Hyppää sisältöön

Hiilineutraaliuden asiantuntijat

Hiilineutraaliuden asiantuntijat

15.02.2022

Nordic Offsetin asiantuntijoina toimivat Antti Asumaa, Maija Saijonmaa ja Anna-Katri Räihä.

Nordic Offset on Suomen pisimpään toiminut hiilineutraaliuspalveluihin keskittynyt yritys. Hiilijalanjäljen hallinnan tärkeys kasvaa vuosittain, kun asiakkaat ja sijoittajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta.


TEKSTI | NORDIC OFFSET   KUVA | TOMI SETÄLÄ

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja hiilinielujen lisääminen ovat keskeisiä asioita yritysvastuun kehittämisessä ja markkinoinnissa. Ilmastovastuullisuuden viesti on tärkeä niin kuluttajille, yritysasiakkaille kuin osakkeenomistajillekin. Vastuullisuustekojen arvostuksissa ilmastoteot ovat kärkipäässä.

– 13 vuodessa näkee kehityskaaren. Yritystä perustettaessa vuonna 2008 oli vahva huoli ilmastonmuutoksesta, mutta työkalut yritysten hiilijalanjäljen hallintaan vasta muotoutumassa. Nyt laskennan käytännöt ovat kehittyneet ja kompensoinnin standardit vakiintuneet. Samalla julkinen paine vähähiilisyyteen on kasvanut. Tarjoamme käytännön ratkaisut yritysten tarpeisiin hiilineutraaliuden tavoittelussa, kertoo Maija Saijonmaa, yksi Nordic Offsetin perustajista.

Yritysten tulee olla myös hereillä nyt kun kestävän rahoituksen periaatteita ja standardeja vahvistetaan EU:n tasolla. Rahoitusta halutaan suunnata kestävästi toimiville yrityksille. Vastuullisuudesta on tulossa konkreettinen osa yrityksen arvonmääritystä. Hiilijalanjäljen laskennalla on tässä keskeinen rooli.

Kannustaa innovaatioihin

Suomen kokeneimman hiilineutraalisuusasiantuntijan laskenta- ja kompensointipalveluita käyttävät muun muassa Elisa, Hesburger, Sitra, Juustoportti, L&T, Ruka, Slush ja muut alojensa edelläkävijät. Niillä on rohkeutta viestittää ilmastoteoistaan ja tuotteistaa hiilineutraalia tarjontaa.

Vähähiilisyys on motivoinut esimerkiksi KAS-Telineitä innovaatioihin. Nordic Offsetin toteuttama hiilijalanjälkilaskenta auttoi KAS-Telineitä todentamaan uuden työmaiden säänsuojausmateriaalin ilmastoystävällisyyden: tuotekehityksen tuloksena käyttöön otettu polypropyleeni vähentää sääsuojan kasvihuonekaasupäästöt alle kolmannekseen verrattuna perinteiseen PVC-muoviin. Kierrätettävän polypropyleenin kokonaispäästöt neliötä kohden olivat 770g CO2e siinä missä PVC:n 2629g CO2e. Samalla löydettiin säästöjen ja tehostamisen paikkoja.

– Tämä on malliesimerkki ratkaisukeskeisyydestä, joka vähentää päästöjä ja luo kilpailuetua, toteaa laskennan suorittanut asiantuntija Anna-Katri Räihä.

Loppuasiakas arvioi koko tuotantoketjun kestävyyttä.

Viestintä vaatii konkretiaa

Etenkin kuluttajat toivovat vastuullisiksi todennettuja tuotteita ja palveluita valikoimiin sekä selkeää tietoa vastuullisuusteoista. Loppuasiakas arvioi koko tuotantoketjun kestävyyttä, jolloin vastuullisuudesta huolehtiminen nousee myös yritysten väliseksi asiaksi.

Asiakkaat ovat usein epätietoisia vastuullisuusteoista ja se haastaa yritykset viestimään entistä osuvammin. Vastuullisuusviestinnän tulee olla hyvin konkreettista, jotta vastuullisuuden kokemukseen perustuva asiakasuskollisuus kasvaa.

– Esimerkiksi hiilineutraalien tuotteiden tarjoaminen vaatii aitoa sitoutumista vähähiilisyyteen, oikeaoppisen kompensointien toteutustavan ja tarkkuutta termien käyttämisessä, lisää Saijonmaa.

Haku