Hyppää sisältöön

Hiilijalanjäljen laskemisesta keino kehittää liiketoimintaa

Hiilijalanjäljen laskemisesta keino kehittää liiketoimintaa

23.02.2022

Clonetin toimitusjohtaja Sari Siitonen ja Varovan toimitusjohtaja Mikko Vihanto huomioivat ilmastoneutraaliustavoitteet tarjoamalla palveluita päästöjen määrittämiseen ja minimointiin.

Hiilijalanjäljen määrittäminen on yrityksen ensiaskel vähäpäästöisten tai hiilineutraalien palvelujen tarjoamiseen. Päästölaskennasta alkava toiminnan uudistaminen avaa ovia uusille tuotteille ja palveluille.


TEKSTI | LIISA JOENSUU   KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Vielä muutama vuosi sitten yritykset saattoivat pitää toimintansa päästöjen määrittämistä velvollisuutena ja lisäkustannuksena. Nykyisin moni yritys tunnistaa saman asian mahdollisuudeksi kehittää liiketoimintaa ja parantaa asiakaskokemusta. 

– Ilmastonäkökulman tuominen osaksi yrityksen toimintaa ja strategiaa vahvistaa yrityksen brändiä ja työntekijäkokemusta. On myös tutkimusnäyttöä siitä, että vastuullisesti toimivat ja päästöjään vähentävät yritykset menestyvät taloudellisesti kilpailijoitaan paremmin, toteaa ilmastokonsultointiin keskittyneen Clonetin toimitusjohtaja Sari Siitonen

Yritysten lisääntynyt kiinnostus ilmastoasioita ja hiilijalanjäljen mittaamista kohtaan on näkynyt Clonetin konsultointipalvelujen kysynnän kasvuna ja kiinnostuksena Clonetin kehittämää OpenCO2.net -hiilijalanjälkialustaa kohtaan. 

OpenCO2.net on selainpohjainen palvelu, jonka avulla yritys voi tehdä omaa päästölaskentaansa entistä nopeammin ja helpommin. Vuosimaksullisessa palvelussa yritys saa käyttöönsä kattavan päästötietokannan sekä päästöseurannan.

– Palvelun avulla asiakas voi aloittaa oman laskentansa. Hiilijalanjälkiä voidaan laskea organisaatiolle, sen tuotteille ja palveluille tai vaikkapa sen järjestämille tilaisuuksille. Laskuri ottaa huomioon koko tuotteen elinkaaren, ja CO2-muunnin helpottaa päästöjen vertailua. Kaikille asiakkaille pelkkä hiilijalanjäljen laskeminen ei riitä, joten pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Yritysasiakkaille tämä tuo kilpailuetua ja varmuuden siitä, että päästölaskenta seuraa standardien vaatimuksia ja päästökertoimet ovat ajan tasalla.

Kumppanuudesta Clonetin kanssa ovat olleet kiinnostuneita muun muassa tekstiilialan yritykset, oppilaitokset sekä matkailu- ja ravintolapalvelujen tarjoajat, samoin kansainväliseen logistiikkaan keskittynyt kotimainen perheyhtiö Varova.

Kuljetuspäästöt minimiin

Varovan toimitusjohtaja Mikko Vihanto pitää hiilijalanjäljen laskemista liiketoiminnan kehittämisen ja palveluvalikoiman laajentamisen osana.

Logistiikassa kuljetusajat, -kustannukset ja palvelun laatu ovat olleet perinteisiä toiminnan mittareita. Nykyisin myös päästöjen minimointi on yhä useammin tärkeä kriteeri kuljetusvaihtoehtoja valittaessa. Varovan aloitettua yhteistyön Clonetin kanssa viime syksynä tavoitteena oli saada uusi työkalu päästöjen mittaamiseen. 

– Olemme kartoittaneet yhdessä Clonetin kanssa toimintamme päästöt. Samalla loimme yhdessä OpenCO2.net -pohjaisen laskurin, jonka avulla pystymme tuottamaan asiakaskohtaisia raportteja päästöistä. Näemme hiilijalanjäljen tunnistamisen ja minimoimisen arvojemme mukaisena valintana. Tästä syystä haluamme tarjota vähäpäästöisempiä kuljetusvaihtoehtoja sekä mahdollisuuden päästöjen kompensoimiseen. Haluamme tehdä tämän projektin hyvin, ja siksi olemme solmineet kumppanuussopimuksen Clonetin kanssa, Vihanto sanoo.

Moninkertaista hyötyä

Clonetin osaaminen tukee Varovaa uudessa päästölaskentaan liittyvässä Varova Zero -tuotteessa. Kyseessä on matalan kynnyksen palvelu, jonka avulla Varovan asiakkaat voivat perehtyä oman toimintansa logistiikan hiilijalanjälkeen sekä sen pienentämiseen ja kompensoimiseen ilman erillistä omaa konsulttiprojektia.

– Kumppanuus Clonetin kanssa paransi valmiuksiamme tarjota asiakkaillemme päästöraportointia. Ajattelen, että myönteistä ilmastokehitystä tukevat hankkeet sopivat Varovan tarkoitukseen, joka on ”Välitämme”. Välitämme kuljetuksia, mutta välitämme myös toisistamme, asiakkaistamme, kumppaneista ja yhteiskunnasta. Kyseiset hankkeet tukevat käytännössä hyvin myös näitä ajatuksia, Vihanto jatkaa.

Siitonen muistuttaa, että yritykset voivat laskea OpenCO2.net  -alustan avulla myös positiivisen hiilikädenjäljen silloin kun niiden tuotteet tai palvelut ovat ilmastoystävällisiä. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy, kun yrityksen asiakkaan päästöt pienenevät yrityksen sille tarjoaman ratkaisun ansiosta. Mitä suurempia yrityksen myönteiset ilmastovaikutukset laskennan mukaan ovat, sitä suurempi on sen positiivinen hiilikädenjälki. Kädenjälki on ympäristömittarina vielä melko uusi, mutta sen merkitys kasvaa nopeasti.

Haku