Hyppää sisältöön

Hiiltä sitova hirsitalo on vastuullinen

Hiiltä sitova hirsitalo on vastuullinen

15.09.2022

Kontiotuote valmistaa kotimaisesta männystä muun muassa omakotitaloja ja kerrostaloja.

Hirsirakentaminen tekee vuosikymmenten tauon jälkeen paluuta taajama- ja kaupunkiympäristöihin. Asumismukavuuden ja -terveyden lisäksi sen puolesta puhuvat ympäristöseikat. Kontiotuotteen käsissä kotimaisesta tukkipuusta jalostuu omakoti- ja kerrostalojen lisäksi kouluja ja päiväkoteja.

TEKSTI | TIMO SORMUNEN   KUVAT | PATRIK PESONEN JA JUHA NYMAN

Mikäli rakentamisen ja kiinteistökannan hiilijalanjälkeä aiotaan tulevina vuosina puristaa reippaasti nykyistä pienemmäksi, on puuta alettava suosia selvästi nykyistä enemmän myös kaupunkirakentamisessa.

Urakka ei ole helppo, sillä betoni- ja elementtirakentamisen valta-asema on ollut 1970-luvulta lähtien varsin hievahtamaton. Pudasjärveläinen Kontiotuote on kuitenkin liikkeellä vakavissaan ja aikoo käyttää samoja myyntivaltteja, joilla elementtirakentaminen onnistui aikanaan paaluttamaan oman asemansa rakennusmarkkinoilla.

– Puu- ja hirsirakentaminen on kärsinyt tuotteistamisen ja standardien puutteesta, mikä on vaikeuttanut etenkin isommissa kohteissa niiden suunnittelua ja toteutusta. Nyt me tuomme tehokkaan ja standardisoidun kerrostalotuotannon peruselementit myös hirsirakentamiseen, Kontiotuotteen toimitusjohtaja Mika Rytky toteaa.

Yhtiön kehittämät painumattomat Kontio Smartlog-hirret sekä rakennusliikkeille suunnattu Kontio Block-kerrostalokonsepti ovat Rytkyn mukaan selkeitä näyttöjä siitä, että puusta voidaan rakentaa kaupunkiasuntoja samalla tehokkuudella kuin elementtitaloja.

Kontio Blockissa yhtiö toimii hirsivalmistajana ja -toimittajana. Konseptissa yhdistyvät Kontion vuosikymmenten aikana karttunut tekninen osaaminen, markkinoilta saatu kokemus asumistarpeista ja tyyleistä sekä näkemys elinkaariviisaasta rakentamisesta.

– Bonuksena on tutkitusti betonirakentamista pienempi hiilijalanjälki sekä parempi asumis- ja käyttömukavuus. Lisäksi hirsirakennus toimii hiilidioksidia sitovana hiilivarastona, Rytky muistuttaa.

Moderni hirsitalo istuu myös kaupunkiympäristöön

Pien- ja omakotirakentamisessa puu on 90 prosentin markkinaosuudellaan selkeä ykkösmateriaali. Hirsirakentamisen markkinaosuus on noin 20 prosenttia.

Puun suosiota ruokkii sen positiivinen imago sekä ekologista, viihtyisää ja terveellistä asumista suosiva trendi. Monia miellyttää myös puutalojen parempi sisäilma ja miellyttävä akustiikka. 

Entistä paremmin kaupunkiympäristöihin sopivien mallien myötä hirren suosio ja markkinaosuus kasvavat Rytkyn mukaan entisestään. 

– Tämän päivän moderni hirsitalo on jotain aivan muuta kuin perinteinen maalaistalo tai tunturimökki.

Tämän päivän moderni hirsitalo on aivan muuta kuin perinteinen hirsimökki.

Kontiotuotteen toimitusjohtaja Mika Rytky

Kunnille ja kaupungille hirsirakentaminen tarjoaa työkalun, jolla ne voivat ratkaista vetovoimaiseen, hiilineutraaliin ja kestävään rakentamiseen liittyvän haastavan yhtälön. Painetta lisää ympäristöministeriön toimenpideohjelman tavoite, jonka mukaan puurakentamisen osuus julkisesta uudisrakentamisesta tulisi nostaa jo tänä vuonna yli 30 prosenttiin. Vuonna 2025 osuuden pitäisi olla jo 45 prosenttia.

– Hirsikerrostalot tarjoavat mahdollisuuden lisätä asuntotarjontaa kestävästi ja hiilineutraaliustavoitteiden mukaisesti, Rytky lisää.

Ensimmäiset Kontio Block-kerrostalot on rakennettu Kontiotuotteen kotikonnuille Pudasjärvelle ja ne valmistuivat syksyllä 2021.

Vaikka vihreämmän leiman omaavaa puurakentamista buustataan nyt myös kansallisella tasolla, haluaa Rytky välttää puu- ja betonirakentamisen vastakkainasettelua. Hän korostaa, että molempia tarvitaan ja tätä kehitystä vauhdittavat erilaiset hybridiratkaisut.

Toimitusjohtaja Mika Rytky tietää, että puu on ekologinen valinta.

Hirsi- ja puutalot tarvitsevat jatkossakin betoniset perustukset ja esimerkiksi Pudasjärven kerrostaloissa on myös betonirunko ja välipohjat. Kyse on lopulta siitä, että eri rakennusmateriaaleja käytetään niille parhaiten sopivissa paikoissa.

Tuusulan Monio on todellinen taidonnäyte

Kontiotuote hakee alati vahvempaa jalansijaa myös julkisesta rakentamisesta. Se on ollut vuosien varrella mukana useissa koulu- ja päiväkotihankkeissa, joista tuoreimpana taidonnäytteenä on Tuusulaan syksyllä 2023 valmistuva monitoimitalo Monio. Siinä saman katon alle sijoittuvat lukio, kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä Tuusulan opisto.

Arkkitehtonisesti näyttävän ja mitoiltaan maailman suurimman hirsirakennuksen erikoisuutena on betonielementeistä, liimapuupilareista, teräspalkeista ja puisista clt-laatoista koostuva hybridirunko. Seinärakenteena käytetään painumatonta Smartlog-hirttä.

Kontiotuotteen teknisen johtajan Mikko Löfin mukaan Monio on herättänyt jo ennen valmistumistaan kosolti myös kansainvälistä kiinnostusta.

– Tässä hankkeessa hirsi- ja hybridirakentamista viedään aivan uudelle tasolle ja kiinnostusta on ollut etenkin Keski-Euroopan suunnasta.

Ennen Tuusulaa Kontiotuotteen lippulaivahankkeena oli vuonna 2016 valmistunut Pudasjärven hirsikampus, joka inspiroi myös Monion suunnittelijoita.

– Olimme toteuttaneet vastaavia julkisia kohteita muutamissa vientimaissa. Pudasjärven hirsikampus on todistus siitä, että hirsi on vakavasti otettava ja toimiva vaihtoehto julkisessa rakentamisessa myös täällä kotimaassa, Löf toteaa.

Johtajakaksikko tähdentääkin, että isot julkiset hirsihankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä referenssejä vientimarkkinoilla. Kunnilla pitäisi kuitenkin olla selvästi nykyistä enemmän rohkeutta niiden toteutukseen, jotta ne saavuttaisivat hiilineutraalius- ja käyttötavoitteensa.

Laadun, toimitusvarmuuden ja innovatiivisuuden lisäksi myös vastuullisuus on Kontiotuotteen strategiassa tärkeällä sijalla. 

Vastuullisuutta metsästä lopputuotteisiin asti

Kontiotuote käyttää raaka-aineenaan vain kotimaista PEFC-sertifioidusta metsästä korjattua puuta. Lisäksi koko logistiikka- ja tuotantoprosessi on pyritty optimoimaan mahdollisimman vähäpäästöiseksi ja energiatehokkaaksi.

Tuotannossa syntyvää hukkaa pyritään jatkuvasti minimoimaan ja syntyvät sivuvirrat hyödynnetään joko uusiotuotteiden raaka-aineina tai energiantuotannossa.

Kontiotuotteen hirsitalojen kotimaisuusaste on korkea. Käytännössä tuontiin joudutaan turvautumaan ainoastaan muutamien yksittäisten komponenttien kohdalla.

– Jos ajattelee kotimaisten metsien kestävää ja vastuullista käyttöä, niin hirsitaloissa tätä huippulaatuista raaka-ainetta jalostetaan juuri oikeaan osoitteeseen eli sitomaan hiilidioksidia. Lisäksi hirsirakennus on elinkaarensa päättyessä purettavissa ja kierrätettävissä uusiokäyttöön. Näin sillä luodaan parempaa kiertotaloutta, Löf tiivistää.

Yhtiön vastuullisuuslinjauksista kertoo myös nopea Ukrainan sodan syttymisen jälkeen tehty vetäytymispäätös Venäjältä. Tässä kohtaa Kontiotuote oli ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa.

Alansa merkittävä toimija

Myös Kontiona tunnettu Kontiotuote Oy on suomalainen hirsirakentaja, joka suunnittelee, valmistaa ja rakentaa hirsitaloja sekä muita hirsirakennuksia erilaisiin tarpeisiin. 

Vuonna 1976 perustettu yritys työllistää lähes 300 työntekijää ja sen liikevaihto oli viime vuonna noin 71,5 miljoonaa euroa. Pudasjärven tuotantolaitokselta toimitetaan vuosittain yli tuhat hirsirakennusta eri puolille maailmaa.

Pudasjärven hirsikerrostaloissa on asuttu kohta jo vuoden ajan.

Tänä vuonna yhtiö on lyömässä aiemmat ennätykset, sillä kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon 38,0 prosenttia ja nousi lähes 50 miljoonaan euroon.

Kontiotuotteella on vientiä lukuisiin maihin, tärkeimpinä Ranska, Norja ja Ruotsi. Ruotsissa toimii myös tytäryhtiö Kontio Hus AB.

Haku