Hyppää sisältöön

HR-osastojen resurssit kuntoon akatemiapalvelulla

HR-osastojen resurssit kuntoon akatemiapalvelulla

2.12.2021

Haaga-Helian Akatemiaan kuuluu osaamiskartoitus, jonka avulla tunnistetaan yrityksien kehityskohtia. Kun kehityskohteet ovat tiedossa, voidaan luoda koulutusehdotus.

Maailma ja työelämä muuttuvat vauhdilla, ja siksi perehdyttämisen ja kouluttamisen merkitys kasvaa koko ajan. Tilanne on johtanut siihen, että HR-toiminnoissa kärsitään resurssipulasta.

Teksti Toni Rajamäki  Kuva Haaga-Helia

Työelämä muuttuu kovaa vauhtia ja työntekijöiltä vaaditaan jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. Ilman jatkuvaa oppimista on hankala menestyä tämän päivän työelämässä. Samalla vaatimustason kasvu on laittanut yritykset koville: työntekijöiden kouluttaminen ja oman osaajapulan ratkaiseminen vievät koko ajan entistä enemmän sekä aikaa että rahaa. Ongelma koskee etenkin yritysten HR-osastoja, joissa kärsitään rajusti resurssipulasta.

Tästä syystä Haaga-Helian ammattikorkeakoulu on kehittänyt uudenlaisen Akatemia-palvelun, joka tarjoaa yrityksille ratkaisun ongelmaan. Yksinkertaistettuna perehdytys ja koulutus ulkoistetaan Haaga-Helialle, mikä antaa HR-osastoille aiempaa enemmän resursseja suoriutua muista tehtävistään. 

– Tällaisella palvelulla luodaan yrityksille sekä kustannus- että aikasäästöjä, kiteyttää Haaga-Helian asiakkuuspäällikkö Anne Bondaréw

Räätälöinti tahtotilan mukaan 

Bondaréwin mukaan Akatemian hienous piilee etenkin siinä, että koulutukset pystytään räätälöimään yrityksen tahtotilan mukaan. Kyseessä voi olla yhden päivän koulutus tai vaikkapa jatkuva koulutus. Opinnot voidaan järjestää lähiopintoina, kokonaan verkossa, niiden yhdistelmänä tai asynkronisena itseopiskelukurssina. Perehdyttämiseen voidaan käyttää myös mobiilioppimis-alustaa. Tarkoituksena voi olla niin uusien työntekijöiden perehdyttäminen työhön tai vanhan henkilökunnan osaamisen päivittäminen ja kehittäminen.

– Olennaisinta on, että pystymme tekemään yrityksille juuri sellaisen kokonaisuuden kuin he tarvitsevat.

Akatemian etuna on myös sen asiakaslähtöisyys: Akatemian oppialustalle kootaan kaikki valitut kurssit ja kaikki tarvittava tieto, jota yritys tarvitsee. Asiakaslähtöisyys näkyy lisäksi myös siinä, että yritys saa kaikki palvelut yhdeltä luukulta, kun koulutukset on keskitetty yhteen paikkaan, yhdelle alustalle.

– Tämä varmistaa myös sen, että kaikki työntekijät saavat saman laatuisen koulutuksen. Monissa tapauksissa, kun koulutusta ei ole keskitetty, toinen työntekijä voi saada huonon koulutuksen ja toinen hyvän. Tässä mallissa kaikki saavat tasalaatuisen hyvän, Bondaréw kiteyttää.

Kipukohdat tunnistetaan

Akatemian tarkoituksena on kehittää yritysten liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti, ja siksi palveluun on tuotu myös osaamiskartoitus, jonka avulla tunnistetaan yrityksien kipukohtia.

Haaga-Helian tekemä osaamiskartoitus voi kertoa esimerkiksi, että yrityksen myyntiosasto tarvitsee koulutusta nykyaikaisten myyntityökalujen käyttämiseen.

– Jos yritys haluaa, me kartoitamme heidän tarpeensa ja luomme tulosten pohjalta koulutusehdotuksen, Bondaréw kertoo.

Kurssit on hyvä suunnitella pedagogisesti oikein. Tässä Haaga-Helian opettajakorkeakoulun tuoma digipedagogiikan tutkimuksen ja koulutuksen korkea laatu korostuvat. Akatemian lähtökohtana on, että koulutuskokonaisuus luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. Yritykset saavat itse päättää, mikä on heille tärkeää ja millaista koulutusta he haluavat antaa henkilökunnalleen.

– Alkusuunnittelun jälkeen me vastaamme henkilöstön koulutuksen toteuttamisesta, ja sen jälkeen yrityksille vapautuu rutkasti aikaa ja resursseja muihin hommiin. Näin resurssipulalle voidaan sanoa hyvästit, Bondaréw päättää.

Haku