Hyppää sisältöön

Huomisen kaupunkikehitys on kansalaisille avointa

Huomisen kaupunkikehitys on kansalaisille avointa

28.12.2021

Sova3D:n kolmiulotteisella mallilla kuntapäättäjät näkevät, miten eri rakennushankkeet oikeasti vaikuttavat kaupunkikuvaan. Suunnitelmat voi avata myös kansalaisten nähtäville. 

Kolmiulotteinen kaupunkimalli helpottaa päätöksentekoa ja avartaa kansalaisille näkymän kaupunkisuunnitteluun. 

TEKSTI | JUKKA NORTIO  KUVA | PATRIK PESONEN

Maankäytön suunnittelu ja rakennusvalvontaprosessit syövät kuntien ja kaupunkien päättäjien resursseja. Rakennusliikkeiden esittelemien suunnitelmien varassa tehdään isoja kaupunkikuvaan vaikuttavia ratkaisuja. Vuonna 2015 perustetun Sova3D:n ratkaisu pureutuu tähän ongelmaan. 

– Tuomme 3D-mallin kaavoitus-ja rakennusvalvontaprosessiin, Sova3D:n toimitusjohtaja ja perustaja Petri Kokko kertoo. 

Idea on simppeli: koska arkkitehdit ja suunnittelijat tekevät suunnitelmansa 3D-ohjelmilla, ei ole mitään syytä olla hyödyntämättä niitä. 

– Nykyisessä toimintotavassa suunnitelmat tyhmistetään kaksiulotteisiksi PDF-kuviksi, Kokko sanoo. 

3D-mallien hyödyntäminen korostuu, kun päätöksentekijät voivat tarkastella uusien rakennusten sopivuutta ympäristöön haluamistaan näkökulmista. Näin he eivät enää ole sidoksissa suunnittelijan esittelemään yksipuoliseen aineistoon. 

Näkymä omalta sohvalta 

Sova3D:n rakentaman Kunta3D-ohjelmisto on suunniteltu palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa. Sitä voi käyttää kaikilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla verkkoselaimen avulla. 

– Jokainen päätöksentekijä voi katsoa virtuaalimaailmassa olevaa suunnitelmaa omalta sohvaltaan. Näkymässä voidaan kuvakulma siirtää esimerkiksi naapuritonteille niin, että nähdään suunnitellun rakennuksen aiheuttamat varjot. 

Kun suunnitelmat ovat julkisia, kuntalaiset voivat tutustua hankkeisiin. Tällaista kansalaiskuulemista on hyödynnetty muun muassa Hyvinkäällä. Keskustaan sijoittuva laaja rakennushanke aiheutti ensin vastustusta, mutta 3D-malleihin tutustuminen käänsi päät. 

– Kansalaisilta tuli mielipiteitä, että tällaista rakentamista tarvitaan Hyvinkäällä lisää, sillä se tekee kaupungista mielenkiintoisemman. 

Tyytyväiset päättäjät 

Kunta3D:n ympäristödata koostuu maanmittauslaitoksen avoimesta 3D-perusaineistosta ja sitä täydentävistä kaupunkien kartta-aineistoista, ilmakuvista ja pistepilvistä. Sen päälle suunnittelijat lisäävät uusien rakennusten 3D-aineiston. 

Kun Kokko klikkaa Kunta3D:n valikosta Järvenpäätä, avautuu ruudulle kaupungin kolmiulotteinen kartta. Siihen on merkitty useita suunnittelu- tai rakennusvaiheessa olevia hankkeita. Niistä Kokko valitsee Bulevardikorttelin hankkeen, joka julkaistiin myös kuntalaisten nähtäville 15.12.2020. 

– Nyt siinä on vasta kuoppa, mutta mallissa näkyy jo Aihio Arkkitehtien ja YIT:n suunnittelema hanke. Tätä Järvenpään hanketta pääsee katselemaan osoitteessa jarvenpaa.kunta3d.fi. 

3D-mallissa voi liikkua rakennusten välillä kuin tietokonepelissä. Siinä on valmiita kohteita, joihin pääsee hyppäämään ja joista voi katsoa ympäristöä joka puolelle. Mallin pohjaksi voi lisätä perinteisen kartan, jolloin näkee, mitä alueelle voidaan rakentaa ja mitä ei. 

Järvenpäässä rakennushankkeen valmistelu on edennyt hyvää vauhtia, ja Kunta3D-sovellus on saanut positiivista palautetta. 

– Järvenpään rakennusvalvontajohtaja soitti minulle esittelyn jälkeen ja kertoi, että hän on innostunut sovelluksemme ansiosta työhönsä uudella tavalla. 

KOKO KAUPUNKI 3D-NÄKYMÄSSÄ

  • Sova3D:n rakentama Kunta3D-ohjelma tuo kolmi-ulotteisen näkymän kaupunkisuunnittelun avuksi. 
  • Ohjelman avulla päättäjät voivat katsoa suunnitelmaa virtuaaliympäristössä.
  • Kunta3D-ohjelma tuo päätöksentekoon läpinäkyvyyttä, sillä 3D-näkymiä voi avata myös kansalaisille. 
  • Käyttökokemuksista on saatu hyvää palautetta niin asukkailta kuin päättäjiltä. 

Haku