Hyppää sisältöön

Hoivakoti, jossa viihtyy jokainen

Hoivakoti, jossa viihtyy jokainen

9.03.2023

Iltalan johtaja Kirsi Hakkarainen, hoitaja Katariina Thomson ja hoitotyön esimies Katja Hemminki uskovat, että Iltalasta voi hyvinkin tulla Suomen halutuin hoivatyöpaikka.

Hoivakoti Iltala Espoossa otti hyvinvointimuotoilun menetelmät avuksi henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseen. Hanke virkisti työmotivaatiota ja selkiytti vastuunjakoa. 

TEKSTI | LIISA JOENSUU   KUVA | TONI KAARTTINEN

Espoon Viherlaaksossa sijaitsevassa Hoivakoti Iltalassa henkilökunnan tehtävät hoituvat sujuvasti ja hyvässä yhteistyössä. Työhyvinvointi on Suomen Pelastusarmeijan Säätiön omistamassa hoivakodissa kohentunut viime kuukausien aikana entisestään, ja työ tuntuu mielekkäältä. Ilmapiiri 60-paikkaisessa ikäihmisten asumispalveluyksikössä on avoin. Taustalla vaikuttaa viime syksynä alkanut ja helmikuussa päättynyt työhyvinvointimuotoiluhanke, joka toteutettiin yhdessä Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulujen kanssa. 

– Päätös kehittää toimintaa todella kannatti, sanoo Pelastusarmeijan sosiaalisen työn johtaja Jari Karppinen

Hanke on kantanut hedelmää sekä hoivakodin sisällä että mielikuvatasolla sen ulkopuolella. Hyvä kello kuuluu kauas: Iltala on onnistunut saamaan lisää henkilökuntaa, vaikka sote-alan osaajista on huutava pula.

– Hanke on tähän asti suurin satsauksemme työhyvinvointiin. Pilotti toi paljon hyviä kokemuksia ja oivalluksia. Henkilökunta pääsi nostamaan esiin työn haasteita ja vaikuttamaan tehtäviinsä. Mitä paremmin tehtävät on suunniteltu ja mitä paremmin työntekijät viihtyvät, sitä paremmin he sitoutuvat. Ja ennen kaikkea: kun hoitaja viihtyy työssään, se on asukkaan etu ja näkyy hyvänä hoitona, Karppinen tähdentää.

Iltalassa hoitaja saa hoitaa

Työhyvinvointimuotoilu käynnistettiin haastattelujen ja työpajojen avulla. Kaikesta, etenkin kehityskohteista, puhuttiin avoimesti ja ratkaisuja löydettiin yhdessä. Ne toivat lisää sallivuutta. Esimerkiksi hoitajien eritahtisuus hyväksyttiin paremmin. Hankkeessa työstettiin työntekijäprofiilit, ja keskustelut avasivat sen oivaltamista, että erilaiset työntekijätyypit tarvitsevat kukin omanlaistaan tukea. Tiimi toimii, kun sen jäsenet tuntevat toinen toisensa tavan toimia ja kohtaavat toisensa hyväksyvästi. 

Iltalassa 30 vuotta työskennellyt hoitaja Katariina Thomson kertoo hankkeen vaikuttaneen myönteisesti työnjakoon, vastuualueisiin ja arjen sujumiseen. 

– Iltala on aina ollut pidetty työpaikka ja nyt se on entistä parempi. En ole edes pitkäaikaisimpia työntekijöitä. Täällä viihdytään ja täältä lähdetään eläkkeelle. Työhyvinvointimuotoilun ansiosta sain huomata, että pitkäänkin alalla ollut voi uudistua ja omaksua uutta tietoa. Sain lisää työmotivaatiota ja laajempaa näkökulmaa.

Thomson on myös keikkaillut ja tutustunut muiden omistajatahojen hoitokotien toimintaan. Hänestä yksi asia erottaa Iltalan omanlaisekseen: hoitaja saa keskittyä hoitamaan. Iltalassa hoitajat eivät pese pyykkiä eivätkä lämmitä aterioita. Näihin tehtäviin on omat tekijänsä. 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö on merkittävä sosiaalialan työnantajana. Sillä on kymmenkunta sosiaalipalveluja tuottavaa yksikköä eri puolilla Suomea ja 350 työntekijää. Myös Säätiön muut yksiköt ovat jo osoittaneet kiinnostusta työhyvinvointimuotoilua kohtaan.

IHMISKESKEISTÄ KEHITTÄMISTÄ

  • Työhyvinvointimuotoilulla tarkoitetaan yksilöiden ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin ihmiskeskeistä kehittämistä.
  • Siinä keskitytään työntekijöiden ajatuksiin, toiveisiin ja tarpeisiin.
  • Kehittäminen kohdistuu etenkin työhön, työn tekemiseen sekä henkilöstöprosesseihin.

Haku