Hyppää sisältöön

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa

7.03.2023

Havainnekuva kohteen LVI-järjestelmästä, jolla prosessin lämpö otetaan talteen.

Lämmöntalteenottojärjestelmien avulla yritykset voivat hyödyntää prosessiensa hukkalämmön tuotannossaan tai myydä sen muille. 

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | VAHVACON

Rakennusten lämmittäminen ja yritysten prosesseissaan tarvitseman lämmön tuottaminen aiheuttaa merkittävän osan kasvihuonekaasupäästöistä. Silti monet yritykset puhaltavat prosesseissaan syntyvän lämmön taivaan tuuliin ja samaan aikaan kiinteistön tiloja lämmitetään ulkoa ostetulla energialla. 

Helsingin toimiston aluepäällikkö Elias Hosseinin ja LVI-Insinööritoimisto Vahvacon Oy:n toimitusjohtaja Aki Mikkelsonin mukaan nykyaikaisella tekniikalla energian haaskausta voidaan vähentää. Panostamalla ekotehokkuuteen yritykset voisivat tehostaa toimintaansa ja tuottavuuttaan sekä parantaa kilpailukykyään. Samalla saavutettaisiin merkittäviä ilmastohyötyjä.

Mikkelson ja Hosseini mainitsevat esimerkkinä Aurajoki Oy:n Lietoon rakennettavan kuumasinkityslaitoksen lämmöntalteenottojärjestelmän, jonka Vahvacon Oy on suunnitellut. Laitoksen prosessissa syntyvä noin 1 MW:n hukkalämpökuormaa ohjataan paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Kesäisin laitoksen hukkalämmöllä voidaan tuottaa kunnan tarvitsema kaukolämpö lähes kokonaisuudessaan. 

Esimerkkikohteessa voidaan lämpöpumppujen avulla nostaa talteen otetun energian lämpötilaa ja ohjata lämpöä hyötykäyttöön. Näin yritys voi käyttää tuotannossa syntyvän lämmön toisaalla rakennuksessa. Jos yrityksellä itsellään ei ole lämpöenergialle käyttöä, se voi myydä sitä naapurikiinteistöjen tarpeisiin tai kaukolämpöverkkoon. Monet energiayhtiöt ostavat mielellään yritysten hukkalämpöä, sillä ne voivat vähentää sen avulla fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa, Mikkelson sanoo.

Lämpöenergia kiertoon  

Vahvaconin tavanomaista työsarkaa on kiinteistön sisäisten LVIA-ratkaisujen suunnittelu. Mikkelson ja Hosseini kuitenkin näkevät, että osaavan ja vastuullisen suunnittelijan rooliin kuuluu tarkastella ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaan kiinteistökokonaisuutta laaja-alaisemmin.

– Esimerkiksi hukkalämpöä tuottavalle asiakkaalle pyrimme kehittämään mahdollisimman tehokkaan ratkaisun lämmöntalteenottoon ja lämpöenergian hyötykäyttöön. Jos asiakasyrityksellä itsellään ei ole lämmölle käyttöä, voimme yhdessä tilaajan kanssa kartoittaa lähialueelta lämpöenergiaa tarvitsevia toimijoita, Hosseini toteaa.

Tilanne on optimaalisin silloin, kun tietylle alueelle suunnitellaan samanaikaisesti useita uudisrakennuksia, joiden LVI-teknologiaa voidaan integroida yhteen jo rakennusvaiheessa. Esimerkiksi uusia yrityspuistoja suunniteltaessa kiinteistöjen LVI-ratkaisut voidaan suunnitella tukemaan toimijoiden välistä energiayhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Huolellinen suunnittelu varmistaa onnistumisen

Mikkelson ja Hosseini kehottavat yrityksiä ottamaan LVI-suunnittelijan mukaan kohteen suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin kohteen rakenne- ja talotekniset ratkaisut voidaan suunnitella toisiaan tukeviksi. Lopputuloksena syntyy mahdollisimman toimiva sekä kustannus- ja energiatehokas järjestelmä.

– Hyvin suunnitellut lämmöntalteenottojärjestelmät maksavat itsensä nopeasti takaisin. Tähän liittyen myös kiinteistön käyttöolosuhteiden mittaus ja sitä kautta automaation toimivuus ratkaisevat paljon, Mikkelson sanoo.

Haku