusiutuvan lämmitysöljyn voi ottaa käyttöön lämmityksessä tekemällä olemassa olevaan polttimeen päivityksen.

Mikäli kuluttaja tai taloyhtiö etsii taloudellista, turvallista ja pelkkää öljylämmitystä vähäpäästöisempää lämmitysratkaisua, löytyy Lämmitysenergia Yhdistykseltä siihen varteenotettava resepti: hybridilämmitysjärjestelmä.


TEKSTI | LEY   KUVA | SHUTTERSTOCK

Monet ihmiset ja taloyhtiöt ovat siirtyneet öljylämmityksestä kaukolämpöön tai lämpöpumpputekniikkaan. Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula haluaa tuoda esiin myös toisen, sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta edullisen ratkaisun.  

– Vielä tällä hetkellä ja pitkälti tulevaisuuteenkin niin kaukolämmön kuin sähköntuotannonkin päästöt etenkin lämmityskaudella talvisaikaan ovat yllättävän korkeat, kaukolämmöllä jopa öljylämmitystä korkeammat. Ja vaikka sähköntuotannosta osa – kuten tuuli- ja aurinkosähkö – ovat päästöttömiä, ei niiden osuus tuotannosta ole vielä kovin suuri, Hannula muistuttaa. 

Kymmeniä vuosia energia- ja lämmityslaiteratkaisujen parissa toimineen Hannulan viesti etenkin kuluttajille on, että hätiköityjä ratkaisuja ei kannata tehdä. Mikäli hyvin toimivasta öljylämmitysjärjestelmästä luopuu kokonaan, voivat vaihtoehtoiset ratkaisut tulla yllättävänkin kalliiksi eikä toivottuja säästöjäkään aina synny. 

Yhtälailla kuluttaja ei välttämättä tule ajatelleeksi, että kovimpien pakkasten aikaan tuotettava sähkö kuormittaa päästöillään ilmastoa kaikkein eniten. Kotitalouksien varastoimalla öljyllä on tärkeä merkitys myös huoltovarmuuden kannalta, mikä on syytä pitää mielessä. 

– Huoltovarmuuden näkökulmasta on myös muistettava, että Suomen sähkönkulutuksesta tuonnin osuus on merkittävä. Tämän, pääasiassa Venäjältä, saatavan sähkön päästöihin tai tuotantotapaan emme pysty millään tavalla vaikuttamaan, Hannula kertoo.

Riskit pienemmiksi

Mikäli kuluttaja etsii taloudellista, turvallista sekä pelkkää öljylämmitystä vähäpäästöisempää lämmitysratkaisua, on Hannulan resepti tähän selkeä: hybridilämmitysjärjestelmä. Analogia on hiukan sama kuin autoilussa: vain sähkön varaan jättäytyvä saattaa ottaa ison riskin. 

– Yhdistämällä hyvin toimivaan öljylämmitysjärjestelmään vesi-ilmalämpöpumpun, saavutetaan molempien järjestelmien parhaat puolet kohtuullisin investointikustannuksin sekä huomattavan matalilla päästöillä. Kun lämpöpumppua ei tarvitse mitoittaa kovimpien pakkasten energiatarpeen mukaan, riittää hyvin kevyempikin ratkaisu, joka integroidaan osaksi muuta lämmitysjärjestelmää.

– Tällöin kotitalouden tarvitsemaa lämmitysenergiaa tuotetaan leudommilla säillä erittäin hyvän hyötysuhteen optimaalisissa olosuhteissa omaavalla lämpöpumpputekniikalla jopa COP 5 -kertoimella. Kovimmilla pakkasilla, kun lämpöpumpun hyötysuhde on heikko ja teho riittämätön kattamaan kaikkea energiantarvetta, voidaan turvautua öljylämmitykseen. 

Varsinaisen öljylämmityksenkin päästöt jäävät alhaisemmiksi, kun siirrytään fossiilisesta lämmitysöljystä kotimaisen, uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön. Sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun, uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön voi siirtyä, kunhan teettää pienimuotoisen päivityksen itse polttimeen. Vaikka uusiutuva polttoöljy on hieman kalliimpaa, niin hybridissä sen merkitys on pieni, koska öljyä kuluu vähän.

– Poltinasentaja tai -huoltaja pystyy tavanomaisen huoltokäynnin yhteydessä tekemään vaadittavat muutokset, eli lähinnä säätää hieman polttoa ja tarvittaessa vaihtaa polttimenliekintunnistimen.

Uusiutuvan lämmitysöljyn koko maan kattava jakelu käynnistyi viime syksynä. 

– Pitkässä juoksussa sähkö muuttuu vähäpäästöisemmäksi, mutta meillä on tarjolla jo nyt laskennallisesti päästötön vaihtoehto.

Sopii myös kerrostaloon

Kerrostaloissa on viime vuosina siirrytty monin paikoin kaukolämmöstä ja öljystä lämpöpumpputekniikkaan. Toki myös välillä toisinpäin. 

Täystehoiseen maalämpöön siirryttäessä investointi on raskas ja vaatii helposti kymmeniä lämpökaivoja. Aina se ei suinkaan ole edes mahdollista tonttien koon tai kaavamääräysten vuoksi. 

– Tässäkin kohden hybridiratkaisu lisää sekä turvallisuutta että säästää alkuvaiheen investoinnissa helposti kuusinumeroisia summia. Esimerkiksi poistoilmalämpöpumpuilla voidaan ottaa iso osa hukkaenergiasta käyttöön kohtuukuluin. Öljylämmitys hybridissä luo lämmitysjärjestelmään turvallisuutta. Öljylämmitystä voidaan hyödyntää joustavasti kylminä päivinä ja se takaa lämmönriittävyyden kaikissa olosuhteissa.

Hannula huomauttaa, että leudommilla keleillä myös sähköntuotanto painottuu vähäpäästöisiin ja päästöttömiin tuotantomenetelmiin, jolloin lämpöpumpuilla saavutetaan sekä taloudelliset että ympäristötavoitteet. Yhdistämällä tämä mahdollisuus uusiutuviin polttoaineisiin, ottaa taloyhtiö ison harppauksen kohti ekologisempaa asumista järkevin kustannuksin ja turvallisesti. 

Haku